NAOMI sau ŞI ACEASTA VA TRECE

III. Înviorarea sufletului [Rut 4.15-17]

Prin harul Lui Dumnezeu, Naomi a trecut prin durerea pierderii celor dragi, dar implicându-se în ajutorarea norei ei, a depăşit situaţia grea prin care trecea şi a scăpat de starea de amărăciune din sufletul ei, trecând cu bine prin durere şi a venit vremea în care sufletul ei s-a înviorat, primind o nouă (poftă de) viaţă (pe Obed)


REGRETUL VEŞNIC [Luca 16.19-31]

Regretul veşnic pentru :

 1. unde aş fi putut să ajung, (în ce loc !),
 2. cu cine aş fi putut să fiu (pentru totdeauna !),
 3. cât de bine aş fi putut să „o duc” !

 


NEPUTINŢELE ŞI BOLILE, II. Lipsa cunoaşterii adevărului [Evrei 5.2] În Evrei 5 : 2 scrie despre marele preot că : „El poate fi îngăduitor [gr. metriopathein „suportă cu blândeţe, are compasiune / este blând / este moderat în pasiune”] cu cei neştiutori [gr. agnoousin „ignoranţi” poate avea şi sensul de ignorare voită] şi rătăciţi [gr. planōmenois „induşi în eroare, înşelaţi, făcuţi să rătăcească”], fiindcă şi el este cuprins [gr. perikeitai „a zăcea de jur împrejur, a înconjura, a împiedica”] de slăbiciune [gr. astenian / astheneia „se referă la …]”


ÎNMULŢIREA PÂINILOR [Ioan 6.1-15]

Şi noi suntem asemenea ucenicilor care au văzut mai bine :
1. nevoia (v. 1 – 6) şi cât de mici sunt
2. resursele de care dispun (cât de puţin au, v. 7 – 9) decât pe
3. Isus şi autoritatea Lui asupra materiei, a oamenilor etc. (v. 10 – 15).

Ce vedem noi a fi mult Isus vede altfel, iar ce pentru noi este puţin, pentru Isus este suficient


BARNABA. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT [Fapte 11.19–26] Fiecare om are trei dimensiuni ale trăirii spirituale în care trebuie să verifice ce relaţie are cu :

 1. cu superiorii lui şi cu Dumnezeu,
 2. cei din jurul lui (care pot să-i fie inferiori, din anumite puncte de vedere),
 3. sine însuşi

TREI CATEGORII DE UCENICI AI DOMNULUI ISUS [Ioan 6.60-71]

Oare nu au auzit toţi aceleaşi cuvinte ?” „Ba da”. „De ce atunci, reacţia lor a fost atât de diferită ?” Oamenii reacţionează în funcţie de ceea ce sunt cu adevărat, nu în funcţie de ceea ce se prefac a fi sau de ceea ce par a fi.

Suntem ca substanţele chimice : unii sunt acizi, dar aparent par a fi apă … dar reacţia lor le arată compoziţia, cine sunt cu adevărat.
Cuvântul Lui Dumnezeu este un etalon … unitatea de măsură mă măsoară ea pe mine, nu eu sunt chemat să-i fiu cântar !


OFERTE DE REFUZAT [Matei 4.8, Luca 13.1, Exod 5.9]

Cine este în spatele lumii ? Cel rău. Pentru a distrage atenţia omului de la Dumnezeu, de la voia Lui şi pentru a-l aduce în sfera lui de influenţă, cel rău vine cu lumea :

 1. lucrurilor,
 2. întâmplărilor,
 3. muncii.

ISUS ESTE VIU ! [Ioan 14 : 19, 20 : 1 – 18] În viaţa ucenicului şi-apoi apostolului Petru, putem observa trei perioade, în care a fost :

 1. în picioare (putea face multe lucruri de unul singur),
 2. în genunchi (a realizat că el singur nu mai poate face nimic),
 3. în / prin puterea Domnului Isus (prin Duhul Sfânt)

CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974