FOAIA CREŞTINULUI, NR. 311 / 16 FEBRUARIE 2020

• David Brainerd
• Dicţionar de onomastică. Matei
• Cugetări persane. Bărbăţie
• Măturile noi mătură bine
• Boli evitabile. Frica cea mai mare
• Cum pot fi mântuit ?


PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PE PĂMÂNT [JUDECĂTORI 13 : 1 – 7]

Voia Lui Dumnezeu nu se face oricum, conform principiului : lasă că merge şi aşa, deoarece pentru Dumnezeu conta (şi contează şi acum) :

  1. Familia, (în care avea să se nască eliberatorul),
  2. Părintele (cum îşi trăia viaţa mama lui),
  3. Copilul (trebuia să-I fie dedicat Lui Dumnezeu, să fie numai al Lui Dumnezeu) ...

NAŞTEREA DOMNULUI ISUS [MATEI 2.1-8]

În vremea aceea au fost contemporani oameni care au auzit de Isus (dar nu L-au văzut niciodată) cu oameni care S-au întâlnit cu Isus :

  1. Irod,
  2. Simeon şi Ana, [douăsprezece caracteristici ale celui care a ajuns la întâlnirea Lui Isus]
  3. oamenii religioşi (care erau preocupaţi cu Scriptura şi cu Templul). Eu în cine mă regăsesc ? Cu cine mă asemăn mai mult în trăirea mea?

PROTOEVANGHELIA [GENEZA 3 : 7 – 15]

Promisiunea din Geneza 3 : 15 este numită Protoevanghelia (Prima Evanghelie) deoarece după atâtea veşti rele, (de care au avut parte Eva şi-apoi şi Adam într-un interval foarte scurt de timp), Dumnezeu care este un Tată bun a încheiat comunicarea cu o veste bună : avea să vină vremea în care o femeie avea să nască un băiat (numit aici Sămânţa) care avea să fie un Mântuitor deoarece avea să îl învingă definitiv pe cel rău !


VIAŢA CU ISUS [Gânduri din Evanghelia după Luca 4.31–41, 42–44, Luca 5.4–7, Luca 6.1–5, 20-49, Fericirile] Să observăm doar trei exemple de situaţii de viaţă prin care au trecut ucenicii în umblarea lor alături de Domnul Isus, (pentru a înţelege ce este de fapt viaţa de credinţă) :

  1. după o zi de har deosebit,
  2. după o noapte de muncă, fără câştigul binemeritat,
  3. după o foame cruntă

CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974