36 I 2023. OMUL CU DUMNEZEU SAU UMBLAREA CU DUMNEZEU [Geneza 5.22–24 I Evrei 11.5 I Iuda v. 14 – 15]

36 I 2023. OMUL CU DUMNEZEU SAU UMBLAREA CU DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 5 : 22 – 24 I Evrei 11 : 5 I Iuda versetele 14 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I
I 5 Februarie 2023 I

Atunci când ne referim la umblarea cu Dumnezeu, primul exemplu care ne vine în minte este Enoh. Continue reading „36 I 2023. OMUL CU DUMNEZEU SAU UMBLAREA CU DUMNEZEU [Geneza 5.22–24 I Evrei 11.5 I Iuda v. 14 – 15]”

35 I 2023. OMUL FĂRĂ DUMNEZEUL CEL ADEVĂRAT [2 Cronici 15.1–7 I Efeseni 2.12 I 1 Împărați 22.24]

35 I 2023. OMUL FĂRĂ DUMNEZEUL CEL ADEVĂRAT

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 15 : 1 – 7 I Efeseni 2 : 12 I I Împărați 22 : 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 4 Februarie 2023 I

Din punct de vedere spiritual, orice om are o anumită relație cu Dumnezeu. Dar atunci când ne referim la legătura unui om cu Dumnezeu, putem spune că viața de credință are trei perioade, adică trei intervale de timp sau trei stadii :

1. omul fără Dumnezeu,
2. omul cu Dumnezeu și
3. omul în care (și prin care) trăiește Dumnezeu.


Cu ajutorul Lui Dumnezeu în prezentul studiu nu ne vom referi la omul care trăiește fără Dumnezeu (deoarece îl cunoaștem foarte bine) ci vom face câteva observații despre :

I. Omul care trăiește fără Dumnezeul Cel adevărat

Apostolul Pavel, la un moment dat scriindu-le creștinilor din Efes, le-a amintit cum erau înainte de întoarcerea lor la Dumnezeu :

„ … aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi

 • fără Hristos,
 • fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei,
 • fără nădejde şi
 • fără Dumnezeu în lume”. (Efeseni 2 : 12)

Astăzi însă nu ne vom referi la omul nemântuit, (care trăiește fără Dumnezeu) ci vom aminti un caz din Biblie în care este descrisă situația unor oameni care erau credincioși în felul lor, dar de fapt ei trăiau fără Dumnezeul Cel adevărat.


De ce trebuie să ne gândim la așa ceva ? Deoarece, în perioada aceasta, poate mai mult decât în alte vermuri, creștinul se poate afla exact în aceeași situație.


În cartea II Cronici 15 : 1 – 7 scrie că :

Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis : „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin !

Domnul este cu voi când sunteţi cu El ; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi ; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi.

Multă vreme Israel a fost

 • fără Dumnezeul cel adevărat,
 • fără preot care să înveţe pe oameni şi
 • fără Lege.

Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat şi L-au găsit.

În vremurile acelea

 • nu era linişte pentru cei ce se duceau şi veneau, căci
 • erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării ; un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate, împotriva altei cetăţi,
 • pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări : voi, dar, întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”

La auzul acestor cuvinte, Asa nu s-a revoltat și nu a reacționat ca Zedechia, fiul lui Chenaana, despre care scrie că atunci când a auzit cuvântul profetic (el care se considera a fi prooroc) :

„ … apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz şi a zis : „Pe unde a ieşit Duhul Domnului din mine ca să-ţi vorbească ?” (I Împărați 22 : 24)

Și astăzi există creștini care trăiesc :

 • fără un cuvânt profetic,
 • fără o învățătură sănătoasă (deși ascultă predici, dar se deschid sunt pentru mesaje care se potrivesc cu felul în care ei văd lucrurile din punct de vedere spiritual), dar
 • trăiesc fără principii clare.

O astfel de viață conține neliniște, tulburări, strâmtorări etc.


Doamne Isuse, oare nu cumva și eu trăiesc fără Dumnezeul Cel Adevărat ?


Podcastul poate fi ascultat aici :

Foaia Creştinului I Nr. 377 , D. 29 Ianuarie 2023

Foaia Creştinului, Nr. 377 I D. 29 Ianuarie 2023

Foaia Creştinului I Nr. 376 , D. 22 Ianuarie 2023

Foaia Creştinului, Nr. 376 I D. 22 Ianuarie 2023

Foaia Creştinului I Nr. 375 , D. 15 Ianuarie 2023

Foaia Creştinului, Nr. 375 I D. 15 Ianuarie 2023

34 I 2023. TREI STADII ALE VIEȚII DE CREDINȚĂ [Efeseni 2.12 I 2 Corinteni 6.1 I 1 Ioan 4.15]

34 I 2023. TREI STADII ALE VIEȚII DE CREDINȚĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 2 : 12 I II Corinteni 6 : 1 I I Ioan 4 : 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 3 Februarie 2023 I

Atunci când ne referim la relația unui om cu Dumnezeu, putem spune că viața de credință are trei perioade, trei intervale de timp sau trei stadii :

 1. omul fără Dumnezeu,
 2. omul cu Dumnezeu și
 3. omul în care (și prin care) trăiește Dumnezeu.

În puține cuvinte, cu ajutorul Lui Dumnezeu în prezentul studiu vom face câteva observații generale, urmând ca ulterior fiecare subiect să aibă parte de o prezentare ceva mai amplă.

I. Omul fără Dumnezeu

Așa este omul nemântuit, iar apostolul Pavel, la un moment dat scriindu-le credincioșilor din Efes le-a amintit despre cum erau înainte de întoarcerea lor la Dumnezeu :

„ … aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi

 • fără Hristos,
 • fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei,
 • fără nădejde şi
 • fără Dumnezeu în lume”. (Efeseni 2 : 12)

Dar, în viața omului care s-a întors la Dumnezeu urmează cel de-al doilea stadiu și anume etapa vieții de credință în care :

II. Omul este cu Dumnezeu

În II Corinteni 6 : 1 scrie :

Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu …”.

Domnul Isus după ce l-a ales ca ucenic pe Petru, la un timp i-a spus :

„ … tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui”.

Acest adevăr l-au putut observa public cei care l-au ascultat pe apostolul Petru vorbind în Ziua Cincizecimii.

Atunci a început construirea Bisericii, exact cum i-a spus Domnul Isus în mod profetic lui Petru, cu poate trei ani mai înainte !
Ce s-a întâmplat după ce Dumnezeu a vorbit prin Petru care era plin de Duhul Sfânt ?

Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi ; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete”. (Faptele Apostolilor 2 : 41)

Dintr-odată de la un grup de o sută douăzeci de oameni care aveau loc într-o sală mai mare, Biserica a ajuns la trei mii de membri …

Era clar că Petru umbla cu Dumnezeu … iar Dumnezeu era cu Petru !


Dar mai avem și un al treilea stadiu al vieții de credință :

III. Omul în care (și prin care) trăiește Dumnezeu

În I Ioan 4 : 15 scrie :

Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu”.


În final, nu pot decât să mă întreb, eu :

 1. sunt fără Dumnezeu,
 2. sunt cu Dumnezeu sau mai mult chiar,
 3. Dumnezeu este în mine și ÎȘI trăiește viața Lui prin mine ?

Putem spune și altfel :

Sunt nemântuit, sunt mântuit sau sunt și botezat în Duhul Sfânt ?


Doamne ajută-mi și Doamne dă-mi și mie izbândă ! Te rog Doamne Isuse dă-mi și mie rezultate deosebite în viața de credință ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :

33 I 2023. CUM DEVINE STÂNCA MOARTĂ PIATRĂ VIE [Matei 16.18 I 1 Petru 2.5 I Romani 8.28–29]

33 I 2023. CUM DEVINE STÂNCA MOARTĂ PIATRĂ VIE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 16 : 18 I I Petru 2 : 5 I Romani 8 : 28 – 29 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Februarie 2023 I

Credinciosul nu este un produs finit care iese pe poarte fabricii, ci este un material aflat în procesul de producție. Dumnezeu este Cel ce ne prelucrează cât trăim pe acest pământ, pentru a ne face asemenea chipului Fiului Său. Continue reading „33 I 2023. CUM DEVINE STÂNCA MOARTĂ PIATRĂ VIE [Matei 16.18 I 1 Petru 2.5 I Romani 8.28–29]”

32 I 2023. VALOAREA POZITIVĂ A MÂHNIRII [1 Impărați 1.5–10 I 2 Corinteni 4.17]

32 I 2023. VALOAREA POZITIVĂ A MÂHNIRII

I Podcast I Pasaje Biblice : I Împărați 1 : 5 – 10 I II Corinteni 4 : 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 1 Februarie 2023 I

Rădăcina cuvântului ebraic „atsab” (a supăra, a mâhni, a întrista) are sensul de „a sculpta, a fabrica” dar are și înțelesul de „mod”. Mâhnirea nu are doar efecte negative ci are și efecte pozitive. Continue reading „32 I 2023. VALOAREA POZITIVĂ A MÂHNIRII [1 Impărați 1.5–10 I 2 Corinteni 4.17]”

31 I 2023. VINO AFARĂ ! ADICĂ ÎNFRUNTĂ VIAȚA REALĂ ȘI NU TE REFUGIA ÎN TRECUT [2 Samuel 19.1–8]

31 I 2023. VINO AFARĂ ! ADICĂ ÎNFRUNTĂ VIAȚA REALĂ ȘI NU TE REFUGIA ÎN TRECUT

I Podcast I Pasaj Biblic : II Samuel 19 : 1 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 31 Ianuarie 2023 I

Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom observa o situație din viața lui David, pentru a constata care este unul dintre motivele majore de supărare, de mâhnire și cum se manifestă omul mâhnit. Continue reading „31 I 2023. VINO AFARĂ ! ADICĂ ÎNFRUNTĂ VIAȚA REALĂ ȘI NU TE REFUGIA ÎN TRECUT [2 Samuel 19.1–8]”

30 I 2023. MÂHNIREA SAU ALEGEREA DE-A ÎNFRUNTA VIAȚA REALĂ [1 Samuel 20.27–34]

30 I 2023. MÂHNIREA SAU ALEGEREA DE-A ÎNFRUNTA VIAȚA REALĂ

I Podcast I Pasaj Biblic : I Samuel 20 : 27 – 34 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Ianuarie 2023 I

Orice om poate avea în mintea lui o imagine a vieții ideale … dar el va trăi în același timp și o viață reală. Viața ideală este cea din mintea noastră (cum ar trebui să fie viața după părerea noastră) dar viața reală este așa cum este ea … Continue reading „30 I 2023. MÂHNIREA SAU ALEGEREA DE-A ÎNFRUNTA VIAȚA REALĂ [1 Samuel 20.27–34]”