47 I 2024. LUMEA NU ERA VREDNICĂ DE OAMENII CREDINȚEI [Evrei 11.38 I 2 Împărați 6.17]

47 I 2024. LUMEA NU ERA VREDNICĂ DE OAMENII CREDINȚEI

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 38 I II Împărați 6 : 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Februarie 2024 I

Lumea nu era vrednică de oamenii credinței iar pentru aceasta i-a și prigonit, i-a și persecutat. De ce ? Deoarece omul necredincios are un sistem de valori total diferit față de oamenii credinței. Continue reading „47 I 2024. LUMEA NU ERA VREDNICĂ DE OAMENII CREDINȚEI [Evrei 11.38 I 2 Împărați 6.17]”

37 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SAU TRASEUL CLAR STABILIT [Geneza 5.22–24 I Geneza 2.14]

37 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SAU TRASEUL CLAR STABILIT

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 5 : 22 – 24 I Geneza 2 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 6 Februarie 2023 I

În Geneza 5 : 22 – 24 scrie că : „După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani ; şi a născut fii şi fiice.
Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu ; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu”. Continue reading „37 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SAU TRASEUL CLAR STABILIT [Geneza 5.22–24 I Geneza 2.14]”

„Nu ştiţi ce cereţi” sau Rugăciunea (I), [Matei 20.22]

Drept răspuns Isus a zis : „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu ?” „Putem”, I-au zis ei.” (Evanghelia după Matei 20 : 22).

Nu ştiţi ce cereţi”, au fost cuvintele Domnului Isus pentru Iacov şi Ioan. Aceste cuvinte le-ar fi putut fi adresate şi conducătorilor poporului Israel de către Samuel, când îşi doreau un om / Saul, în locul lui Dumnezeu ! Continue reading „„Nu ştiţi ce cereţi” sau Rugăciunea (I), [Matei 20.22]”

Foaia Creştinului, Nr. 258, D. 10 Februarie 2019

Foaia Creştinului, Nr. 258, D.10 Februarie 2019

Foaia Creştinului, Nr. 251, D. 23 Decembrie 2018

Foaia Creştinului, Nr. 251, D. 23 Decembrie 2018

Cine zic oamenii că sunt eu ? [Marcu 8.27, Matei 16.13, Luca 9.18]

În Evanghelia după Marcu 8 : 27 scrie că : „Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare : „Cine zic oamenii că sunt Eu ?

Evanghelistul Matei (cap. 16 : 13) notează că : „Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi : „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului ?Continue reading „Cine zic oamenii că sunt eu ? [Marcu 8.27, Matei 16.13, Luca 9.18]”

Foaia Creştinului, Nr. 244, D. 4 Noiembrie 2018

Foaia Creştinului, Nr. 244, D. 4 Noiembrie 2018

Foaia Creştinului, Nr. 236, D. 9 Septembrie 2018

Foaia Creştinului, Nr. 236, D. 9 Septembrie 2018

Foaia Creştinului, Nr. 234, D. 26 August 2018

Foaia Creştinului, Nr. 234, D. 26 August 2018

Foaia Creştinului, Nr. 233, D. 19 August 2018

Foaia Creştinului, Nr. 233, D. 19 August 2018