Articole

Evanghelia după Luca 18:35–43, Vindecare orbului sau Cotidianul neobişnuit !

luca-18-35-43-vindecarea-orbuluiPe când Se apropia Isus de Ierihon, un orb şedea lângă drum şi cerşea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus : „Trece Isus din Nazaret”. Şi el a strigat : „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine !” Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă ; dar el ţipa şi mai tare : „Fiul lui David, ai milă de mine !” Isus S-a oprit şi a poruncit să-l aducă la El ; şi, după ce s-a apropiat, l-a întrebat :
„Ce vrei să-ţi fac ?” „Doamne”, a răspuns el, „să-mi capăt vederea.” Şi Isus i-a zis : „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit.” Numaidecât, orbul şi-a căpătat vederea şi a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu”. (Evanghelia după Luca 18 : 35 – 43) Continue reading „Evanghelia după Luca 18:35–43, Vindecare orbului sau Cotidianul neobişnuit !”

Geneza 3.19. Ţărâna şi pământul sau Întoarcerea Acasă!

geneza-3-19-tarana-estiÎn sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea [înseamnă că deja el prelucra grâul şi îşi făcea pâine], până

 1. te vei întoarce în pământ, căci
 2. din el ai fost luat ; căci ţărână eşti şi
 3. în ţărână te vei întoarce”. (Geneza 3 : 19)

Cât trăim pe acest pământ, avem cel puţin trei certitudini : Continue reading „Geneza 3.19. Ţărâna şi pământul sau Întoarcerea Acasă!”

Psalmul 116.15, Numeri 23.10 Moartea, har sau pedeapsă ?

psalmul-116-15-moartea-har-sau-pedeapsaMoartea poate fi un Har sau o pedeapsă !

Depinde de tabăra în care se află omul la momentul decesului ! De partea lui Dumnezeu, sau contra Lui Dumnezeu …

Câteva versete despre moarte : Continue reading „Psalmul 116.15, Numeri 23.10 Moartea, har sau pedeapsă ?”

Isus … în Vechiul Testament (II). David ca prototip al Domnului Isus, (1 Samuel 30.1-8).

i-samuel-30-1-8-isus-in-vechiul-testament-iiApostolul Pavel le scria creştinilor din Roma : „Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde”. (Romani 15 : 4)
În I Corinteni 10 : 11, tot apostolul Pavel a scris că : „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor”.
Atunci Isus le-a zis :  „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii ! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa ?” Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El”. (Luca 24 : 25 – 27). Continue reading „Isus … în Vechiul Testament (II). David ca prototip al Domnului Isus, (1 Samuel 30.1-8).”

Pilda fiului risipitor (II), Evanghelia după Luca 15:25-32

pilda-fiului-risipitor-iiVeselie sau mânie ? (II)

Veselia poate fi de cel puţin două feluri :

 • fără Isus, departe de prezenţa Lui, având însă iedul, (adică motivul de bucurie) şi grupul meu de prieteni (mediul prielnic) sau :
 • cu Isus, în prezenţa Tatălui.

Aceasta este bucuria reală ; cea dintâi este într-o mare măsură utopică, de dorit, ceva de viitor, sau ceva care poate fi în prezent, dar de foarte scurtă durată.

Continue reading „Pilda fiului risipitor (II), Evanghelia după Luca 15:25-32”

Umblarea pe ape / mare (II) Evanghelia după Matei 14.22-33

matei-14-30-doamne-scapa-maIsus umblă pe ape, pe acolo pe unde nimeni nu a umblat, pe unde nu se poate merge în mod normal. Dar acelaşi lucru şi-a dorit şi Petru să îl facă. În Evanghelia după Matei 14 : 28, sunt notate cuvintele lui Petru :

Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape”. „Vino !”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus”. (v. 29) În Apocalipsa 17 : 15 scrie : „Apoi mi-a zis : „Apele pe care le-ai văzut … sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi”. Din punct de vedere spiritual apele reprezintă lumea. Continue reading „Umblarea pe ape / mare (II) Evanghelia după Matei 14.22-33”

Umblarea pe ape / mare (I) Evanghelia după Matei 14.22-33

matei-14-22-33-umblarea-pe-ape-iÎn Evanghelia după Matei (14 : 22 – 33) este istorisită Umblarea pe ape :
Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înnoptase, şi El era singur acolo.

În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării ; căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblând pe mare. Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat şi au zis : „Este o nălucă !” Continue reading „Umblarea pe ape / mare (I) Evanghelia după Matei 14.22-33”

Alege Viaţa ! (Isaia 44.19, Deuteronom 30.19)

alege-viataÎn Biblie sunt scrise cuvintele lui Dumnezeu : „Niciunul nu intră în sine însuşi …”. (Isaia 44 : 19) Ce putem înţelege din aceste cuvinte?

I. Omul are duh, suflet şi trup

Trebuie să ne reamintim că omul este format din duh, suflet şi trup. Apostolul Pavel le scria creştinilor din Tesalonic :
Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin ; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos”. (I Tesaloniceni 5 : 23). Continue reading „Alege Viaţa ! (Isaia 44.19, Deuteronom 30.19)”

Seara Tinerilor

invitatie-seara-tinerilor-17-septembrie-2016-iBISERICA PENTICOSTALĂ NR. 1, REŞIŢA, jud. Caraş-Severin.                                       Strada Castanilor, Nr. 119, Reşiţa.

De sâmbătă, 17 Septembrie 2016, de la orele 18, se reiau Serile Tinerilor.

Invitat este Daniel Popa din Săcălaz, (judeţul Timiş). 

Vă aşteptăm cu drag ! 

Păcatul este pedepsit ! (Romani 6.23 a)

roamani-6-23Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6 : 23) Trăim vremuri în care există oameni care se joacă cu păcatul, având în minte gândul :  Dumnezeu este Bun !
Şi au speranţa că indiferent de ce vor face, când se va trage linia, totul va fi bine ! În Romani 11 : 22, apostolul Pavel îi avertiza pe contemporanii lui :

Uită-te, dar, la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu : asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu”.  Să vedem ce spune Dumnezeu despre păcat ? Continue reading „Păcatul este pedepsit ! (Romani 6.23 a)”

Gânduri XXXII

Gânduri XXXIICând au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis : „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată”. (Faptele Apostolilor 17 : 32) În ce dată-i altă dată ? În data de niciodată !

 • Trimite dincolo (în Cer) doar atât cât îţi trebuie ca să-ţi ajungă pentru o veşnicie !
 • Cum să foloseşti gura … cu cap ? Unde se găsesc Instrucţiunile de folosire a gurii ?! Gura folosită rău, aduce probleme de calitate, în viaţa vorbitorului respectiv ! Unde nu-i cap, e vai de … cap ? În Proverbe este scris că :

Continue reading „Gânduri XXXII”

Un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni : Omul Isus Hristos (Ioan 14.6)

Ioan 14.6Pentru mântuirea omului, Dumnezeu nu foloseşte etaloane / standarde duble ! Singurul Mântuitor este Domnul Isus Christos !

Isus i-a zis : „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. (Ioan 14 : 6).

Prin apostolul Petru, Dumnezeu a spus clar că : Continue reading „Un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni : Omul Isus Hristos (Ioan 14.6)”

Educarea copilului (IV) sau Harul lui Dumnezeu ! (Geneza 49.28)

Geneza 49.28, Harul lui Dumnezeu!Aceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită”. (Geneza 49 : 28)

Trei factori ai formării caracterului sunt : temperamentul (ADN-ul), educaţia din familie, şi alegerile personale. Continue reading „Educarea copilului (IV) sau Harul lui Dumnezeu ! (Geneza 49.28)”

Planul lui Dumnezeu pentru viaţa mea sau Providenţa Divină ! (Geneza 28.10-22)

Geneza 28.10-22, Providenţa DivinăProvidenţa este : „Planul divin prin care este prevăzut și orientat cursul evenimentelor astfel încât Universul, ca întreg, și creaturile individuale să realizeze scopurile stabilite de Dumnezeu ; pronie cerească. Din lat. providentia”. (Dex)

Sinonime pentru providenţă sunt  următoarele cuvinte :

Isaia 49.7, La Şcoala lui David sau Isus … în Vechiul Testament

Isaia 49.7, La Şcoala lui DavidDavid este un prototip al Domnului Isus, al Celui respins de cei din familia Lui, de împăratul cu care a fost contemporan, (care a căutat să-L omoare) …

La Şcoala lui David învaţă mulţi elevi, dar nu toţi iau examenele ! Doar frecventarea cursurilor nu este suficientă ! În viaţă, la un moment dat, fiecare va avea Goliatul lui, dar nu toţi trec de el. De ce ? Nu-şi pot face rost de-o traistă de cioban, sau nu se mai găsesc praştii ? Nu pot intra în apă să-şi găsească pietricele ? Ba da! Continue reading „Isaia 49.7, La Şcoala lui David sau Isus … în Vechiul Testament”

Ce reflect prin viaţa mea în viaţa celor din jurul meu ? Despre puterea de influenţare (Proverbe 27.19)

Proverbe 27.19, Cum răspunde în apă, faţa la faţăCum răspunde în apă faţa la faţă, aşa răspunde inima omului inimii omului”. (Proverbe 27 : 19) Acest proverb poate fi tradus şi astfel : „Cum reflectă apa faţa cuiva, aşa viaţa reflectă inima, [acelui om]”. (New International Version)

A reflecta are trei sensuri : „1. A (se) răsfrânge direcţia de propagare a luminii, a razelor de lumină, a undelor … a determina sau a suferi o reflexie. 2. Fig. A (se) oglindi. 3. A gândi profund ; a cugeta, a medita la …”. (Dex) Continue reading „Ce reflect prin viaţa mea în viaţa celor din jurul meu ? Despre puterea de influenţare (Proverbe 27.19)”

Decesul sau Apoi a murit, (Geneza 5.5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31)

Geneza 5, Apoi a muritTrei gânduri din cartea Geneza, capitolul 5 :

I. Cât trăiesc ?

La început oamenii trăiau mulţi ani. În cartea Geneza avem o listă cu vârsta până la care au ajuns primii oameni : Continue reading „Decesul sau Apoi a murit, (Geneza 5.5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31)”

Despre bine, rău şi credinţă sau Când totul pare a fi pierdut ! (Geneza 28.10-22)

Geneza 28.10-22, Când totul pare a fi pierdut!Iacov a plecat din Beer-Şeba [3. Izvorul dreptăţii] şi şi-a luat drumul spre Haran [3. Drum, Cetatea drumului]. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfinţise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi şi s-a culcat în locul acela. Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe scara aceea. Şi Domnul stătea deasupra ei şi zicea : „Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac.” Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale. Continue reading „Despre bine, rău şi credinţă sau Când totul pare a fi pierdut ! (Geneza 28.10-22)”

Un singur trup sau Unu plus unu fac … „noi”, (nu doi) ! (Geneza 2.24)

Geneza 2.24, Un singur trup!Căsătoria şi familia

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur [ebr. echad] trup [ebr. basar]”. (Geneza 2 : 24) În original : „o carne”. Continue reading „Un singur trup sau Unu plus unu fac … „noi”, (nu doi) ! (Geneza 2.24)”

Pilda bogatului nemilostiv, Rugăciunea, Evanghelia după Luca 16.19-31

Luca 16.19-31, RugăciuneaEra un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire ; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube.

Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului ; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele.

Cu vremea, săracul a murit ; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. Continue reading „Pilda bogatului nemilostiv, Rugăciunea, Evanghelia după Luca 16.19-31”

Proverbe 8.34-35, Binecuvântat este omul !

Proverbe 8.34, Binecuvântat este !Ferice de omul [ebr. ’ā·ḏām]
1. care m-ascultă, [ebr. shama]
2. care veghează [ebr. shaqad] zilnic la porţile mele şi
3. păzeşte [ebr. shamar] pragul uşii mele. Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa Domnului”. (Proverbe 8 : 34 – 35) Continue reading „Proverbe 8.34-35, Binecuvântat este omul !”

Proverbe 29.18, II, Fără frâu, (3.) Dezbrăcat, descoperit

Proverbe 29.18, (3)Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu ; dar ferice de poporul care păzeşte Legea !” (Proverbe 29 : 18) Un al treilea înţeles al expresiei fără frâu este : dezbrăcat, descoperit (cuvântul mai fiind tradus şi cu făcut gol).

Conform Dex, dezbrăcat este omul : „Cu hainele scoase de pe el, fără haine ; gol”. El este expus factorilor înconjurători. Există momente în viaţă când se întâmplă anumite lucruri neaşteptate şi contează foarte mult, ce decid să fac în acele momente. Continue reading „Proverbe 29.18, II, Fără frâu, (3.) Dezbrăcat, descoperit”

Proverbe 29.18, II, Fără frâu, (2.) Nestăpânirea !

Proverbe 29.18, FrâulII. Nestăpânit, fără frâu. Conform Dex, frâul constă în : „Totalitatea curelelor, împreună cu zăbala, care se pun pe capul şi în gura unui cal (de călărie) spre a-l supune şi a-l putea mâna”. În limba română avem şi câteva expresii :

 • Fără frâu  = neînfrânat, lăsat (prea) liber ; dezmăţat.
 • A-şi pune frâu limbii (sau gurii) sau a-şi pune frâu la limbă”  = a vorbi cumpătat, cu prudenţă ; a se reţine de la vorbă.
 • A ţine (pe cineva) în frâu  = a domoli avântul sau pornirile cuiva”. În Galateni 5 : 17, apostolul Pavel scria : „Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti : sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi”.

Continue reading „Proverbe 29.18, II, Fără frâu, (2.) Nestăpânirea !”

Proverbe 29.18, II, Fără frâu, (1.) Distragerea atenţiei !

Proverbe 29.18, Distragerea atenţieiCând nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu [ebr. yip·pā·ra] ; dar ferice de poporul care păzeşte Legea !” (Proverbe 29 : 18)
Ebr. para nu este chiar uşor de tradus. Poate însemna : “a lăsa să scape de sub control, a descoperi, a dezlega”. Este folosit de şaisprezece ori în Vechiul Testament. Să vedem mai întâi ce expresii sunt folosite pentru fără frâu în alte traduceri ale Bibliei ? Continue reading „Proverbe 29.18, II, Fără frâu, (1.) Distragerea atenţiei !”

Proverbe 29.18 (I) Viziunea este sinonimul pentru descoperire dumnezeiască ?

Proverbe 29.18, Viziune sau vedenieCând nu este nicio descoperire dumnezeiască [ebr. ḥā·zō·wn], poporul este fără frâu ; dar ferice de poporul care păzeşte Legea!” (Proverbe 29 : 18)

Introducere.

În limba română au apărut interpretări cum că viziunea este un sinonim al expresiei descoperire dumnezeiască, (în traducerea Cornilescu, Proverbe 29 : 18) şi se referă la viziunea asupra vieţii pe care un om o poate avea, în privinţa felului cum trebuie procedat la un moment dat, (viziunea fiind înţeleasă ca un sinonim al cuvântului proiect).

Continue reading „Proverbe 29.18 (I) Viziunea este sinonimul pentru descoperire dumnezeiască ?”

Pilda bogatului nemilostiv şi a lui Lazăr, Evanghelia după Luca 16.28-31

Luca 16.28-31, Ce să faci pentru a ajunge în Cer„ … să nu vină şi ei în acest loc de chin.” Avraam a răspuns :

1. „Au pe Moise şi pe proroci ; să asculte de ei.” „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi,
2. se vor pocăi.” Şi Avraam i-a răspuns : „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci,
3. nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi”. (Luca 16 : 28 – 31) Continue reading „Pilda bogatului nemilostiv şi a lui Lazăr, Evanghelia după Luca 16.28-31”

Schimbarea mentalităţii ! (Faptele Apostolilor 10.34-48)

Faptele Apostolilor 10.28, Schimbarea mentalităţiiAtunci Petru a început să vorbească şi a zis : „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.

El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel şi le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor.
Continue reading „Schimbarea mentalităţii ! (Faptele Apostolilor 10.34-48)”

Duhul Sfânt sau Puterea de-a merge mai departe ! (Faptele Apostolilor 4.23–31)

Faptele Apostolilor 4.23-31După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii.

Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis :

„Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele ! Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău : Continue reading „Duhul Sfânt sau Puterea de-a merge mai departe ! (Faptele Apostolilor 4.23–31)”

Duhul Sfânt, Faptele Apostolilor 2.1-21 [Cincizecimea / Rusaliile]

Fapte 1.8, Veţi primi o putere, Cincizecime, Rusalii, Fapte 2Duhul Sfânt sau Puterea pe care o dă Dumnezeu ! [Cincizecimea / Rusaliile / Pogorârea Duhului Sfânt]

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.

Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Continue reading „Duhul Sfânt, Faptele Apostolilor 2.1-21 [Cincizecimea / Rusaliile]”

Despre creşterea spirituală sau Din urs în … URS ! (Psalmul 84.5-7)

Psalmul 84.5-7, Din urs în ursFerice de cei ce-şi pun tăria [ebr. azaz înseamnă a fi puternic, forţa morală] în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea.
Când străbat aceştia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.
Ei merg din putere [ebr. chayil, rădăcina cuvântului este chuwl înseamnă urs, se poate traduce cu încredere] în putere [ebr. chayil] şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion”. (Psalmul 84 : 5 – 7) Continue reading „Despre creşterea spirituală sau Din urs în … URS ! (Psalmul 84.5-7)”

Trei feluri de trăire a vieţii ! (Faptele Apostolilor 1.12-26)

Faptele Apostolilor 1.12-26, Aceeaşi viaţăToţi avem aceeaşi viaţă dar o trăim în moduri diferite !

Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei.

Erau : Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov. Continue reading „Trei feluri de trăire a vieţii ! (Faptele Apostolilor 1.12-26)”

Educarea copilului (III), Binecuvântarea (Geneza 49.28)

Geneza 49.28, Binecuvântează!Binecuvântarea sau Valoarea cuvântului care zideşte !

Aceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită”. (Geneza 49 : 28)

Trei gânduri din acest verset :

I. Iacov i-a binecuvântat pe toţi copiii lui, nu doar pe unul dintre ei. A învăţat din greşelile tatălui lui, (lui Isaac), dar şi din greşelile lui, (ce înseamnă să -i faci un cadou special numai unuia dintre fii).

Continue reading „Educarea copilului (III), Binecuvântarea (Geneza 49.28)”

Educarea copilului (II), Tipuri de personalitate (Geneza 49:9-27, Proverbe 22.6)

Geneza 49.27, Beniamin este un lupÎn Geneza 49 : 9 – 27 sunt descrise cinci tipuri de personalitate, (din punct de vedere psihologic, temperamentul este o parte din personalitatea copilului şi se referă la energia pe care o are copilul respectiv).

Este foarte important să cunoaştem ce fire are copilul pentru a şti cum să ne purtăm cu el, fiindcă este limpede că nu te poţi apropia de un leu ca de o cerboaică ! Continue reading „Educarea copilului (II), Tipuri de personalitate (Geneza 49:9-27, Proverbe 22.6)”

Educarea copilului (I), Cinci tipuri de copii ! (Geneza 49:28)

Geneza 49.28, Cinci tipuri de copiiAceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită”. (Geneza 49 : 28)
Vom vedea în următoarele meditaţii câteva adevăruri despre :
1. educarea copilului, despre formarea ca om ;

2. tipuri de temperamente, (pornind de la cei cinci copii pe care Iacov îi aseamănă cu … animalele) şi
Continue reading „Educarea copilului (I), Cinci tipuri de copii ! (Geneza 49:28)”

Psalmul 55 : 6, Odihna !

Psalmul 55.6, Aripile porumbeluluiEu zic : „O, dacă
1. aş avea aripile porumbelului,
2. aş zbura şi
3. aş găsi undeva odihnă !” (Psalmul 55 : 6)

I. „O, dacă aş avea aripile porumbelului …”.

Este clar că omul nu poate avea aripi şi chiar dacă ar avea aripi de porumbel, ar fi prea mici pentru el, pentru a le putea folosi. Ce vrea să spună psalmistul ? Continue reading „Psalmul 55 : 6, Odihna !”

Omul cu două feţe ! Geneza 31 : 29

Nu cu două feţe, I Timotei 5.8Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău ; dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută : „Fereşte-te să spui o vorbă rea lui Iacov !” (Geneza 31 : 29) Cine era Laban de fapt ? Care era adevăratul Laban ? Cel care i-a spus aceste cuvinte unui om, (prin care i-a crescut averea), sau cel care-i spunea cândva unui nou venit : „Cu adevărat, tu eşti os din oasele mele şi carne din carnea mea !” În ce context ? Continue reading „Omul cu două feţe ! Geneza 31 : 29”

1 Samuel 30.1-9, Ce să fac când am ajuns într-o situaţie fără ieşire?

Situaţie fără ieşire, I Samuel 30.1-9Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ţiclag, amaleciţii năvăliseră în partea de miazăzi şi în Ţiclag. Ei nimiciseră şi arseseră Ţiclagul, după ce luaseră prinşi pe femei şi pe toţi cei ce se aflau acolo, mici şi mari.

Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul şi plecaseră. David şi oamenii lui au ajuns în cetate, şi iată că era arsă ; şi nevestele, fiii şi fiicele lor, fuseseră luaţi prinşi. Atunci David şi poporul care era cu el au ridicat glasul şi au plâns până n-au mai putut plânge. Continue reading „1 Samuel 30.1-9, Ce să fac când am ajuns într-o situaţie fără ieşire?”

Nu te grăbi să condamni pe altul ! (Iov 19.23-29)

Iov 19.23-29, Nu judecaOh ! Aş vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte ; aş vrea să fie săpate cu un priboi [dorn] de fier şi cu plumb în stâncă pe vecie

Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu. Continue reading „Nu te grăbi să condamni pe altul ! (Iov 19.23-29)”

Plin. Dar cu ce ? Păcate, stări sufleteşti sau Roada Duhului Sfânt ?

Plin. Dar cu ceCuvântul plin este definit astfel :

„Care este umplut cu ceva, în care se află ceva pînă la limită”. (DLRLC (1955-1957) O definiţie interesantă a cuvântului plin este : „Care conține atât cât poate cuprinde”. (Nodex 2002). Oamenii pot fi plini de :

I. Păcate :  Continue reading „Plin. Dar cu ce ? Păcate, stări sufleteşti sau Roada Duhului Sfânt ?”

Învierea Domnului Isus ! (Ioan 20.24-31, Duminica Tomii)

Duminica Tomii, Ioan 20.29Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis deci : „Am văzut pe Domnul !” Dar el le-a răspuns : „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă ; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis : „Pace vouă !” Apoi a zis lui Toma : Continue reading „Învierea Domnului Isus ! (Ioan 20.24-31, Duminica Tomii)”

Casa unui bărbat (III), Rut 1:9

Rut 1.9, IIIBinecuvântarea pe care Naomi a dat-o nurorilor ei a fost : „Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa unui bărbat !” (Rut 1 : 9) Era cumva şi o dezlegare de trecut, (de familia ei), pe care Naomi le-o dădea nurorilor ei, (ea dorind să se întoarcă în Israel) şi probabil crezând că Orpa şi Rut vor rămâne în ţara lor, (în Moab).

„ … în casa unui bărbat [ebr. ’î·šāh, soţ] !”.

1. Dumnezeu dă o familie.

Întrebarea este : Se ocupă Dumnezeu şi de cei necredincioşi, pentru a-i ajuta să se căsătorească ? Se ocupă şi de cei ce nu sunt din poporul Lui ? Da ! De fapt, Adam şi Eva, (cărora tot Dumnezeu le-a întemeiat prima familie), ce confesiune aveau ?

Continue reading „Casa unui bărbat (III), Rut 1:9”

Să găsiţi odihnă (II), Rut 1:9

Rut 1.9, IINaomi le-a spus nurorilor ei : „Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa unui bărbat !” Şi le-a sărutat”. (Rut 1 : 9) Nu doar le-a dorit ceva, ci le-a şi dat o dovadă de dragoste, înainte de-a se despărţi de ele ! II. Odihna este un dar al lui Dumnezeu … dar şi omul trebuie să-şi facă partea lui ! Naomi spunea : „ … să găsiţi odihnă fiecare …”.

Ce înseamnă odihnă ?

Pentru Orpa şi pentru Rut, era importantă căsătoria şi este de înţeles de ce ! Apostolul Pavel îi scria lui Timotei : „Dar pe văduvele tinere să nu le primeşti, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou … ”. (I Timotei 5 : 11)

Continue reading „Să găsiţi odihnă (II), Rut 1:9”

Să vă dea Domnul ! (I), Rut 1:9

Rut 1.9Naomi le-a binecuvântat pe nurorile ei astfel : „Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa unui bărbat !” (Rut 1 : 9) Nu a generalizat, („Să dea Domnul”), ci a personalizat binecuvântarea : vă dea Domnul ! Ce îşi dorea pentru ele ? Odihna interioară a sufletului, pe care o tânără / femeie, o poate avea în special din momentul căsătoriei. De atunci ea are parte de împlinirea sufletească, (familia /casa) dar şi de un alt confort material, (locuinţa). Continue reading „Să vă dea Domnul ! (I), Rut 1:9”

Căsătoria sau Învoirea pentru a merge împreună pe acelaşi drum, Amos 3.3

Amos 3.3Căsătoria este o : „Uniune legală, liber consimţită între un bărbat şi o femeie pentru întemeierea unei familii”.
I. La căsătorie se ajunge prin învoire sau înţelegere reciprocă. Este momentul din care un bărbat şi o femeie decid să mergă împreună, până la sfârşitul vieţii ! Pentru o căsătorie binecuvântată, singura condiţie care trebuie să fie îndeplinită conform Noului Testament, este ca atât tânărul cât şi tânăra să fie credincioşi. Apostolul Pavel spunea : „ … să se mărite cu cine vrea ; numai în Domnul”. (I Corinteni 7 : 39) Continue reading „Căsătoria sau Învoirea pentru a merge împreună pe acelaşi drum, Amos 3.3”

Învierea Domnului Isus (Ioan 20.1-10, învierea morţilor, Faptele Apostolilor 17.18, 32-34)

Dumnezeu va aduce înapoi, I Tes. 4. 14În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric ; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.

A alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis : „Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus.” 

Petru şi celălalt ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Continue reading „Învierea Domnului Isus (Ioan 20.1-10, învierea morţilor, Faptele Apostolilor 17.18, 32-34)”

Ce rămâne după mine … ce las în urma mea ? (Evanghelia după Ioan 20:1-10)

Ioan 20.1-10În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric ; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis : „Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus.” Petru şi celălalt ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru şi a ajuns cel dintâi la mormânt. Continue reading „Ce rămâne după mine … ce las în urma mea ? (Evanghelia după Ioan 20:1-10)”

Cunoaştem în parte, Geneza 40:8, 12-15

I Corinteni 13.9, Cunoaştem în parteCând îi vede trişti pe mai marele paharnicilor şi pe mai marele pitarilor, Iosif se interesează de starea lor sufletească :

Ei i-au răspuns : „Am visat un vis şi nu este nimeni care să-l tălmăcească.” Iosif le-a zis :

Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiţi-mi, dar, visul vostru … Iosif i-a zis : „Iată tălmăcirea visului : Continue reading „Cunoaştem în parte, Geneza 40:8, 12-15”

Sentimentele / stările sufleteşti pot fi înşelătoare ! Geneza 40.7-8

II Corinteni 4.17Mai marelui paharnicilor, un vis neînţeles i-a adus în suflet neliniştea, deşi avea de fapt motiv de bucurie ! Ar fi trebuit să se bucure … peste trei zile avea să scape şi totuşi nu era bucuros ! Mai mult chiar şi mai marele pitarilor care ar fi trebuit să fie trist, se bucură, (deşi numai motiv de bucurie nu avea) :

Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, a zis … ”. Unul era trist deşi ar fi putut să se bucure, celălalt a început probabil să se bucure, deşi ar fi avut un motiv de mâhnire ! Continue reading „Sentimentele / stările sufleteşti pot fi înşelătoare ! Geneza 40.7-8”

Pentru creştin, întâmplarea face parte din planul lui Dumnezeu, pentru viaţa lui ! Geneza 40.1

I Împăraţi 12.24În viaţa creştinului, întâmplarea este o bucăţică din planul lui Dumnezeu pentru el, (pentru credinciosul respectiv).

Un exemplu clar este Iosif, prin câte întâmplări a trecut / câte i s-au mai întâmplat până a ajuns să devină Cineva … exact ce i-a vorbit Dumnezeu de la început că va fi ! Continue reading „Pentru creştin, întâmplarea face parte din planul lui Dumnezeu, pentru viaţa lui ! Geneza 40.1”

Judecătorul nedrept, Luca 18.7-8, Psalmul 39.1–2, Isaia 36.1-5, Isaia 37.4–7, 36-38

Luca 18.7Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei ? Vă spun că le
va face dreptate în curând
”. (Luca 18 : 7 – 8)

În istoria poporului evreu, atunci când copiii Lui au avut probleme, Dumnezeu a intervenit prin cel puţin trei metode : Continue reading „Judecătorul nedrept, Luca 18.7-8, Psalmul 39.1–2, Isaia 36.1-5, Isaia 37.4–7, 36-38”

Cartea vieţii mele ! Apocalipsa 20:12-15

Cartea aducerilor aminteDeşi nu va fi tipărită, fiecare dintre noi contribuie la scrierea unei cărţi personale.

Despre această carte scrie în Carte, în Sfânta Scriptură. Apostolului Ioan i s-a dat să vadă, frânturi dintr-un eveniment care încă nu a fost şi anume Judecata finală, (la care vor participa toţi cei care au trăit pe acest pământ, fie că vor, fie că nu vor … deoarece dincolo, omul nu mai poate decide nimic) : Continue reading „Cartea vieţii mele ! Apocalipsa 20:12-15”

Isaia 44.28, Dumnezeul Cel Atotputernic !

CirusEu zic despre Cirus : „El este păstorul Meu, şi el va împlini toată voia Mea

[traducerea NIV, redă mai bine sensul din ebraică :

„va realiza tot ce am pe plac”]; el va zice despre Ierusalim :            

„Să fie zidit iarăşi !”, şi despre Templu: „Să i se pună temeliile !” (Isaia 44 : 28)  Continue reading „Isaia 44.28, Dumnezeul Cel Atotputernic !”

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau Floriile ! [Ioan 12.12-16]

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, 24 Aprilie 2016A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în întâmpinare, strigând :

„Osana ! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel !”

Isus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris :
„Nu te teme, fiica Sionului ; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.” Continue reading „Intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau Floriile ! [Ioan 12.12-16]”

Vulpea şi găina, Evanghelia după Luca 13.31-35

VulpeaÎn aceeaşi zi, au venit câţiva farisei şi I-au zis : „Pleacă şi du-Te de aici, căci Irod vrea să Te omoare”. „Duceţi-vă”, le-a răspuns El, „şi spuneţi vulpii aceleia : „Iată că scot dracii şi săvârşesc vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine şi poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine ; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut ! Iată că vi se va lăsa casa pustie ; dar vă spun că nu Mă veţi mai vedea până veţi zice : „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului !” (Evanghelia după Luca 13 : 31 – 35) Continue reading „Vulpea şi găina, Evanghelia după Luca 13.31-35”

Ce-ar putea să spună Israel ? Geneza 28.1-5 şi Psalmul 124.1-2

Ce-ar putea să spună IacovDe n-ar fi fost Domnul de partea noastră – să spună Israel acum ! – de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră …”. (Psalmul 124 : 1 – 2)

Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat şi i-a dat porunca aceasta : „Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan. Scoală-te, du-te la Padan-Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, şi ia-ţi de acolo o nevastă, dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Continue reading „Ce-ar putea să spună Israel ? Geneza 28.1-5 şi Psalmul 124.1-2”

Cadoul lui Iacov, Geneza 32:13–15

CămileCu o zi înainte de întâlnirea cu Esau, Iacov îi pregăteşte fratelui lui un dar. Oare ce valoare ar avea, acest cadou în banii noştri, la ora actuală, azi 28 martie 2016 ?

(Calculul a fost făcut, considerând preţurile animalelor de pe piaţa liberă, iar socotelile au ţinut cont de preţul mediu / spre cel mai mic, nu preţul maxim). În Biblie scrie că Iacov : „A luat din ce mai avea cu el şi a pus deoparte, ca dar pentru fratele său, Esau :

Continue reading „Cadoul lui Iacov, Geneza 32:13–15”

Amânarea sau Mâine ! Exod 8.10, 1 Petru 2:12

Castelluccio-50-ModificaExodul 8 : 10 „El a răspuns : „Mâine.” Şi Moise a zis : „Aşa va fi, ca să ştii că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul nostru”.

Acest mâine, a contat foarte mult, pentru viaţa lui Faraon. Petru scria : „ … să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării”, (I Petru 2 : 12), nu mâine, adică … cândva ! Aşa i se şi face lui Faraon, în continuare iar acest mâine, (prin care el L-a amânat pe Dumnezeu), îl va mai auzi după aceea, din partea lui Dumnezeu, de câteva ori :

Continue reading „Amânarea sau Mâine ! Exod 8.10, 1 Petru 2:12”

Bogăţiile prea mari ! Geneza 36.6-8, Avraam, Lot

bibliaInaugurăm o nouă categorie : Gândul zilei. Poate nu va fi afişat pe site în fiecare zi, dar sperăm să notăm constant, gânduri din citirea Bibliei, chiar dacă nu vor fi în ordinea cărţilor Bibliei.
Esau şi-a luat nevestele, fiii şi fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele şi toată averea pe care şi-o agonisise în ţara Canaan şi s-a dus într-o altă ţară, departe de fratele său Iacov. Căci bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună, şi ţinutul în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor. Esau s-a aşezat pe muntele Seir. Esau înseamnă Edom”. (Geneza 36 : 6 – 8) Istoria din familie se repetă ! În Geneza (cap. 13 : 1 – 6) scrie că :

Continue reading „Bogăţiile prea mari ! Geneza 36.6-8, Avraam, Lot”

Gânduri XXXI

 • Gânduri XXXINabucodonosor / Nebucadneţar, (deşi nu era sigur dacă mai trăieşte), totuşi îl întreabă pe Daniel, (care era în groapă şi este clar că împăratul nu-l putea vedea acolo unde era) : „Daniele, robul Dumnezeului celui Viu, a putut Dumnezeul tău căruia Îi slujeşti necurmat să te scape de lei ?”. (Daniel 6 : 20) Aşa gândeşte şi vorbeşte un om care nu-L cunoaşte pe Dumnezeu. Iov, (credinciosul adevărat) spune : „Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale”. (Iov 42 : 2)

Continue reading „Gânduri XXXI”

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Caracteristicile nebunului, Evanghelia după Luca 12.13-21

Dar Dumnezeu i-a zis : „Nebunule !” (Luca 12 : 20)

Dumnezeu nu-i spune nebun cuiva, aşa cum o fac oamenii ; EL nu acuză, nu spune aceste cuvinte cu patimă, (pentru că EL cunoaşte exact omul), ci Dumnezeu pur şi simplu, pune un diagnostic !

Domnul Isus îi învăţa pe ucenici despre faptul că există anumite gradaţii ale stărilor sufleteşti … de la mânie la revărsarea în afară prin cuvinte : Continue reading „Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Caracteristicile nebunului, Evanghelia după Luca 12.13-21”

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Nebunul, Evanghelia după Luca 12.20

pilda-bogatului-caruia-i-a-rodit-tarina-nebunulNebunul, (gr. aphrōn). Conform Dex, nebun este un : „1. (Om) care suferă de o boală mintală ; alienat, dement. 2. (Om) lipsit de judecată dreaptă, de rațiune ; (om) nesocotit, necugetat, nechibzuit”. Ne- + bun.

Din punct de vedere Biblic, nebun este cel care nu vrea să ştie pe ce lume trăieşte ! Poate fi deştept, nu şi înţelept. Consideră că este real numai ceea ce vede, fără a lua în considerare, că viaţa într-o zi se va termina … fie că el vrea, sau nu vrea, fie că ştie şi crede în nemurirea sufletului, fie că nu crede ; fie că este convins de existenţa lui Dumnezeu, fie că o neagă. Continue reading „Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Nebunul, Evanghelia după Luca 12.20”

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Evanghelia după Luca 12:20

Stair_Way_To_HeavenDar Dumnezeu i-a zis : „Nebunule ! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul  şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi ?” (Evanghelia după Luca 12 : 20) Adevărul care este valabil pentru toţi oamenii (şi pentru tine) este acesta  :

Ţi se va cere înapoi sufletul ! Eşti pregătit de plecare ?

Întoarce-te le Dumnezeu chiar acum … nu amâna !

Mâine poate nu vei mai fii ! Mâine poate nu va mai fi ! Vino la Isus până nu este prea târziu ! Continue reading „Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Evanghelia după Luca 12:20”

Evanghelia după Matei 3:11, Botezul în apă

Botezul în apă, Marcu 16.16În Matei 3 : 11, sunt redate cuvintele lui Ioan Botezătorul, care spunea : „Cât despre mine, eu vă botez [gr. baptizo] cu apă, spre pocăinţă [gr. metanoian] … ”.

Definiţie. În limba greacă pentru botez este folosit cuvântul baptizo, care se poate traduce prin imersiune sau scufundare. În urmă cu mai bine de două mii de ani, (la vremea scrierii Noului Testament), baptizo era folosit în literatura de atunci, pentru a descrie scufundarea unei corăbii sau a unui animal mort. Continue reading „Evanghelia după Matei 3:11, Botezul în apă”

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, (Gânduri), Luca 12:13-21

Unul din mulţime a zis lui Isus : „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.” „Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi ?” Apoi le-a zis :

„Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani ; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” Şi le-a spus pilda aceasta : „Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea : Continue reading „Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, (Gânduri), Luca 12:13-21”

Proverbe 14.12, Multe căi pot părea bune omului sau Ştiţi şi Calea ? [Ioan 14.4, 6]

Calea, Ioan 14.4Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte”. (Proverbe 14 : 12) Adică drumul mi se pare foarte bun, dar de-abia la capătul lui, văd unde duce … până atunci poate observ doar indicatoarele care-mi semnalizează direcţia înspre care merg !  Destinaţia o văd numai la sfârşit. Din punct de vedere spiritual, se poate spune că spre iad, sunt trei drumuri / căi, care duc direct acolo. Toate aceste străzi au nume de oameni, care au fost la vremea lor deschizătorii de drum, constructorii acelor căi, (sau forme de trăire a vieţii). Continue reading „Proverbe 14.12, Multe căi pot părea bune omului sau Ştiţi şi Calea ? [Ioan 14.4, 6]”

Romani 13.1-2, Supunerea [su(b)punerea]

Su(b)punerea, Romani 13.1-2Oricine să fie supus [gr. hypotassesthō. Este format din hupo şi tasso, lit. „sub + a determina / a decide / a stabili”, a subordona] stăpânirilor celor mai înalte ; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. 2 De aceea, cine se împotriveşte [gr. antitassomenos, lit. răzvrăteşte împotriva”] stăpânirii, se împotriveşte [gr. anthestēken, este format din anti + histemi, şi înseamnă : stă împotrivă, se opune, rezistă”. Mai este folosit numai în Romani 9 : 19] rânduielii [gr. diatagē, orânduirii / dispoziţiei / prevederii] puse de Dumnezeu ; şi cei ce se împotrivesc [gr. anthestēkotes] îşi vor lua osânda [gr. krima, condamnarea / sentinţa unui judecător]”. (Romani 13 : 1 – 2)

Continue reading „Romani 13.1-2, Supunerea [su(b)punerea]”

Evanghelia după Luca 2.21-38, Disciplina personală : Biblia, Duhul Sfânt, postul şi rugăciunile

Luca 2.21-38, Trei categorii de credincioşiTrei categorii de credincioşi !

Cum s-a ajuns la Templu ? Cum de au fost prezenţi în Templu, în acelaşi timp Iosif şi Maria cu Pruncul Isus, bătrânul Simion, precum şi Ana ?

Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au pus numele Isus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece. Continue reading „Evanghelia după Luca 2.21-38, Disciplina personală : Biblia, Duhul Sfânt, postul şi rugăciunile”

Viaţa între „lupi” (III), Evanghelia după Matei 10:16-17

paziti-va-de-oameniIII. Creştinii au trei caracteristici spirituale, fiind asemănaţi cu … oile, şerpii şi porumbeii !  Domnul Isus, înainte de-a-şi trimite ucenicii, face trei comparaţii :                      

1. El îşi aseamănă trimişii, (apostolii) cu oile aflate în mijlocul lupilor. Ce ştiau ucenicii ? Că Păstorul cel Bun, avea să fie cu ei, prin Duhul Lui Cel bun şi Sfânt. Înainte de-a începe lucrarea spirituală, Domnul Isus le-a spus clar : Continue reading „Viaţa între „lupi” (III), Evanghelia după Matei 10:16-17″

Viaţa între „lupi”, II, Evanghelia după Matei 10:16-17

Luca 10.3, Vă trimit ca pe nişte mieiII. Climatul ostil. Înainte de-a-i trimite pe cei doisprezece ucenici, Domnul le-a spus : „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor”. (Matei 10 : 16) În Ioan 10 : 11, Domnul Isus spunea : „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi”. Şi totuşi, El le-a poruncit ucenicilor Lui, să meargă între lupi … practic să se jerfească pentru El !? Ce şanse de supravieţuire avea o turmă formată din doisprezece oi, aflată în mijlocul unei haite de lupi ?

Continue reading „Viaţa între „lupi”, II, Evanghelia după Matei 10:16-17″

Viaţa între lupi ! (I), Evanghelia după Matei 10:16-17

Matei 10.16, (I)Iată, Eu vă trimit [gr. apostellō] ca pe nişte oi [gr. probata] în mijlocul lupilor [gr. lykōn]. Fiţi, dar, înţelepţi [gr. phronimoi „grijulii, prudenţi”] ca şerpii şi fără răutate [gr. akeraioi „inocenţi, nevinovaţi, inofensivi”, lit. neamestecat, adică pur, fără impurităţi] ca porumbeii.

Păziţi-vă [gr. Prosechete] de oameni [gr. anthropon] … ”. (Matei 10 : 16 – 17)

Continue reading „Viaţa între lupi ! (I), Evanghelia după Matei 10:16-17”

Gânduri XXX

 • Gânduri XXXIacov 1:17 „ … orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”. Umbra care se mută este dată de soare … Chiar dacă soarele se mişcă şi eu trebuie să intru în nori, în necazuri, probleme … a trecut doar soarele, dar Creatorul soarelui a rămas, Isus este cu mine şi cu tine, (copilul Lui), în toate zilele !

Continue reading „Gânduri XXX”

Încrederea în Dumnezeu, indiferent de circumstanţe ! Exod 2:1-10

Fluviul NilUn om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată şi a născut un fiu. A văzut că este frumos şi l-a ascuns trei luni. Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaş de papură, pe care l-a uns cu lut şi cu smoală ; a pus copilul în el şi l-a aşezat între trestii, pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întâmple. Fata lui faraon s-a coborât la râu să se scalde ; şi fetele care o însoţeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriaşul în mijlocul trestiilor şi a trimis pe roaba ei să-l ia. Continue reading „Încrederea în Dumnezeu, indiferent de circumstanţe ! Exod 2:1-10”

Isus stă … la uşă ! Apocalipsa 3.20, Geneza 4.7

La uşăIată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine”. (Apocalipsa 3 : 20)

În Geneza 4 : 7, Dumnezeu spune : „Nu-i aşa ?

Dacă faci bine, vei fi bine primit ; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă ; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti”. Continue reading „Isus stă … la uşă ! Apocalipsa 3.20, Geneza 4.7”

Învierea lui Lazăr, „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !” Matei 28.20, Ioan 11.21, 32

Ioan 11.21, 32 şi Matei 28.20
Învierea lui Lazăr, Ioan 11

„ … EU sunt cu voi în toate zilele !” (Matei 28 : 20) Versetul complet este : „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” Amin”.  

Isus este prezent chiar şi atunci când nu-L văd, dar vine vremea pentru : „Şi iată că … “. Vremea înţelegerii De ce – urilor, în care realizez că tot răul care mi s-a întâmplat în viaţă, la un moment dat … era sub controlul deplin al lui Dumnezeu ! Continue reading „Învierea lui Lazăr, „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !” Matei 28.20, Ioan 11.21, 32”

Dumnezeu aduce rezolvarea problemelor ! (Ghedeon, Judecători 6.1-22)

Isaia 50.10I. Ai probleme de ani de zile ? Poporul Evreu erau sub ocupaţie de şapte ani, adică aveau ceva de care nu puteau să scape, (mai puţin contează numele problemei : Madian poate reprezenta / sau însemna : boala, datoriile de care nu mai scapi, neînţelegerile în familie) etc.

Poate că totul se datoreză neascultării de Dumnezeu ! „Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului ; şi Domnul i-a dat în mâinile lui Madian, timp de şapte ani”. (Judecători 6 : 1) Continue reading „Dumnezeu aduce rezolvarea problemelor ! (Ghedeon, Judecători 6.1-22)”

De la Bat – Şeba (ispită) la Şeba (disciplinare) ! 2 Samuel 12:1-7

II Samuel 12.1-7Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis : „Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac.

Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi.

Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase ; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui ; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat. Continue reading „De la Bat – Şeba (ispită) la Şeba (disciplinare) ! 2 Samuel 12:1-7”

Rezilienţa sau rezistenţa la şocurile vieţii (II), Evanghelia după Luca 7.11-23

Rezilienţa, IIUcenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi şi i-a trimis la Isus să-L întrebe :

 „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul ?” Aceştia, când s-au înfăţişat înaintea lui Isus, I-au zis : „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm : „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul ?” Continue reading „Rezilienţa sau rezistenţa la şocurile vieţii (II), Evanghelia după Luca 7.11-23”

Gânduri XXIX, Evanghelia după Matei 4:8–9

 • Gânduri XXIXDiavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis : „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie”. (Evanghelia după Matei 4 : 8 – 9) Împărăţiistrălucire etc. Momeli ! Cum vede însă Dumnezeu pământul ? Un scăunel, (în traducerea Cornilescu, termenul folosit este aşternutul picioarelor : „Aşa vorbeşte Domnul :

Continue reading „Gânduri XXIX, Evanghelia după Matei 4:8–9”

Rezilienţa sau Rezistenţa la şocurile vieţii (I) Luca 7.11-23, 2 Tesaloniceni 1.4

RezilienţaÎn ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi norod mult.

Când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă ; şi cu ea erau o mulţime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, I S-a făcut milă de ea şi i-a zis : „Nu plânge !” Continue reading „Rezilienţa sau Rezistenţa la şocurile vieţii (I) Luca 7.11-23, 2 Tesaloniceni 1.4”

Evrei 12:7 Suferiţi (gr. anechó, a suferi) pedeapsa !

Suferiţi pedeapsa!Sfaturile din Biblie, pentru cei care trec prin probleme, prin văile vieţii, (care pot fi pe drept sau pe nedrept) sunt :

 • Suferiţi pedeapsa : Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl ?” (Evrei 12 : 7) Ce ar putea face omul ajuns într-o astfel de situaţie ? Poate să nu accepte voia lui Dumnezeu pentru el ! Un exemplu este împăratul Asa. Scrie despre el că, după ce a auzit cuvântul lui Dumnezeu pentru el :

  Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în acelaşi timp, Asa a apăsat şi pe unii din popor. Faptele lui Asa, cele dintâi şi cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda şi Israel.

Continue reading „Evrei 12:7 Suferiţi (gr. anechó, a suferi) pedeapsa !”

Harul sau bunătatea Lui Dumnezeu, Studiu Biblic din 1 Corinteni 15:10

Harul lui DumnezeuI. Datorită Harului lui Dumnezeu / bunătăţii Lui sunt ce sunt ! II Samuel 22 : 36 „Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, şi ajung mare prin bunătatea Ta”.

Echivalentul nou-testamental este : „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine”. (I Corinteni 15 : 10) Continue reading „Harul sau bunătatea Lui Dumnezeu, Studiu Biblic din 1 Corinteni 15:10”

Duhul Sfânt azi, Faptele Apostolilor 2.1-11 [Cincizecimea / Rusaliile]

Duhul Sfânt, Faptele Apostolilor 2Cincizecimea / Rusaliile

Promisiunea Domnului Isus a fost aceasta : „EU voi ruga pe Tatăl şi EL vă va da un alt Mângâietor, care să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul Adevărului … rămâne cu voi şi va fi în voi” (Ioan 14 : 16 – 17).

Acest adevăr este în vigoare şi astăzi, fiindcă CEL care l-a spus, nu l-a abrogat ! Continue reading „Duhul Sfânt azi, Faptele Apostolilor 2.1-11 [Cincizecimea / Rusaliile]”

Cum să scapi de probleme ? (III), Evanghelia după Matei 17:24-27

Ce să faci pentru a scăpa de probleme, IIIOare ce-aş fi gândit sau cum mi-aş fi frământat mintea dacă ar fi trebuit ca în aceeaşi zi să plătesc, având însă un portofel gol ?

Cumva în situaţia aceasta, L-a pus Petru pe Domnul Isus ! Dar oare o astfel de situaţie este chiar aşa de rară ? Nu !

Ce să fac atunci când am probleme, dar nu am rezolvarea ?

Într-o asemenea situaţie, sunt exact ca Petru ! Problema deja şi-o făcuse când s-a întâlnit cu Isus … Continue reading „Cum să scapi de probleme ? (III), Evanghelia după Matei 17:24-27”

Lucruri de neînţeles ! De ce Doamne ? Evanghelia după Luca 6:12-19

De ce DoamneÎn zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.

Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume : pe Simon, pe care l-a numit şi Petru ; pe Andrei, fratele lui ; pe Iacov ; pe Ioan ; pe Filip ; pe Bartolomeu ; pe Matei ; pe Toma ; pe Iacov, fiul lui Alfeu ; pe Simon, numit zelotul ; pe Iuda, fiul lui Iacov ; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. Continue reading „Lucruri de neînţeles ! De ce Doamne ? Evanghelia după Luca 6:12-19”

Ispitirea Domnului Isus (II), Luca 4:1-13 (schiţă de predică)

Gânduri şi căi!Gânduri şi căi

Să nu fugi de suferinţă, cum au făcut ucenicii ! Aceasta era mentalitatea lor şi aşa este şi gândirea omului firesc, care nu ÎL cunoaşte pe Dumnezeu. În Biblie este scris, că la un moment dat, atunci când Domnul Isus vorbea despre suferinţa prin care avea de trecut : 

Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre, zicând : „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne ! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva !” (Matei 16 : 22)

Continue reading „Ispitirea Domnului Isus (II), Luca 4:1-13 (schiţă de predică)”

Valoarea problemelor (II), Rolul suferinţei, [Jertfa Domnului Isus / Luca 23.26-34]

Rolul suferinţei1. Cât de mult ne pot înşela aparenţele ! Pentru Simon a fost o corvoadă, probabil fiind şi obosit, era ceva ce a trebuit să facă deşi nu şi-a planificat acel lucru, în plus era şi după aproape o mini-zi de muncă ! Să trebuiască să ducă crucea unui inculpat / condamnat ! Aşa păreau a fi lucrurile, când de fapt, acesta este lucrul pentru care a rămas consemnat numele lui în istorie ! Dacă ne gândim bine, ce este cu adevărat important pentru noi şi ce nu are valoare în viaţa noastră ?
Continue reading „Valoarea problemelor (II), Rolul suferinţei, [Jertfa Domnului Isus / Luca 23.26-34]”

Valoarea problemelor pentru viaţa creştinului (I), Evanghelia după Luca 23.26-34

Valoarea lucrurilor neplanificatePe când Îl duceau să-L răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp ; şi 1. i-au pus [gr. epethēkan] crucea în spinare, ca 2. s-o ducă 3. după Isus.

În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei care se boceau, îşi băteau pieptul şi se tânguiau după El. Isus S-a întors spre ele şi a zis : „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine ; ci plângeţi-vă pe voi însevă şi pe copiii voştri. Căci iată vor veni zile, când se va zice : „Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut şi de ţâţele care n-au alăptat !” Atunci vor începe să zică munţilor : „Cădeţi peste noi !”, şi dealurilor : „Acoperiţi-ne !” Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?” Continue reading „Valoarea problemelor pentru viaţa creştinului (I), Evanghelia după Luca 23.26-34”

Christos a înviat ! (Învierea Domnului Isus) Marcu 16.1-4

Christos a înviat!După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta : „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului ?” Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită”. (Marcu 16 : 1 – 4) Continue reading „Christos a înviat ! (Învierea Domnului Isus) Marcu 16.1-4”

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim [Matei 21.1-9]

Intrarea Domnului Isus în IerusalimIntarea Domnului Isus în Ierusalim, Matei 21.1-9. Atunci când Domnul a intrat în Ierusalim, în aparenţă, Isus era Proprietarul măgăruşului, dar de fapt Stăpânul a tot, nu avea nimic ! În Psalmul 24 : 1, scrie că :

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc !

În 1 Corinteni 10 : 26 apostolul Pavel le-a scris Corintenilor, (care fiind neevrei, nu aveau de unde să cunoască Biblia) : Continue reading „Intrarea Domnului Isus în Ierusalim [Matei 21.1-9]”

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau Lecţiile lui : „Nu am” ! [Luca 19.29-40]

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, Luca 19.29-40Intrarea Domnului Isus în Ierusalim

Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis:

„Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată : dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l. Continue reading „Intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau Lecţiile lui : „Nu am” ! [Luca 19.29-40]”

Jertfa Domnului Isus (Marcu 14.26-31)

După cine te ieiDupă cine te iei în viaţă ?

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris :

„Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” Petru I-a zis : Continue reading „Jertfa Domnului Isus (Marcu 14.26-31)”

Punga spartă, Hagai 1.1-15

Hagai 1.1-15I. În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel :

„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor :

 • Poporul acesta zice : „N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului !” De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel : „Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată ?” Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor :

 • Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre !

Continue reading „Punga spartă, Hagai 1.1-15”

Mai întâi ! (Matei 6.33)

Mai întâiÎn Noul Testament avem expresia mai întâi. Altfel spus ce este important şi ce este mai puţin important ! Sau : Fă-ţi ordine în priorităţi !

Şapte aspecte ale vieţii de credinţă : Continue reading „Mai întâi ! (Matei 6.33)”

Gânduri XXVIII

 • Gânduri XXVIIICa să conduci o maşină nu îţi trebuie mult de la ea … doar o cheie ! Ca să intri într-o casă, la fel, nu ai nevoie decât de ceva mic : cheia de la intrare ! Noi pierdem în viaţă, pentru că lăsăm numai puţin de la noi ! Dar acel puţin … conduce multul !

 • Purtători de fărădelegi sau purtători de Christos ? Depinde de alegerea personală ! Fabrici de vorbe sau difuzoare divine, care redau ce rosteşte Dumnezeu ?

Continue reading „Gânduri XXVIII”

Pilda smochinului neroditor, (I) Evanghelia după Luca 13.1-9

Pilda smochinului neroditorÎn vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel ? Eu vă spun : nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.

Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” Continue reading „Pilda smochinului neroditor, (I) Evanghelia după Luca 13.1-9”

Dreptatea Divină, 2 Samuel 21.1-9,14

Dreptatea DivinăPe vremea lui David, a fost o foamete care a ţinut trei ani. David a întrebat pe Domnul, şi Domnul a zis :

Din pricina lui Saul şi a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniţi, este foametea aceasta.” Împăratul a chemat pe gabaoniţi să le vorbească. – Gabaoniţii nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămăşiţă a amoriţilor ; copiii lui Israel se legaseră faţă de ei cu un jurământ, şi totuşi Saul voise să-i ucidă, în râvna lui pentru copiii lui Israel şi Iuda. – David a zis gabaoniţilor :

Continue reading „Dreptatea Divină, 2 Samuel 21.1-9,14”

Învaţă pe copil, (I), Proverbe 22:6

Proverbe 22.6Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”. (Proverbe 22 : 6)

Cine a scris aceste cuvinte ? Împăratul Solomon. În Proverbe 1 : 1 – 2 este scris :

„Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii … ”. Continue reading „Învaţă pe copil, (I), Proverbe 22:6”

Dumnezeu are putere … pentru tine, sau contra ta, Exod 14, 2 Cronici 25.8

Dumnezeu are putere, Exod 14Faraon şi-a pregătit carul de război şi şi-a luat oamenii de război cu el. A luat şase sute de care de luptă cu oameni aleşi şi toate carele Egiptului ; în toate erau luptători …

Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, şi apele stăteau ca un zid la dreapta şi la stânga lor. Egiptenii i-au urmărit ; şi toţi caii lui faraon, carele şi călăreţii lui au intrat după ei în mijlocul mării. Continue reading „Dumnezeu are putere … pentru tine, sau contra ta, Exod 14, 2 Cronici 25.8”

Iona (2) sau Despre epuizarea tuturor resurselor… de împotrivire spirituală ! (Iona 1.1-17)

IonaCe pot să fac pentru a îmi îndeplini voia ?

În teologie se vorbeşte de liberul arbitru, (puterea de decizie personală). De sine însuşi a ascultat Iona când a decis să-şi facă pe plac, dar de Dumnezeu a trebuit să asculte, după aceea … când oricum nu mai avea nimic de ales !

Şapte lucruri pe care omul necredincios, le practică mai ales atunci când este în / la necaz … (dar oare nu suntem şi noi la fel uneori ?) :

Continue reading „Iona (2) sau Despre epuizarea tuturor resurselor… de împotrivire spirituală ! (Iona 1.1-17)”

Cum să iau o decizie bună ? Ioan 1.29-34

Cum să iau o decizie bună!A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis : „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică [gr. airōn, înseamnă a lua, a ridica, a transporta; este echivalentul ebr. nasa/h. Este folosit de două ori în N.T. : aici şi în Luca 19 : 22

Stăpânul i-a zis: „Rob rău; te voi judeca după cuvintele tale. Ştiai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus şi secer ce n-am semănat … ”.] păcatul lumii! El este Acela despre care ziceam : Continue reading „Cum să iau o decizie bună ? Ioan 1.29-34”

Pilda Talanţilor (III), Matei 25.28-30, (Dumnezeu a dat / luat, dă / ia)

În Pilda talanţilor scrie :

„Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are [lit. la tot cel ce are] zece talanţi. Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos ; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are !

Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară : acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (Matei 25 : 28 – 30). Continue reading „Pilda Talanţilor (III), Matei 25.28-30, (Dumnezeu a dat / luat, dă / ia)”

Pilda talanţilor (II), Evanghelia după Matei 25.26

Un alt cuvânt din aceeaşi familie cu ponēre (Matei 25 : 26) în Pilda talanţilor este : ponēra (fiind folosit de cincisprezece ori) şi se referă la :

 1. Gânduri : „Şi iată că unii din cărturari au zis în ei înşişi: „Omul acesta huleşte!” Isus, care le cunoştea gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele [gr. ponēra] în inimile voastre?”. (Matei 9 : 3 – 4)

 2. Om : „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău [gr. ponēra] scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui”. (Matei 12 : 35)

 3. Naţiune (de patru ori este folosit cuvântul, pentru a arăta răutatea contemporanilor Domnului Isus) :

Continue reading „Pilda talanţilor (II), Evanghelia după Matei 25.26”

Psalmul 23

Psalmul 23Psalmul 23

Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic.
El mă paşte în păşuni verzi
şi mă duce la ape de odihnă ;
îmi înviorează sufletul
şi mă povăţuieşte pe cărări drepte,
din pricina Numelui Său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.
Continue reading „Psalmul 23”

Vă voi da o gură sau A doua gură (II), Luca 21.14-15

A doua gură, IIÎn Luca 21 : 15 avem notate cuvintele Domnului Isus, care le-a spus ucenicilor Lui :

„ … vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri”.

Există cel puţin trei surse din care omul se poate inspira, atunci când vorbeşte : Continue reading „Vă voi da o gură sau A doua gură (II), Luca 21.14-15”

Vă voi da o gură sau A doua gură (I), Luca 21.14-15

A doua gură!Ţineţi bine minte să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde ; căci vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri.” (Luca 21 : 14 – 15).

La fel cum sunt urechi de auzit, (care diferă de urechile fizice, pe care omul le are din naştere), aşa sunt şi ochii de văzut şi gura de vorbit.

O gură care vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu. Continue reading „Vă voi da o gură sau A doua gură (I), Luca 21.14-15”

Pilda Talanţilor (I), Matei 25:14–30

Pilda talanţilor sau : Nu cumva sunt eu ?

Caracteristicile eu-lui, ale omului plin de el, care nu va ajunge în Cer …

Stăpânul său i-a răspuns : „Rob viclean [gr. ponēre, înseamnă răutăcios] şi leneş [gr. oknēre ponēre şi oknēre … este interesant jocul de cuvinte din greacă] ! Continue reading „Pilda Talanţilor (I), Matei 25:14–30”

Gânduri XXVII

 • Gânduri XXVIIRomanii făceau parte din supremaţia aflată la putere ! De aceeea şi-au şi permis să-şi bată joc de-un Om nevinovat. Pilat, una spunea în public, („ … nu găsesc nicio vină în El”, Ioan 19 : 4) şi altceva se petrecea în spate, în ascuns : „Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L bată. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau : „Plecăciune, Împăratul iudeilor !” Şi-I dădeau palme.” (Ioan 19 : 1 – 3). De ce ? Din moment ce Isus era nevinovat !? Ce înseamnă făţărnicia în realitate … nu în declaraţii ! Cât de păcătos putea fi Pilat ! Dar noi nu suntem la fel ? Cum trăim cu Isus în public, când ne văd ceilalţi şi cum trăim în ascuns ? Isus este Acelaşi, dar noi avem comportamente diferite faţă de El !

Continue reading „Gânduri XXVII”

Inima sau Viaţa interioară, (Matei 23.1-23)

Conform Dex, (din punct de vedere figurat), inima este : considerată ca fiind : 1. sediu al sentimentelor umane şi 2. centru şi simbol al vieţii sufleteştiInima sau Viaţa interioară, 1 În Matei 23 : 1 – 23, avem un exemplu de radiografiere spirituală …

Domnul Isus le vorbea iniţial doar ascultătorilor şi ucenicilor Lui, după care are un mesaj pentru elita religioasă din acele vremuri … Erau oameni care la exterior păreau a fi credincioşi, dar în inima lor erau departe de Dumnezeu ! Nu ştiau în mod practic faptul că de Dumnezeu nu se puteau, (şi nu ne putem) ascunde !

Continue reading „Inima sau Viaţa interioară, (Matei 23.1-23)”

„Aduceţi-mi o sabie !” Despre intermediere, (I Împăraţi 3.24).

Aduceţi-mi o sabie, 1Aduceţi-mi o sabie.” Au adus o sabie înaintea împăratului” (I Împăraţi 3 : 24). Dar sabia nu a fost folosită pentru a tăia ceva fizic. Ea a fost folositoare pentru a produce o despărţire în domeniul spiritual, nevăzut.

A dat pe faţă sentimentele sufletului … aşa s-a putut afla ce era în inima femeilor care căutau judecata, una pe drept, alta pe nedrept. Una având dreptatea … cealaltă cerând-o ! Continue reading „„Aduceţi-mi o sabie !” Despre intermediere, (I Împăraţi 3.24).”

La înviere sau Vă rătăciţi (gr. planasthe), Matei 22.23–33

Tare vă mai rătăciţi, 1În aceeaşi zi, au venit la Isus saducheii, care zic că nu este înviere. Ei I-au pus următoarea întrebare : „Învăţătorule, Moise a zis : „Dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său şi să-i ridice urmaş.” Erau, dar, la noi şapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat şi a murit ; şi, fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Tot aşa şi al doilea, şi al treilea, până la al şaptelea. La urmă, după ei toţi, a murit şi femeia. La înviere, nevasta căruia din cei şapte va fi ea ? Fiindcă toţi au avut-o de nevastă.” Drept răspuns, Isus le-a zis : Continue reading „La înviere sau Vă rătăciţi (gr. planasthe), Matei 22.23–33”

Pilda bogatului nemilostiv, Evanghelia după Luca 16.19-31

Prăpastia interioarăEra un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire ; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului ; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele.
Cu vremea, săracul a murit ; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam.

A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat :

Continue reading „Pilda bogatului nemilostiv, Evanghelia după Luca 16.19-31”

Ce să faci pentru a nu avea probleme ? (II), Matei 17.24-27

Ce să faci pentru a nu avea probleme, IIContinuare la : Ce să faci pentru a avea probleme ? (I). Publicat în 23 Septembrie 2013.                                                                    

Câteva învăţături din Matei 17 : 24 – 27 :„Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis :

„Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?” „Ba da”, a zis Petru” (Matei 17 : 24 – 25). Continue reading „Ce să faci pentru a nu avea probleme ? (II), Matei 17.24-27”

Dependenţa de Egipt sau Robia interioară, (Exod 13.3)

Dependenţa de EgiptDupă ce evreii pleacă din Egipt, Moise le reaminteşte că au : „ … ieşit din Egipt, din casa robiei ; căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo” (Exod 13 : 3).

Erau ieşiţi fizic, dar trebuiau să înveţe să iese şi spiritual. Ei nu mai erau sub autoritatea lui Faraon.

Această dezrobire a avut trei etape : Continue reading „Dependenţa de Egipt sau Robia interioară, (Exod 13.3)”

Cârtitorii şi mulţumirea, Iuda 16, Luca 3:14, Efeseni 5:20, 1 Tesaloniceni 5:18, Evrei 13:5

CârtitoriiCârtitorii. „Ei sunt nişte cârtitori [gr. mempsimoiroi, reclamanţi. Conform Dex reclamantul este o : „Persoană care face o reclamaţie”, iar reclamaţia este definită ca fiind o „plângere, jalbă / sesizare prin care se cere ceva sau se aduc anumite învinuiri cuiva” Dex.], nemulţumiţi [gr. gongystai, persoane veşnic nemulţumite] cu soarta [trad. Gala Galaction : starea] lor; trăiesc după poftele lor [G.G. Umblând cum îi poartă poftele]; gura le este plină de vorbe trufaşe şi slăvesc pe oameni pentru câştig.” (Iuda v. 16)

Continue reading „Cârtitorii şi mulţumirea, Iuda 16, Luca 3:14, Efeseni 5:20, 1 Tesaloniceni 5:18, Evrei 13:5”

Distragerea atenţiei sau Noutăţi vesele, (1 Samuel 30.8-9, Ezechiel 28.7)

Noutăţi veseleŞi David a întrebat pe Domnul : „Să urmăresc oastea aceasta ? O voi ajunge ?” Domnul i-a răspuns : „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.” Şi David a pornit, el şi cei şase sute de oameni care erau cu el. Au ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă.” (I Samuel 30 : 8 – 9).
Oamenii care erau cu David, aveau ceva de făcut pentru recâştigarea familiilor lor, dar în loc să meargă până la capăt, din cei şase sute plecaţi pe această cale, două sute s-au oprit la pârâul Besor. Continue reading „Distragerea atenţiei sau Noutăţi vesele, (1 Samuel 30.8-9, Ezechiel 28.7)”

Pilda celor doi fii, (I) Evanghelia după Matei 21.28–32

Încăpăţânatul iremediabilCe credeţi ? Un om avea doi feciori ; şi s-a dus la cel dintâi şi i-a zis : „Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea !” „Nu vreau”, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău şi s-a dus. S-a dus şi la celălalt şi i-a spus tot aşa. Şi fiul acesta a răspuns : „Mă duc, doamne !” Şi nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său ?”
„Cel dintâi”, au răspuns ei. Şi Isus le-a zis : „Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut : şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit, în urmă, ca să-l credeţi.” (Matei 21 : 28 – 32). Continue reading „Pilda celor doi fii, (I) Evanghelia după Matei 21.28–32”

Reacţia omului … la necaz ! 1 Samuel 30:1-9

Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ţiclag, amaleciţii năvăliseră în partea de miazăzi şi în Ţiclag. Ei nimiciseră şi arseseră Ţiclagul, după ce luaseră prinşi pe femei şi pe toţi cei ce se aflau acolo, mici şi mari. Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul şi plecaseră.

David şi oamenii lui au ajuns în cetate, şi iată că era arsă ; şi nevestele, fiii şi fiicele lor, fuseseră luaţi prinşi.

Atunci David şi poporul care era cu el au ridicat glasul şi au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David : Ahinoam din Izreel şi Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate şi ele. Continue reading „Reacţia omului … la necaz ! 1 Samuel 30:1-9”

Lecţia peştelui, (Matei 17.27)

Lecţia peşteluiDar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi ; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.” (Matei 17 : 27).

Petru a pescuit un peşte care avea un ban în gură ! Oare cum a mai muşcat şi din momeală ? Nu-i ajungea cât avea ? Avea un ban, ce-i mai trebuia şi mâncare ? Continue reading „Lecţia peştelui, (Matei 17.27)”

Defăimătorii, (I Cor. 5.9–11)

Defăimătorii, 19 August 2014În limba greacă cuvântul folosit este loidoroi şi este folosit în Noul Testament numai de două ori şi anume în :

 1. I Cor. 5 : 9 – 11 : „V-am scris în epistola mea să n-aveţi nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume.

Continue reading „Defăimătorii, (I Cor. 5.9–11)”

Pilda celor zece fecioare (5), Vegheaţi ! (Matei 25.1-13)

De ce trebuie vegherea ? La ce ne ajută ?

Din Pilda celor zece fecioare, învăţăm că cinci dintre ele, (aceasta însemnând practic jumătate din numărul total), nu au vegheat, de aceea nici nu au ajuns cu Mirele !

Vegheaţi (gr. grēgoreite, literal : staţi treji), este folosit de zece ori în Biblie, (în Noul Testament) : Continue reading „Pilda celor zece fecioare (5), Vegheaţi ! (Matei 25.1-13)”

Pilda celor zece fecioare (4), Vegherea (Matei 25.1-13)

pilda-celor-zece-fecioare-ivVegherea

Vegheaţi [gr. grēgoreite, sensul literal este : staţi treji], dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Matei 25 : 13) … „Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind !” (Luca 12 : 38). Continue reading „Pilda celor zece fecioare (4), Vegherea (Matei 25.1-13)”

Pilda celor zece fecioare (3), Dărnicia şi binefacerea (Matei 25.1-13)

pilda-celor-zece-fecioare-iiiTrei ingrediente ale vieţii de veghere.  Dărnicia şi binefacerea

Dărnicia şi binefacerea au legile lor. Nu trebuie să dau oricui şi oricum, numai fiindcă cineva îmi cere ! Nu – ul este strict necesar pentru viaţa de credinţă ! Cui trebuie să-i dau şi cui nu am voie să îi dau ? Ce să dau şi ce să nu dau ? Aici nu este vorba de zgârcenie ci de cum să facem voia lui Dumnezeu şi să nu ne amestecăm în judecăţile Lui.

Cele nechibzuite au zis celor înţelepte : „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” Cele înţelepte le-au răspuns : „Nu ; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă ; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.” (Evanghelia după Matei 25 : 8 – 9). Continue reading „Pilda celor zece fecioare (3), Dărnicia şi binefacerea (Matei 25.1-13)”

Pilda celor zece fecioare (2), Prevederea (Matei 25:1-13)

pilda-celor-zece-fecioare-matei-25-1-13Prevederea

Un alt ingredient al vieţii de veghere, este prevederea, care ne face să vedem necesitatea facerii milei în plus. Fecioarele înţelepte au văzut dinainte că vor trebui să care cu ele şi vasele cu untdelemn de rezervă, dacă vor ca totul să iese bine … aşa că au ales să aibă un bagaj în plus. Termenul Biblic pentru prevedere este chibzuinţa !
Chibzuit este cel : Care judecă o situaţie cumpănind toate eventualităţile ; socotit, cumpănit.

(Sursa foto : www.lampofthebody.com)

Continue reading „Pilda celor zece fecioare (2), Prevederea (Matei 25:1-13)”

Pilda celor zece fecioare (1), Disponibilitate sau comoditate? (Matei 25.1-13, 5.38-48)

Pilda celor zece fecioare, 1Din Pilda celor zece fecioare (Matei 25.1-13) putem învăţa despre trei ingrediente ale vieţii de veghere :

  • prevederea, (chibzuinţa)
  • disponibilitatea versus comoditatea
 • binefacerea.

Câteva observaţii despre disponibilitate şi opusul ei : comoditatea. Continue reading „Pilda celor zece fecioare (1), Disponibilitate sau comoditate? (Matei 25.1-13, 5.38-48)”

Născocitori (inovatori / inventatori) de rele, (Romani 1.30)

Făcătorii de releÎn Romani 1 : 30 este scris despre : „ … bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi … ”.
Omul are două modele de viaţă : Cel Bun sau cel rău ! Poate inventa lucruri prin care să îmbunăţească viaţa semenilor lui, sau să facă lucruri prin care să le înrăutăţească viaţa !
Continue reading „Născocitori (inovatori / inventatori) de rele, (Romani 1.30)”

Forma de evlavie, 2 Timotei 3.1-5

Forma de evlavieÎn II Timotei 3 : 1 – 5, apostolul Pavel îi scria lui Timotei : „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, … fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi ; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu ; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia”. Continue reading „Forma de evlavie, 2 Timotei 3.1-5”

Hula împotriva Duhului Sfânt, Matei 12:28, 31–32

„ … Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu … De aceea vă spun : orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor ; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.

Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat ; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.” (Evanghelia după Matei 12 : 28, 31 – 32). Continue reading „Hula împotriva Duhului Sfânt, Matei 12:28, 31–32”

Vorbirea în alte limbi. Câteva consideraţii generale, (1 Corinteni 14.18)

Vorbirea în alte limbiPentru a putea fi bine studiat, orice subiect din Biblie trebuie abordat în anumite condiţii.

 • Contează, întâi ca subiectul să fie studiat în contextul Bibliei, ca întreg, nu privind doar o singură carte. Din I Corinteni, capitolul 14, există studii în care se extrag doar părţile negative. O floare din care am smuls câteva petale nu mai este de fapt o floare … ci doar ce a rămas din ea …

Continue reading „Vorbirea în alte limbi. Câteva consideraţii generale, (1 Corinteni 14.18)”

Porniri răutăcioase, (Romani 1.28–29, 32)

Porniri răutăcioaseFiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire … de porniri răutăcioase

Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Romani 1 : 28 – 29, 32). Continue reading „Porniri răutăcioase, (Romani 1.28–29, 32)”

Zeciuiala, (Geneza 15.6, Matei 23.23, Luca 11.42, 18.12, Maleahi 3.10)

Zeciuiala în Noul Testament şi în Vechiul TestamentConform Dex, zeciuiala este o : „Dare anuală reprezentând a zecea parte din recolta de cereale, din vite etc.”.

De ce să dau zeciuiala ?

1. Zeciuiala este o cerinţă care există dinainte de Legea lui Moise.

Prima dată este scris despre zeciuală în Geneza 14 : 20, unde este notat despre Melhisedec care a zis : Continue reading „Zeciuiala, (Geneza 15.6, Matei 23.23, Luca 11.42, 18.12, Maleahi 3.10)”

Defectele … de treabă ! (Iacov 2.4)

Defectele de treabă!Fiecare om are calităţi şi defecte, unele doar cunoscute altele întreţinute, conştient sau inconştient. Defectele de treabă, (ştim expresia :

Este un om de treabă), sunt cele pe care noi le considerăm a fi prea mici, neglijabile. Pot fi obiceiuri rele, dar cu care se poate trăi !

De exemplu, lipsa de punctualitate sau plăcerea de-a întârzia numai puţin. Continue reading „Defectele … de treabă ! (Iacov 2.4)”

În posesia lucrurilor ! [Marcu 4.19, 2 Corinteni 4.4]

În posesia lucrurilorOmul nu are nevoie de multe lucruri, ci de mult Cer !

Numai că, este orbit să nu vadă realitatea şi astfel să-şi risipească din viaţă umblând după nimicuri. Apostolul Pavel spunea despre cei :

„ … a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (II Corinteni 4 : 4).

Continue reading „În posesia lucrurilor ! [Marcu 4.19, 2 Corinteni 4.4]”

Gânduri XXVI

 • Gânduri XXVI.2Ce să faci când eşti nedreptăţit ? Apostolii au spus adevărul şi atât ! Nu s-au apărat cu nimic … Nedreptatea era la putere ! Cum ar fi putut să le facă dreptate ? (Fapte 5 : 27 – 32) …

 • Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului.” (Proverbe 21 : 33). Omul trebuie să îşi facă partea lui, cu încrederea în Domnul însă … !

 • Viaţa între duşmanii Vieţii ! Aşa trăiau evreii în Egipt şi la fel trăim şi noi ; (pentru viaţa din Egipt, a se vedea Exod 1 : 15 – 22 ; pentru viaţa de acum : 22 de milioane de avorturi între 1958 şi 2008) ! Continue reading „Gânduri XXVI”

Să nu se fi născut … (Matei 26.17-25)

Matei 26.24, 1În ziua dintâi a praznicului Azimelor, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis : „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci paştile ?” El le-a răspuns : „Duceţi-vă în cetate la cutare om şi spuneţi-i :

„Învăţătorul zice : „Vremea Mea este aproape ; voi face Paştile cu ucenicii Mei în casa ta.” Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit paştile. Seara, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. Continue reading „Să nu se fi născut … (Matei 26.17-25)”

Uzul şi abuzul … de Har ! [Numeri 32.23, 2 Samuel 11.2-4, David şi Bat-Şeba]

Abuzul de Har!Care este viteza de deplasare a păcatului ? Sau : Cu cât merge păcatul pe oră ?! De ce este important de ştiut acest lucru ? Pentru că Moise spunea :

Dar dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi împotriva Domnului şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge.” (Numeri 32 : 23).

Se referea la urmările păcatului, la consecinţele lui, la faptul că Dumnezeu ştie să Îşi şi disciplineze păcătuitorii conştienţi, care cu bună ştiinţă, sau de bunăvoie aleg să-I calce voia ! Continue reading „Uzul şi abuzul … de Har ! [Numeri 32.23, 2 Samuel 11.2-4, David şi Bat-Şeba]”

Gânduri XXV [Iosif, naştere Isus, soare, întuneric, paiul din ochi, cel rău]

Modelul comportamental sau Importanţa deciziei de-a merge mai departe ! (Rut 1.1–22)

Iov 37.21, 2Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului.

Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, şi cei doi fii ai lui se numeau Mahlon şi Chilion : erau efratiţi, din Betleemul lui Iuda. Ajungând în ţara Moabului, şi-au aşezat locuinţa acolo. Continue reading „Modelul comportamental sau Importanţa deciziei de-a merge mai departe ! (Rut 1.1–22)”

Gânduri XXIV [Laban, prostia, Moise, Absalom, renunţarea, odihna, smerenia]

Hrăpăreţii, Matei 7.15, Luca 18.11, 1 Corinteni 6.10

Mâini, Ps. 24.4Definiţie. Conform Dex, hrăpăreţ este cel : „Care încearcă prin orice mijloace să se îmbogățească ; lacom de avere, avid de câștig ; rapace”. 

Sinonime sunt : Farsor, pungaş, pezevenghi, escroc. Hrăpăreţul este diferit de zgârcit, dar şi de lacomul de bani !

Una dintre definiţiile cele mai plastice ale cuvântului lácom este din anul 1939 : „Avid, pofticĭos, nerăbdător să apuce ceĭa ce dorește” : lupu e lacom de carne, porcu e animalu cel maĭ lacom. Fig. Om lacom de banĭ, de glorie. Cu lăcomie: a mînca lacom”. (Scriban, 1939). Continue reading „Hrăpăreţii, Matei 7.15, Luca 18.11, 1 Corinteni 6.10”

Unde duce drumul pe care mergi ? Sau Joaca cu păcatul ! (Balaam, Numeri 22.32)

Unde duce drumul pe care mergiÎngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori ? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare, înaintea Mea”. (Numeri 22 : 32)

Pentru Balaam, poate era în regulă dar nu şi pentru Dumnezeu. El poate credea că este doar o neascultare din care îşi va reveni, fiindcă Domnul este Bun !

Dumnezeu i-a spus, dar el nu a luat în seamă Cuvântul ! Din acest verset putem învăţa cel puţin trei adevăruri : Continue reading „Unde duce drumul pe care mergi ? Sau Joaca cu păcatul ! (Balaam, Numeri 22.32)”

Moartea sau Drumul cu sens unic ! (2 Samuel 12.20–23)

Drumul cu sens unic finalMai de mult, un cunoscut mi-a povestit ce i s-a întâmplat unui coleg de-al lui, care lucra pe T.I.R.

În Italia, la un moment dat a greşit drumul şi a intrat într-o zonă cu străduţe înguste şi a ajuns într-un loc, în care nu s-a mai putut întoarce.

A fost chemat un elicopter, care a întors T.I.R.-ul în aer. Dar această operaţie a costat aproximativ 6.000 de euro.

Problema a fost rezolvată, iar omul s-a putut întoarce pe drumul cel bun, de la care a deviat. Continue reading „Moartea sau Drumul cu sens unic ! (2 Samuel 12.20–23)”

Călcătorii de cuvânt, (Romani 1:29, 31)

??? (Mount Fuji and Plum Blossoms, Japan))Text : Romani 1 : 29, 31 „Astfel, au ajuns  … fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă”.

A călca înseamnă : A nu respecta o hotărâre, o lege, o obligaţie etc.”. Verbul a respecta, are următoarele înţelesuri : 1. A simţi şi a manifesta respect faţă de cineva sau de ceva; a cinsti, a stima. • A acorda atenţia cuvenită, a ţine seamă de …, a nu neglija.  2. A nu se abate de la un contract, de la o lege, de la un angajament etc. Continue reading „Călcătorii de cuvânt, (Romani 1:29, 31)”

Şoptitorii, (Romani 1.28–29)

ŞoptitoriiFiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori (gr. psithyristas) … ”.

Epistola către Romani 1 : 28 – 29 Continue reading „Şoptitorii, (Romani 1.28–29)”

Moartea, somn sau pedeapsă ? (Psalmul 116.15)

Psalmul 116.15Scumpă [yā·qār] este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de EL”. (Psalmul 116 : 15). De ce este aşa de preţioasă moartea unui credincios, pentru Dumnezeu ? Pentru că prin moarte, omul se întâlneşte cu Dumnezeu !

În ebr. yā·qār înseamnă : preţios, rar, splendid, cu greutate, (în trad. NASB : costisitoare). Acest cuvânt este folosit în Biblie, având câteva sensuri : Continue reading „Moartea, somn sau pedeapsă ? (Psalmul 116.15)”

Pilda negustorului, a căutătorului de perle de mare preţ (I), Matei 13.45-46

Pilda negustoruluiÎmpărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor [lit. om negustor, gr. anthropo emporo. Acest cuvânt este format din en “în, pe, la, prin, cu”+ poreuomai care se traduce cu : „a merge, a călători [literal sau figurat], a umbla, o călătorie cu destinaţie precisă, a muri, a trece”] care caută [zéteó = a căuta, dorinţă, efort, strădanie, silinţă] mărgăritare [margaritas, perle – Matei 7 : 6] frumoase [kaluous, frumos, atrăgător, îngrijit, generos, (nobil), de respectat / cinstit / onorat, demn, destoinic, vrednic – acest cuvânt este folosit de patru ori. În Matei 7 : 17, 18. 27 : 8,  ]. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce [pleacă] de vinde tot ce are [toate lucrurile] şi-l cumpără”. Matei 13 : 45, 46 Continue reading „Pilda negustorului, a căutătorului de perle de mare preţ (I), Matei 13.45-46”

Oi ce umblă prin gunoi ? Un neam care şi-a pierdut bunul simţ, Deuteronom 32.28

Oi ce umblă...prin gunoi!Dulcea viaţă de haldină sau Pre(a)ocupat cu bârfa ! Pentru cei pasionaţi de gunoaie, acest subtitlu este apetisant.

Containerelor de gunoi le este plăcută haldina : locul desfătărilor gunoieşti, unde această specialitate se găseşte din belşug.

Locul în care curăţenia nu are acces, iar gunoiul este la el acasă ! Unde se găseşte haldina, (locul de depozitare a gunoaielor) ?

Ea se găseşte în multe locuri / locuinţe sau locuiri, mai ales pe acolo unde sunt cei cărora, le place să se amestece în treburile altora ! Continue reading „Oi ce umblă prin gunoi ? Un neam care şi-a pierdut bunul simţ, Deuteronom 32.28”

Agar sau Calea, Adevărul şi Viaţa ! Geneza 16:7-16, Evanghelia după Ioan 14:6

Geneza 16.7-8Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, şi anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Şur. El a zis : „Agar, roaba Saraiei, de unde vii şi unde te duci ?” Ea a răspuns : „Fug de stăpâna mea, Sarai.” Îngerul Domnului i-a zis : „Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te sub mâna ei.”
Îngerul Domnului i-a zis : „Îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată.” Continue reading „Agar sau Calea, Adevărul şi Viaţa ! Geneza 16:7-16, Evanghelia după Ioan 14:6”

Materii predate în şcoala lui Dumnezeu ! (Iosif, Geneza 37.5-10)

Renunţarea la visuri !În viaţă există mai multe lecţii pe care trebuie să le învăţăm, din materiile lui Dumnezeu.

1. Renunţarea la visuri !

Când eşti gata să tălmăceşti visele altora, renunţând la ale tale, eşti foarte aproape de împlinirea lor ! Dumnezeu, Cel ce dă visul îl va aduce şi în realitate, în viaţa celui care l-a avut.

Mai real este visul / arătarea Duhului decât realitatea ! Continue reading „Materii predate în şcoala lui Dumnezeu ! (Iosif, Geneza 37.5-10)”

Rai sau iad ? (1 Ioan 1.7, Luca 16.23-24, Deuteronom 10.1–5)

În realitate, trăiesc două feluri de creştini : unii îşi duc viaţa spirituală numai în registrul de membri al unei biserici, (având o viaţă, doar pe hârtie) şi creştinii practicanţi, care ÎL recunosc pe Isus ca Stăpân şi Mântuitor personal !

Câteva întrebări :

 • Când ai fost ultima dată la Biserică ? Şi cât timp crezi că te mai aşteaptă Dumnezeu acolo ?
 • Sau crezi că EL stă numai în Biserică?
 • Oare EL nu umblă şi pe stradă, prin Reşiţa, România, sau prin toată lumea ?
 • Dar prin mintea omului, nu umblă ? Oare nu verifică gândurile, intenţiile, trăirile ?
 • Păcatele nemărturisite, (ţinute ascunse intenţionat), oare nu le cunoaşte ? În ce seif al minţii, sau prin ce cătun al minţii, Isus nu are acces ?

Continue reading „Rai sau iad ? (1 Ioan 1.7, Luca 16.23-24, Deuteronom 10.1–5)”

Pilda semănătorului (II), Meditaţii, Matei 13.1-15

Pilda semănătoruluiPilda semănătorului, Matei 13

În aceeaşi zi, Isus a ieşit din casă şi şedea lângă mare. O mulţime de noroade s-au strâns la El, aşa că a trebuit să Se suie să şadă într-o corabie ; iar tot norodul stătea pe ţărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde şi le-a zis :

„Iată, semănătorul a ieşit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum, şi au venit păsările şi au mâncat-o.

Continue reading „Pilda semănătorului (II), Meditaţii, Matei 13.1-15”

Pilda Samariteanului (samarineanului) milostiv, Luca 10:25-37

Pilda samariteanului : „Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis : „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică ?” Isus i-a zis : „Ce este scris în Lege ? Cum citeşti în ea ?” 

El a răspuns :

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău ; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Continue reading „Pilda Samariteanului (samarineanului) milostiv, Luca 10:25-37”

Gânduri XXIII Evanghelia după Matei 6:13, 2 Corinteni 8:11

 • Ganduri XXIII,1Ne grăbim trupurile, dar nu şi voinţa. Apostolul Pavel scrie despre : „ … graba voinţei.” (II Corinteni 8 : 11). Ştim să alergăm atunci când ne grăbim să ajungem undeva la timp, (când am plecat prea târziu), dar nu ştim să ne grăbim şi voinţa întârziată în neascultarea de voia lui Dumnezeu !

 • Calitatea învăţăturilor este dată de calitatea învăţătorilor !

 • Suntem ca plantele, tânjind după Cer … ne adâncim tot mai mult în pământ ! Continue reading „Gânduri XXIII Evanghelia după Matei 6:13, 2 Corinteni 8:11”

Gânduri XXII Evanghelia după Matei 27 : 9 – 10, Treizeci de arginţi

 • Ganduri XXIISeriozitatea extremă vine de la nepocăinţă ! „Sfinţii sunt … dulci !”, spunea cineva. Când se acresc, arată că … ceva s-a stricat, în creştinismul lor !
 • Cei treizeci … care i-au schimbat viaţa ! Nu este vorba de persoane, ci de bani / arginţi ! Cu ei, Iuda nu a fost mai bogat, ci mai sărac : era fără Isus ! Cu ce te alegi în viaţă, după vânzarea lui Dumnezeu Întrupat ? Sau : O viaţă de mers … fără a deveni parte din Biserică !
 • Sau : Vizitatorii … din registru ! Ei stau cu numele în registru şi cu viaţa unde vor ei ! Aşa este viaţa duplicitară !

Continue reading „Gânduri XXII Evanghelia după Matei 27 : 9 – 10, Treizeci de arginţi”

Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeu, El este sfânt, fiţi sfinţi Amos 4:2, 12-13

Realităţi VeşniceRealităţi veşnice ! „De aceea, îţi voi face astfel, Israele – şi fiindcă îţi voi face astfel, pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele !

Căci iată că El a întocmit munţii, a făcut vântul şi spune omului până şi gândurile lui. El preface zorile în întuneric şi umblă pe înălţimile pământului: Domnul Dumnezeul oştirilor este numele Lui.” (Amos 4 : 12 – 13) Continue reading „Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeu, El este sfânt, fiţi sfinţi Amos 4:2, 12-13”

Ce putem învăţa din Fapte 27:7-14 ?

Evrei 12,29I. În viaţă trebuie să ştiu când trebuie să mă opresc, din înaintarea mea, spre un mai bine, decât ceea ce am, la un anumit moment dat ! În Isaia 57 : 10 scrie : „Oboseşti mergând, şi nu zici: „Încetez!” Tot mai găseşti putere în mâna ta; de aceea nu te doboară întristarea”.

II. Să-L recunosc pe Dumnezeu în toate căile mele şi … să nu-I forţez Mâna ! Este prea riscant ! EL are câte-o furtună pentru fiecare neascultător ! Dacă ar fi citit ceva despre Iona, poate cei de atunci, ar fi gândit altfel !

III. Vânturile stau la dispoziţia Lui şi le poate folosi pentru fiecare neascultător !

În Biblie găsim scris despre cel puţin două feluri de vânturi : Continue reading „Ce putem învăţa din Fapte 27:7-14 ?”

În caz că deja ai făcut o alegere greşită, Faptele Apostolilor 27:14-18

Logo Cezareea.ro, 41. Suportă consecinţele.

În cazul descris de Luca, (în Fapte 27 : 14 – 18), a urmat o furtună, v. 14 – 15, 18 :

Dar nu după multă vreme, s-a dezlănţuit asupra insulei un vânt furtunos, numit Eurachilon.

Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului, şi ne-am lăsat duşi în voia lui … eram bătuţi foarte tare de furtună … ”. Continue reading „În caz că deja ai făcut o alegere greşită, Faptele Apostolilor 27:14-18”

De ce ai pierderi şi furtuni în viaţă ? Faptele Apostolilor 27:7-15, 2 Împăraţi 14:7-14

Fapte 27,141. Nu sta în locul în care Dumnezeu te vrea ! Eşti la Limanuri Bune ? Nu este destul … trebuie să ajungi la Limanuri foarte Bune ! Caută un nivel de trai mai ridicat … cu mai multe lucruri !
2. Nu asculta de Cuvântul Lui Dumnezeu … este suficient dacă ÎL auzi !
3. Ia ca model lumea / ce face majoritatea ! Umblă după folosul tău, al trupului !
Totul a venit datorită unei decizii, unei alegeri care s-a dovedit a fi o hotărâre greşită ! Continue reading „De ce ai pierderi şi furtuni în viaţă ? Faptele Apostolilor 27:7-15, 2 Împăraţi 14:7-14”

Nemulţumirea …sau Despre alegeri şi culegeri ! Faptele Apostolilor 27:8-15

Fapte 27,15De abia am mers cu corabia pe marginea insulei şi am ajuns la un loc numit „Limanuri bune”, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme, şi călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar şi vremea „postului”. De aceea Pavel a înştiinţat pe ceilalţi şi le-a zis :

„Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie şi fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură şi pentru corabie, dar chiar şi pentru vieţile noastre.” Sutaşul a ascultat mai mult de cârmaci şi de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Continue reading „Nemulţumirea …sau Despre alegeri şi culegeri ! Faptele Apostolilor 27:8-15”

„… Ce să fac cu Isus … ?”, [Jertfa Domnului Isus : intenţia, presiunile, decizia], Matei 27.22

Matei 27,22Pilat le-a zis : „Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos ?” „Să fie răstignit !”, i-au răspuns cu toţii.” Matei 27 : 22

„ … ce să fac cu Isus … ?” Ce aş vrea să facă şi EL cu mine ! Întrebarea este : Ce a făcut Pilat … până la urmă ? De ce ? Fiindcă eu pot hotărî aici, dar Isus va decide dincolo … în funcţie de decizia mea, va fi şi hotărârea LUI !

Intenţia, Presiunile şi Decizia : pentru Isus sau contra lui Isus, sunt cei trei paşi pe care îi face orice om, la un anumit moment din viaţă, când stă în prezenţa Domnului Isus ! Continue reading „„… Ce să fac cu Isus … ?”, [Jertfa Domnului Isus : intenţia, presiunile, decizia], Matei 27.22″

Învierea fiicei lui iair, Evanghelia după Matei 9:18-19, (Despre barierele mentale)

2 Împăraţi 7,2Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis :

„Fiica mea adineaori a murit ; dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, şi va învia.

Isus S-a sculat şi a plecat după el împreună cu ucenicii Lui.” (Evanghelia după Matei 9 : 18 – 19). Continue reading „Învierea fiicei lui iair, Evanghelia după Matei 9:18-19, (Despre barierele mentale)”

Gânduri XXI

 • Luca 18, 15-16Ierihonul este genul de cetate, care poate fi câştigată fără cuvânt … dar acest lucru se poate face numai având un Cuvânt de la Domnul, cuvântul rhema, de călăuzire, pentru a şti cum să procedezi, în momentul respectiv ! În asemenea situaţii contează însă 1. purtarea, în sensul de comportare, dar şi 2. purtarea hainelor … cum se îmbracă, aranjează o soţie credincioasă ! „Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri ; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor … ” (I Petru 3 : 1 – 3). Continue reading „Gânduri XXI”

Pilda Viticultorilor ! (Pilda vierilor, Evanghelia după Matei 21.33-41)

SIGLA CEZAREEA, 1Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea şi a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri şi a plecat în altă ţară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui, şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi; şi vierii i-au primit la fel. Continue reading „Pilda Viticultorilor ! (Pilda vierilor, Evanghelia după Matei 21.33-41)”

Ce să faci … pentru a avea probleme ? (I), Evanghelia după Matei 17 : 24 – 27

Cezareea.roCând au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis :

„Învăţătorul vostru nu plăteşte darea ?” „Ba da”, a zis Petru. Şi, când a intrat în casă, Isus i-a luat înainte şi i-a zis :

„Ce crezi, Simone ? Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri ? De la fiii lor sau de la străini ?” Petru I-a răspuns : „De la străini.” Şi Isus i-a zis :
Continue reading „Ce să faci … pentru a avea probleme ? (I), Evanghelia după Matei 17 : 24 – 27”

Portretul încăpăţânatului … desăvârşit ! (Adonia sau Solomon, 1 Împăraţi 2.15, Samuel sau Saul,1 Samuel 10.17-24)

k6347608Adonia îi spune Bat-Şebei : „Ştii că
1. împărăţia era a mea şi că tot Israelul îşi îndrepta privirile spre mine ca să fiu împărat. Dar
2. împărăţia s-a întors şi
3. a căzut fratelui meu, pentru că Domnul i-a dat-o.” (I Împăraţi 2 : 15).

Dacă se respecta ordinea naşterilor aşa ar fi fost, Adonia ar fi avut dreptul de a domni, dar pe tron ajunge Solomon, cel ales de către Dumnezeu. Când Domnul alege, legile le hotărăşte EL. Continue reading „Portretul încăpăţânatului … desăvârşit ! (Adonia sau Solomon, 1 Împăraţi 2.15, Samuel sau Saul,1 Samuel 10.17-24)”

Viaţa de la … zero ! (Adam şi Eva, Geneza 3.5)

82c83bdf469bee0e9c57306aedf88a34Lui Adam, Dumnezeu i-a făcut Edenul ! Cu tot ce era în el … şi fără concurenţă ! Cumva era un loc privat !

Nu era un alt om … totul era foarte în regulă, iar Adam, (dacă se poate spune aşa), avea toată lumea la picioare, era posesor unic, fără şef, rate, impozite etc.

Era o viaţă ideală … dar după Căderea în păcat şi Izgonirea care a urmat, totul a fost diferit. Continue reading „Viaţa de la … zero ! (Adam şi Eva, Geneza 3.5)”

Textul pescarului sau Testul pescarului ? (Matei 17.27)

15023108-holy-bible--rare-book--hand-drawn-illustration„ … să nu-i facem să păcătuiască … ” (Matei 17 : 27). În original, termenul folosit este cel din care provine cuvântul scandal, (skandalisōmen), şi are ca sensuri figurate :

Cum să ajungi la incapacitatea de plată ? (darea pentru Templu), Evanghelia după Matei 17.24-25

TetradrahmaCând au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis : „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea ?” „Ba da”, a zis Petru.” (Matei 17 : 24 – 25). Petru spune : „Ba da !”, era un Da, spus prea uşor, dar Domnul Isus, imediat după ce Petru intră în casa în care se afla Isus, (probabil casa lui Petru, sau a socrilor lui – a se vedea Matei 8 : 5, 14 şi 17 : 24 şi 25), nu îl mustră, ci îl ajută să înţeleagă realitatea. Continue reading „Cum să ajungi la incapacitatea de plată ? (darea pentru Templu), Evanghelia după Matei 17.24-25”

Gânduri XX

 • 250820131568Grâului, DOMNUL nu-i cere să producă bobul, din el, ci stând în Isus, în locul unde a fost plantat… Aşa sunt oamenii care nu se mişcă cum bate vântul. Ci dimpotrivă, ei nu se mişcă tocmai pentru că bate vântul …
 • Mă gândeam la încercări … ele sunt asemenea trandafirului. Trandafirul are şi el frumuseţea lui … dacă priveşti dincolo de spini … Extreme : unii văd doar spinii … alţii nu-i văd deloc. Ei văd doar floarea. Văd frumosul. Pentru pesimişti, trandafirul (sau încercările LUI), sunt : un băţ cu spini ! Continue reading „Gânduri XX”

Gânduri XIX (I Împăraţi 6.7, 9–10, 22, Evanghelia după Luca 11.1, 22.53) sau Piatra, cedrul şi aurul

 • 130820131481În istoria zidirii Templului, un timp s-a văzut numai Piatra, apoi numai Cedrul, iar în final se vedea numai Aurul ! „Când s-a zidit Casa,
  1. s-au întrebuinţat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, aşa că nici ciocan, nici secure, nicio unealtă de fier nu s-au auzit în Casă în timpul zidirii … După ce a isprăvit de zidit Casa, Solomon
  2. a acoperit-o cu scânduri şi cu grinzi de cedru. A făcut de cinci coţi de înalte fiecare din caturile dimprejurul întregii Case şi le-a legat de Casă prin lemne de cedru …
  3. A căptuşit toată Casa cu aur, Casa întreagă …” (I Împăraţi 6 : 7, 9 – 10, 22). Aşa este şi viaţa creştinului, cu diferitele ei etape, adică ceea ce noi numim zidirea sau creşterea spirituală !  Continue reading „Gânduri XIX (I Împăraţi 6.7, 9–10, 22, Evanghelia după Luca 11.1, 22.53) sau Piatra, cedrul şi aurul”

La câţiva metri de belşug sau Trăirea din resturi … ca mod de viaţă ! (Exod 3.7-9, 2 Împăraţi 6.25)

290720131410Voia lui Dumnezeu pentru evreii aflaţi în Egipt era : De la asuprire … la lapte şi miere ! Meniul era atrăgător, (deşi nu ştiau care avea să fie costul deplasării din Egipt, în Canaan), iar Domnul îi spune clar lui Moise : „Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui ; căci îi cunosc durerile. Continue reading „La câţiva metri de belşug sau Trăirea din resturi … ca mod de viaţă ! (Exod 3.7-9, 2 Împăraţi 6.25)”

Învierea lui Lazăr (Cândva-ul ca mod de viaţă, Ioan 11.3, 21)

Învierea lui Lazăr, Ioan 11
Învierea lui Lazăr, Ioan 11

Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.” (Ioan 11 : 3)

Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !” (Ioan 11 : 21). Întrebarea este : Tu crezi ce spui ?

În versetul 26, Ioan redă cuvintele Domnul Isus, care o întreabă pe Marta :

oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta ?” Răspunsul ei este clar : „Da, Doamne, eu am crezut …” (GBV 1998). Continue reading „Învierea lui Lazăr (Cândva-ul ca mod de viaţă, Ioan 11.3, 21)”

Vremea nedemocraţiei ! (Levitic 25.15-16, Psalmul 24.1)

DandelionPe vremea nedemocraţiei, (unii ar spune teocraţie, dar este un termen prea uzat), Dumnezeu făcea ce voia EL, fără să se consulte cu nimeni ! Aceasta a ţinut până când omul a hotărât, cu unanimitate de voturi, (în urma consultărilor cu sine însuşi), că nu mai vrea să ÎL asculte total pe Dumnezeu ! Aşa că şi-a făcut adunări, legi, hotărâri, drepturi, libertăţi, un fel de biblie a lui însuşi ! Continue reading „Vremea nedemocraţiei ! (Levitic 25.15-16, Psalmul 24.1)”

Anii mâncaţi de lăcuste ! (Ioel 2.25; Faptele Apostolilor 10.14, 28)

Macro View of an Aspen Leaf„ … anii, pe care i-au mâncat lăcustele … ” Ioel 2 : 25

Lăcustele sunt lucrurile mici şi pline de viaţă, care ne sar înainte, în cale şi ne copleşesc cu grijile acestei vieţi, în aşa fel încât vedem ţânţarul, nu şi cămila ! Nu mai avem priorităţi, ci doar necesităţi ! Ţânţarul se dezvoltă într-un mediu cu apă, pe când cămila este cea care bea apa ! Apa vie, acumulată cu jertfire, prezenţa Duhului Sfânt, se duc prin alegerea lucrurilor interzise pentru noi, la un moment dat, din viaţa noastră ! Continue reading „Anii mâncaţi de lăcuste ! (Ioel 2.25; Faptele Apostolilor 10.14, 28)”

Doamne, dacă ai fi fost aici … ! Învierea lui Lazăr (Ioan 11.20-27)

Învierea lui Lazăr, Ioan 11
Învierea lui Lazăr, Ioan 11

Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieşit înainte ; iar Maria şedea în casă. Marta a zis lui Isus : „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu ! Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu Îţi va da Dumnezeu.” Isus i-a zis : „Fratele tău va învia.” „Ştiu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.” Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta ?” „Da, Doamne”, I-a zis ea, „cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.” Ioan 11 : 20 – 27 Continue reading „Doamne, dacă ai fi fost aici … ! Învierea lui Lazăr (Ioan 11.20-27)”

Ce ai în mână ? [Toiagul lui Moise, Exod 4.1-3, 14]

Domnul i-a zis : „Ce ai în mână ?” El a răspuns : „Un toiag.” Domnul a zis : „Aruncă-l la pământ.” El l-a aruncat la pământ, şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. Moise fugea de el”. (Exod 4 : 2 – 3).

Ce ai în mână ?” Ce întrebări mai pune şi Dumnezeu ! Dar nu zicea EL că vede, că aude ?

În Psalmul (94 : 9) sunt puse aceste întrebări retorice : „Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă ? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă ?Continue reading „Ce ai în mână ? [Toiagul lui Moise, Exod 4.1-3, 14]”

Legaţi de tradiţiile noastre ! (Luca 24.50-53)

040520131177El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer. După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Şi tot timpul stăteau în Templu şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.” (Luca 24 : 50 – 53). Totul părea a fi foarte în regulă, dar porunca pentru ei nu a fost să stea tot timpul şi să-L laude pe Dumnezeu !? Cum a rămas cu ceea ce ei ştiau, de atunci din momentul în care Domnul Isus : „ … le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” ? (Marcu 16 : 15) Continue reading „Legaţi de tradiţiile noastre ! (Luca 24.50-53)”

Apelul lupilor … la democraţia oilor !

Toţi lupii consideră că ruperea staulelor este o hotărâre oportună … spre binele oilor, care astfel ar avea parte de-o libertate totală, nemaifiind constrânse de astfel de îngrădiri anacronice ! Trăim în vremea libertăţii de conştiinţă, (a se citi conştienţă) !

Această rupere, lupii vor să o facă dezinteresat pentru ca orice oaie să poată trăi liberă, să facă ce vrea cu lâna ei, cu laptele ei, să decidă pentru ea. Astfel, ea ar putea să-şi facă o familie şi mielul ei nu ar mai trebui să moară de Paşte ; astfel se pot crea comunităţi, oraşe, ţări în care fiecare să trăiască numai pentru el … liber şi neîngrădit ! Continue reading „Apelul lupilor … la democraţia oilor !”

Adus la Viaţă sau Toiagul lui Moise ! (Exod 4.1-4)

Toiagul a fost adus la viaţă, sau Moise ? Ce putem învăţa din această întâmplare descrisă în Exod capitolul 4 ? Cum este Viaţa din Dumnezeu !

1. Lui Moise i s-a descoperit, (i s-a dat să vadă) adevărata Viaţă ! Dar descoperirile, arătările Duhului trebuie transmise mai departe ! Apostolul Pavel scrie că :

Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta despre care v-am scris în puţine cuvinte …” (Efeseni 3 : 3). Continue reading „Adus la Viaţă sau Toiagul lui Moise ! (Exod 4.1-4)”

Toiagul lui Moise sau Un alt trup, o altă fire (Exod 4:1-5)

Moise era învăţat că toiagul lui, cât era pe pământ, avea un alt trup, o altă fire şi deşi era asemenea altcuiva, nu era acel ceva, el având o cu totul altă natură !

Acel Cineva avea să meargă cu ei zi de zi, avea să fie Sprijinul viu al lui Moise, dar pe care Moise trebuia să ÎL ia cu el în fiecare zi …

EL nu se punea singur în mâna lui, ci Moise trebuia să ÎL ia cu el, dacă voia … şi cu toate acestea, Toiagul avea o viaţă a Lui Însuşi, o viaţă internă ! Continue reading „Toiagul lui Moise sau Un alt trup, o altă fire (Exod 4:1-5)”

Despre mândrie sau Voia mea cea bună, plăcută şi desăvârşită ! (Rahela – Geneza 30.22-24)

Dumnezeu Şi-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o şi a făcut-o să aibă copii. Ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu ; şi a zis : „Mi-a luat Dumnezeu ocara !” Şi i-a pus numele Iosif zicând : Domnul să-mi mai adauge un fiu !” (Geneza 30 : 22 – 24). Continue reading „Despre mândrie sau Voia mea cea bună, plăcută şi desăvârşită ! (Rahela – Geneza 30.22-24)”

În Şcoala Durerii ! (Agar – Geneza 21.17-21)

040520131174Dumnezeu a auzit glasul copilului ; şi Îngerul lui Dumnezeu a  strigat din cer pe Agar şi i-a zis : „Ce ai tu, Agar ? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este [Închinarea / rugăciunea nu ţine atât de loc, cât ţine de inimă. Domnul Isus spunea : „ … nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim … închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr ; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh ; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” Ioan 4 : 21, 23 – 24]. Continue reading „În Şcoala Durerii ! (Agar – Geneza 21.17-21)”

Matei 27.62-66, Înşelătorul Acela ! [Jertfa Domnului Isus]

Problema necredincioşilor nu constă doar în faptul că nu cred Cuvântul Lui Dumnezeu, ci mai ales în faptul că prin aceasta nu-L cred pe Isus. În Matei 27 : 62 – 66, scrie că :

A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat şi i-au zis :

„Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis : „După trei zile voi învia.” Continue reading „Matei 27.62-66, Înşelătorul Acela ! [Jertfa Domnului Isus]”

Probleme cu Capul ! (2 Împăraţi 4.16-23)

Elisei i-a zis : „La anul, pe vremea aceasta, vei ţine în braţe un fiu.” Şi ea a zis : „Nu ! domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta !” Femeia a rămas însărcinată şi a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare. Şi într-o zi, când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său : „Capul meu ! Capul meu !” Continue reading „Probleme cu Capul ! (2 Împăraţi 4.16-23)”

Gânduri XVII (omul rău, naşterea din nou, durerea, personalitate, grâul)

Porc de lux, poate fi o expresie plastică, (deşi nu este prea politicoasă), pentru o viaţă în care toate poftele se îndeplinesc, dar beneficiarul nu ştie :

Cu ce scop primeşte totul ?

Nu află, (fiindcă nu-l interesează), ce va fi după ?!

Trăieşte în noroi de cea mai bună calitate şi are parte de cele mai bune lăturiContinue reading „Gânduri XVII (omul rău, naşterea din nou, durerea, personalitate, grâul)”

Pilda Neghinei, Evanghelia după Matei 13.26

Din Pilda neghinei învăţăm că pe întregul pământ, există numai două tipuri de oameni : grâu şi neghină, care aşa se nasc şi aşa mor … dacă nu îşi doresc schimbarea ! Dedicaţi fiecare pentru stăpânul lor, de care decid să asculte şi unii şi alţii. 

Dar noi nu ştim, atunci când un copil se naşte în lume, ce soi va deveni ! Doar în timp, pe baza alegerilor făcute, care se văd prin fapte, ne dăm seama de soiul omului. 

Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina”. (Evanghelia după Matei 13 : 26). 
Continue reading „Pilda Neghinei, Evanghelia după Matei 13.26”

Gânduri XVI (Judecători 6 : 14 – 16, Ghedeon)

Sunt unii care udă grădina, înainte de ploaie, dar aceasta nu e nimic … alţii o udă după ploaie !

Din punct de vedere spiritual, aşa sunt şi lucrările noastre inutile, făcute pentru a-L ajuta pe CEL ce nu are nevoie de ajutor, EL fiind ajutorul care nu lipseşte niciodată în nevoi ! De ce ? Pentru că mai ales atunci este căutat şi chemat ! Continue reading „Gânduri XVI (Judecători 6 : 14 – 16, Ghedeon)”