118. ALEGEREA DEPENDENŢEI DE DUMNEZEU [Luca 4.3, 5–13, Geneza 1.28-29]

118. ALEGEREA DEPENDENŢEI DE DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : I Luca 4 : 3, 5 – 13, Geneza 1 : 28 – 29 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Aprilie 2022 I

Independenţa este sădită în om de la naştere. După Căderea în păcat, dorinţa lui Adam şi-a Evei de-a nu mai depinde de Dumnezeu s-a îndeplinit. Să nu mai ai pe Cineva care să-ţi tot spună ce trebuie să faci, ce drepturi ai şi ce obligaţii. Ce să mănânci …

Continue reading „118. ALEGEREA DEPENDENŢEI DE DUMNEZEU [Luca 4.3, 5–13, Geneza 1.28-29]”

Ispitirea Domnului Isus (III), Luca 4.3, Schiţă de predică

Ispitirea Domnului IsusDistragerea atenţiei de la voia lui Dumnezeu

Diavolul I-a zis : „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine”. (Evanghelia după Luca 4.3)

Cel rău se ocupă cu distragerea atenţiei creştinului, abătându-l de la voia Lui Dumnezeu prin preocupările de moment, de aceea contează să mă focalizez pe ceea ce vrea Stăpânul de la mine ! Continue reading „Ispitirea Domnului Isus (III), Luca 4.3, Schiţă de predică”

Întrebările Lui Dumnezeu [Geneza 2.17, 1 Samuel 3.3]

Întrebările Lui Dumnezeu [Geneza 2.17, 1 Sam. 3.3, Ps. 90.10, Mat. 12.11-12, Luca 4.3, 5-13, Ioan 5.40, Adam, Samuel, Ilie]

Chiar şi un om spiritual, cum era Ilie, atunci când este întrebat de DOMNUL : “Ce faci tu aici, Ilie ?“, nu răspunde: “Stau …”, sau altceva de genul acesta.

Este greu să spui cu gura ta adevărul din inimă, chiar şi faţă de Dumnezeu. Nici Adam, nu răspunde direct la întrebarea: ”Unde eşti ?“… Corect ar fi fost un răspuns de felul: ”Sunt aici, după pom ...”. Continue reading „Întrebările Lui Dumnezeu [Geneza 2.17, 1 Samuel 3.3]”