ÎNTRISTAREA DUHULUI SFÂNT (cauze, consecinţe şi remedii) [Efeseni 4.30]

Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”. (Efeseni 4 : 30)

New Living Translation : „Și nu aduceţi durere Duhului Sfânt al lui Dumnezeu prin felul în care trăiţi. Amintiți-vă, el v-a identificat ca al Său, garantându-vă că veți fi salvați în ziua răscumpărării”.

Prin viaţa mea ÎL întristez pe Duhul Sfânt sau ÎL îmbucur ?


IMPORTANŢA MENŢINERII PLINĂTĂŢII DUHULUI SFÂNT INDIFERENT DE CIRCUMSTANŢELE VIEŢII [Faptele Apostolilor 2.37-47]

Un proverb spune că : Oricine a reuşit să te enerveze, a reuşit să te biruiască”.

Cum ar fi arătat mesajul apostolului Petru, dacă s-ar fi mâniat când i-a auzit pe cei care îşi băteau joc de ei, spunând că sunt plini de must (Fapte 2 : 13) ? Ce efect ar fi avut mesajul unui om întărâtat ?


SUFLETUL TULBURAT ŞI ZDRUNCINAT [Faptele Apostolilor 15.24]

Fiindcă am auzit că unii,

 1. plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră,
 2. v-au tulburat prin vorbirile lor şi
 3. v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea …”. (Fapte 15 : 24)

ÎNVIEREA LUI LAZĂR. 3. Stările sufleteşti [Ioan 11.8-17]

Spre deosebire de Domnul Isus (de Dumnezeu care este atotcunoscător şi ia decizii în cunoştinţă de cauză), noi oamenii acţionăm uneori greşit fiind motivaţi fie de presupuneri, fie de stările sufleteşti de moment.

 1. presupunerile (părerile),
 2. cunoştinţa deplină („ştiinţa mai dinainte”) şi
 3. stările sufleteşti din cauza cărora sunt luate uneori decizii de moment

NAOMI sau ŞI ACEASTA VA TRECE

III. Înviorarea sufletului [Rut 4.15-17]

Prin harul Lui Dumnezeu, Naomi a trecut prin durerea pierderii celor dragi, dar implicându-se în ajutorarea norei ei, a depăşit situaţia grea prin care trecea şi a scăpat de starea de amărăciune din sufletul ei, trecând cu bine prin durere şi a venit vremea în care sufletul ei s-a înviorat, primind o nouă (poftă de) viaţă (pe Obed)


ÎNMULŢIREA PÂINILOR [Ioan 6.1-15]

Şi noi suntem asemenea ucenicilor care au văzut mai bine :
1. nevoia (v. 1 – 6) şi cât de mici sunt
2. resursele de care dispun (cât de puţin au, v. 7 – 9) decât pe
3. Isus şi autoritatea Lui asupra materiei, a oamenilor etc. (v. 10 – 15).

Ce vedem noi a fi mult Isus vede altfel, iar ce pentru noi este puţin, pentru Isus este suficient

 


TREI CATEGORII DE UCENICI AI DOMNULUI ISUS [Ioan 6.60-71]

Oare nu au auzit toţi aceleaşi cuvinte ?” „Ba da”. „De ce atunci, reacţia lor a fost atât de diferită ?” Oamenii reacţionează în funcţie de ceea ce sunt cu adevărat, nu în funcţie de ceea ce se prefac a fi sau de ceea ce par a fi.

Suntem ca substanţele chimice : unii sunt acizi, dar aparent par a fi apă … dar reacţia lor le arată compoziţia, cine sunt cu adevărat.
Cuvântul Lui Dumnezeu este un etalon … unitatea de măsură mă măsoară ea pe mine, nu eu sunt chemat să-i fiu cântar !


OFERTE DE REFUZAT [Matei 4.8, Luca 13.1, Exod 5.9]

Cine este în spatele lumii ? Cel rău. Pentru a distrage atenţia omului de la Dumnezeu, de la voia Lui şi pentru a-l aduce în sfera lui de influenţă, cel rău vine cu lumea :

 1. lucrurilor,
 2. întâmplărilor,
 3. muncii.

ISUS ESTE VIU ! [Ioan 14 : 19, 20 : 1 – 18] În viaţa ucenicului şi-apoi apostolului Petru, putem observa trei perioade, în care a fost :

 1. în picioare (putea face multe lucruri de unul singur),
 2. în genunchi (a realizat că el singur nu mai poate face nimic),
 3. în / prin puterea Domnului Isus (prin Duhul Sfânt)

CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974