Faraon, VII. Schimbarea modelului comportamental [Exod 1.8-22]

C. Schimbarea modelului comportamental
Trăirea prin credinţă, constă în trierea gândurilor, a cuvintelor rostite precum şi-a faptelor făcute

  1. Schimbarea modului de gândire
  2. Rostirea cuvintele credinţei, (promisiunile din Biblie)
  3. Consecvenţa în noua atitudine, (formarea noilor tipare de gândire / obiceiuri)

C. Schimbarea modelului comportamental

Trăirea prin credinţă, constă în trierea gândurilor, a cuvintelor rostite precum şi-a faptelor făcute

Pe când iată cum vorbeşte neprihănirea pe care o dă credinţa :

  • Să nu zici în inima ta : „Cine se va sui în cer?” (Să coboare adică pe Hristos din cer.) Sau : „Cine se va coborî în Adânc ?” (Să scoale adică pe Hristos din morţi.)
  • Ce zice ea deci ? „Cuvântul este aproape de tine : în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi.

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura :

Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine … Astfel, credinţa vine în urma auzirii ; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10 : 6 – 11 şi 17)


Schimbarea modelului comportamental

Să observăm pe ce căi trebuie să umblăm pentru a scăpa de îngrijorare ? Suntem atenţi la ce primim în minte, la ce procesăm cu mintea.

1. Schimbarea modului de gândire

Conform Evrei 12 : 1 – 3, trebuie să schimbăm direcţia înspre care privim, (lucrurile la care medităm, să ne alimentăm mintea cu altfel de gânduri, luate din Biblie pe care să le plantăm prin memorare şi să le îngrijim / întreţinem prin citirea constantă a Cuvântului Lui Dumnezeu).

Ne întoarcem concentrarea de la nevoi şi o îndreptăm spre Dumnezeu, ne fixăm atenţia spre Isus, spre EL ne aţintim privirile şi nu le mai luăm de la El.

Aceasta înseamnă să-mi aţintesc, îmi impun să privesc doar la EL, printr-un act al voinţei. Aceasta înseamnă schimbarea modului de gândire :

Nu te teme, căci

Eu sunt cu tine ; nu te uita cu îngrijorare, căci

Eu sunt Dumnezeul tău ;

Eu te întăresc, tot

Eu îţi vin în ajutor.

Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41 : 10)


2. Rostirea cuvintele credinţei, (promisiunile din Biblie)

Un al doilea pas este să folosesc medoda folosită de cel rău, prin care sunt îngrijorat. Gândurile şi declaraţiile, în loc să fie negative, le fac să fie Biblice ! Snt atent la cuvintele pe care le rostesc :

Aşa că putem zice plini de încredere : „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme : ce mi-ar putea face omul ?” (Evrei 13 : 6)

Problema este în mintea mea, acolo unde eu mă tem de ce-ar putea să se întâmple … şi de cele mai multe ori nici măcar nu se întâmplă, deoarece acel ceva nu există şi în realitate, fiind doar o îngrijorare a mea din cauză că cred acel ceva în sufletul meu !

Pot totul în Hristos care mă întăreşte”. (Filipeni 4 : 13)

Cred … Pot totul, nu am voie să folosesc cuvintele mele, aşa cum vorbea Petru, (la începuturile umblării lui cu Domnul Isus): El a văzut ce înseamnă să spui uneori ce-ţi vine în minte, aşa că Domnul a trebuit să spună :

Înapoia mea satano”, [Marcu 8 : 33] acolo îi era locul.

Cu ce gânduri a venit ? Cu gânduri omeneşti, fireşti, drăceşti. Petru cel maturizat spiritual, peste ani spunea că şi noi trebuie să folosim Biblia în vorbirea noastră :

Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu”. (I Petru 4 : 11)

Pentru aceasta trebuie să le am în minte şi zi de zi să le pun în mintea fraţilor, iar pentru aceasta trebuie să le am în mintea mea …


3. Consecvenţa în noua atitudine, (formarea noilor tipare de gândire / obiceiuri)

Să ne întoarcem la înţelepciunea străveche :

A. „Pentru ce să mă frământ, tulburat de îngrijorare,
Când eu am pe-acest pământ, un Părinte-atât de mare … ” ! sau :

B. „Nu te uita la tine, că eşti aşa de slab … ” ! Este o realitate, de fapt, o bucată de realitate, realitatea completă este că Dumnezeu este Atotputernic, iar EL este cu mine ! La Dumnezeu trebuie privit, deoarece la EL este rezolvarea problemelor noastre, a căror sursă (uneori) suntem noi înşine !


C. Apostolul Pavel a spus în I Corinteni 11 : 1 „Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos”. Ce atitudine avea apostolul Pavel ?

II Corinteni 5 : 6

Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere ; căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul …”.


Încrederea vine prin memorarea şi rostirea cu voce tare a unor adevăruri absolute din Cuvântul Lui Dumnezeu :

Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic”. (Psalmul 23 : 1)

Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El !” (Psalmul 34 : 9)

Acum, aşa vorbeşte Domnul care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele ! „Nu te teme de nimic, căci Eu

  • te izbăvesc,
  • te chem pe nume :
  • eşti al Meu”. (Isaia 43 : 1)

Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit şi te voi strânge de la apus”. (Isaia 43 : 5)

Aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut şi întocmit, şi care de la naşterea ta este sprijinul tău : „Nu te teme de nimic, robul Meu Iacov, Israelul Meu pe care l-am ales”. (Isaia 44 : 2)


STUDII ASEMĂNĂTOARE :