SUNT UN OM SINCER SAU UN OM FALS ? (1. Introducere) [Matei 28.8-20]

Adevărul central. Prin alegerile de zi cu zi, noi singuri decidem de parte cui ne poziţionăm, fie de partea Adevărului, fie de partea minciunii. Oamenii sinceri au parte de autoritatea Divină, chiar dacă drumul lor înspre cer trece prin multe necazuri, dar oamenii falşi nu au parte de Isus deoarece aleg să fie împotriva Lui, (chiar dacă pentru anumită perioadă de timp au autoritate datorită funcţiei pe care o deţin)


DUMNEZEU A ÎMPREUNAT. 1. Introducere. Jugul [Matei 19.4-6]

Drept răspuns, El le-a zis : „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis : 

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup” ? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup.

Deci, ce a împreunat [gr. synezeuxen de la suzeugnumi ; sýn, „cu” și zeúgos, „jug”] Dumnezeu, omul să nu despartă.” … ”.


CÂRMUIREA DUHULUI SFÂNT, I. Ce însemnă a cârmui ? [Faptele Apostolilor 16.1-10]

În cadrul prezentului studiu, vom observa :

  1. ce înseamnă a cârmui ?
  2. cum învăţ să mă las cârmuit de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt ?
  3. cum ajung să am parte de cârmuirea Duhului Sfânt

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ISUS LA CER sau VALOAREA NORULUI (pierderii) DIN VIAŢA MEA [Fapte 1.6.11] Asemenea apostolilor şi noi ÎL avem pe Isus în viaţa noastră şi uneori nu ştim să apreciem timpul petrecut cu EL, zi de zi şi abia atunci când între noi şi EL se pune un nor, realizăm ce am pierdut … dar poate fi prea târziu !

De aceea să ne ajute Dumnezeu să învăţăm din greşelile făcute până acum şi să înţelegem că avem nevoie de-o relaţie foarte bună cu Isus tot timpul, nu doar de ceea ce EL ne poate oferi şi ne dorim să primim de la EL !


SUB PAZA PĂCII ŞI A RECOMPENSEI LUI DUMNEZEU

[I CRONICI 26 : 26 – 28]

Din 1 Cronici 26.26-28 putem învăţa cel puţin trei adevăruri :

  1. Orice om are şi calităţi nu doar defecte.
  2. În urma celui care moare rămâne ce-a dăruit.
  3. Dăruitorul obţine pacea şi recompensa Divină

FRICA SAU NU TE TEME ! [Judecători 7 : 1 – 11] 4. OAMENII SINCERI

În cartea Când ţi s-a greşit (Cum să ajungi de la amărăciune la iertare, publicată la Editura Casa Cărţii, Oradea, 2011, pag. 54), Erwin Lutzer a scris că :

Un pastor avea un ceas în birou care nu funcţiona bine niciodată ; uneori mergea înainte, alteori rămânea în urmă. A pus o etichetă pe el :  „Acest ceas nu este de încredere ; nu daţi vina pe ace, problema este mai adâncă


ISUS ESTE VIU ! [Ioan 14 : 19, 20 : 1 – 18] În viaţa ucenicului şi-apoi apostolului Petru, putem observa trei perioade, în care a fost :

  1. în picioare (putea face multe lucruri de unul singur),
  2. în genunchi (a realizat că el singur nu mai poate face nimic),
  3. în / prin puterea Domnului Isus (prin Duhul Sfânt)

CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974