FOAIA CREŞTINULUI, NR. 285 / 18 AUGUST 2019

• Lumini peste veacuri (I), Balthasar Hubmaier
• Larisa
• Minciunile lui Münchhausen
• Proverbe armeneşti. Valoare
• David şi uriaşul „teamă”


CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


NU ŞTIŢI CE CEREŢI [Matei 20.22]

Nu ştiţi ce cereţi”, au fost cuvintele Domnului Isus pentru Iacov şi Ioan. Aceste cuvinte i-ar fi putut fi adresate şi conducătorilor poporului Israel de către Samuel, când îşi doreau un om / Saul, în locul lui Dumnezeu! Au greşit evreii şi cu Saul, dar o vinovăţie mai mare şi-au atras mai târziu când urmaşii lor l-au ales pe Baraba îl locul Domnului Isus, (a se vedea Matei 27 : 26), deşi aşa s-a făcut voia lui Dumnezeu ! Ei însă au trebuit să-şi plătească decizia


MAREA DE NECAZURI sau Crucea, vinul şi hainele [Matei 27.32-38]

Atunci când mă aflu într-o încercare, Dumnezeu poate să :

  • intervină în ajutorul meu (v. 32), să mă scoată din cuptor,
  • îngăduie încă o încercare / încă un test … să crească temperatura cuptorului în care mă aflu (v. 33 – 34), sau se poate ca Dumnezeu să
  • nu intervină deloc / sunt lăsat singur, iar lucrurile se îndreaptă în direcţia dorită de EL, care mie poate că nu îmi place, dar sunt conştient că îmi face bine (v. 35 – 38) …

PILDA BOGATULUI CĂRUIA I-A RODIT ŢARINA sau Natura umană / nemulţumirea (III), Luca 12.13-21

Unul din mulţime a zis lui Isus : „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.” „Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi ?” Apoi le-a zis : „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani ; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui”. (Luca 12 : 13 – 15) 

Problema lui (căruia numai el i-a dat glas), de fapt era problema celor mai mulţi


HARUL, NEDREPTATEA ŞI PLATA PĂCATULUI [Pilda vierilor / viticultorilor, Marcu 12.1-12]

Credinciosul deşi are parte de Harul Lui Dumnezeu, totuşi poate să aleagă să-i facă o nedreptate semenului lui, alegând să trăiască în păcat, dar trebuie să ştie că dacă nu-şi repară greşelile, va ajunge cândva să plătească pentru alegerile lui. Un alt aspect este faptul că un creştin nu este scutit de necazuri, (el poate avea parte şi de nedreptate


MATEI 25.1-13, PILDA CELOR ZECE FECIOARE (7.4) Înfrânt sau biruitor ?

III. Am o viaţă de credinţă dominată de înfrângeri sau trăiesc o viaţă de biruinţă ? Sunt plin cu (de) Duhul Sfânt?

Unii dintre evreii din vremea Ieşirii din Egipt, aveau o viaţă dublă


III. TREI PAŞI FĂCUŢI PENTRU APROPIEREA DE DUMNEZEU ŞI CUNOAŞTEREA LUI : EXPRIMAREA RECUNOŞTINŢEI FAŢĂ DE DUMNEZEU 

În Deuteronom 28 : 12, cerul este comparat cu o comoară. În alte traduceri ale Bobliei, sinonimul pentru comoară este :

  1. depozitul de recompense”. (New International Version )
  2. vistieria bogată”. (New Living Translation )
  3. depozitul Său abundent”. (Berean Study Bible)

ÎNCURAJAREA LUI DUMNEZEU SAU MAI FĂ ÎNCĂ UN PAS ! [Isaia 40 : 21 – 31] Privirea (punctul de vedere, felul în care cineva vede un anumit lucru) poate fi :

  1. de sus în jos, (v. 21 – 25, din Cer pe pământ, aşa vede Dumnezeu, EL are privirea de ansamblu în timp şi în spaţiu),
  2. de jos în sus (v. 26, aşa este invitat să vadă căutătorul de Dumnezeu) şi
  3. înspre interior, (v. 27 – 31, cel care trăieşte, în închisoarea trăirilor interioare, fiind prizonierul propriilor stări sufleteşti)

„LA MULŢI ANI” ESTE CAM PUŢIN, VĂ DORIM VIAŢĂ VEŞNICĂ! [DANIEL 6 : 19 – 22]

„Veşnic să trăieşti, împărate !” Din această urare putem învăţa că există trei aspecte care descriu viaţa unui om :

1. Lungimea vieţii : „Veşnic”,
2. Calitatea ei : „să trăieşti”, şi
3. Stabilitatea vieţii : „ … împărate” !


 CINE ZIC OAMENII CĂ SUNT EU ? [MATEI 16.13, MARCU 8.27, LUCA 9.18] Mergând pe drum înspre o anumită direcţie, fiind într-o anumită zonă sau în momentele de rugăciune, tot timpul avem cu noi întrebări la care aşteptăm un răspuns.

Dar în acele momente, când Domnul Isus a pus această întrebare a avut cu totul alte considerente decât avem noi / eu atunci când punem / îmi pun întrebarea : Cine zic oamenii că sunt eu ?


AUTOEVALUAREA (II)

Pentru a avea o viaţă binecuvântată este necesar :

1. să-mi autoevaluez viaţa spirituală,

2. să constat care este situaţia mea reală înaintea Lui Dumnezeu şi

3. să parcurg cel puţin trei trepte pentru a-mi reface relaţia spirituală cu Domnul Isus, (ruptă prin păcat)


PE ARIPI DE VULTUR (Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13)

Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine”. (Exodul 19 : 4) Acest verset vorbeşte despre lecţiile pe care vulturul le dă puilor lui, pentru a-i învăţa să zboare. Textul Biblic descrie ultima perioadă petrecută în Egipt de copiii lui Israel, care a fost urmată de ieşirea din ţară şi ajungerea la Muntele Sinai.


O CASĂ ÎN CER 2019. Aşa se numeşte proiectul prin care, (în acest an) ne dorim extinderea spaţiului clădirii Bisericii.

Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. În fiecare an (ca Biserică), am fost alături de o familie, dar anul acesta s-a decis să facem tot ce ţine de noi, pentru a rezolva problemele ce ţin de spaţiul pe care este amplasată clădirea Bisericii. (Click aici sau pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974