Faraon, VI. Procesul îngrijorării (plantarea seminţei) [Exod 1.8-22]

B. Procesul îngrijorării este asemenea plantării unor seminţe într-un pământ. În funcţie de sămânţă va fi şi rodul, este logic.

1. Gândirea creştinului trebuie să fie fundamentată pe Cuvântul Lui Dumnezeu
2. Efectul rostirii cuvintelor necredinţei
3. Consumul interior (stresul) este rezultatul întreţinerii îngrijorărilor interioare


B. Procesul îngrijorării este asemenea plantării unor seminţe într-un pământ. În funcţie de sămânţă va fi şi rodul, este logic.

În Matei 10 : 19, Domnul Isus a spus :

Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu- cum sau ce veţi spune ; căci ce veţi avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela … ”.

Prin gândire omul se poate îngrijora, dar îngrijorarea nu rezolvă problema ! Să observăm un exemplu de frământare, în care omul care se întreabă, îşi dă singur şi răspunsul :

Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea : „Ce voi face ? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.”

Iată”, a zis el, „ce voi face : îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari ; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele ; şi voi zice sufletului meu :

„Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani ; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te !” Dar Dumnezeu i-a zis : „Nebunule ! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul ; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi ?” (Luca 12 : 16 – 20)

Cum putea să rezolve problema, fără a trebui să demoleze şi să reconstruiască hambarele respective ? Dăruind din producţia cea bogată … săracilor / celor care nu aveau !


1. Gândirea creştinului trebuie să fie fundamentată pe Cuvântul Lui Dumnezeu

De aceea vă spun : nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea ; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea ?” (Evanghelia după Matei 6 : 25).

Să nu uităm că noi nu suntem o casă surpată şi fără ziduri, ci o proprietate a lui Dumnezeu, (care are uşi, ferestre şi alte sisteme de protecţie faţă de pătrunderea în interior a răului din exterior) !


2. Efectul rostirii cuvintelor necredinţei

Din cuvintele pe care le rostesc, cel rău îşi poate da seama dacă sămânţa îngrijorării care a fost plantată de el, în mintea creştinului, s-a prins. Domnul Isus a spus :

„ … Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând : „Ce vom mânca ?” sau : „Ce vom bea ?” sau : „Cu ce ne vom îmbrăca ?” (Matei 6 : 25, 31)


3. Consumul interior (stresul) este rezultatul întreţinerii îngrijorărilor interioare

În Evanghelia după Luca 10 : 41 este descris cel de-al treilea pas al procesului îngrijorării : consumul interior, care poate aduce albirea părului, sau alte boli fizice şi psihice.

Exemplul din viaţa Martei :

Drept răspuns, Isus i-a zis : „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu…”.

Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi ; şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă”. (Filipeni 3 : 15)


STUDII ASEMĂNĂTOARE :