FOAIA CREŞTINULUI, NR. 301 / 8 DECEMBRIE 2019

• Lumini peste veacuri (I) Richard Baxter
• Margareta („Perlă, Margaretă”) 
• Nemesis (zeiţa răzbunării şi a dreptăţii)
• Cugetări persane. Aparenţă
• Cea mai mare frică a omului


DUHUL SFÂNT : APĂ VIE, IZVOR, RÂURI DE APĂ VIE

Referindu-Se la Cuvânt şi la Duhul Sfânt, în mod simbolic (în Evanghelia după Ioan), Domnul Isus vorbeşte despre apa vie :

  1. care poate fi băută doar de cel căruia Domnul Isus îi întinde paharul în care se află apa dădătoare de viaţă. După ce bea din această apă, în el apa
  2. devine un izvor, dar pentru cei care-L cred, izvorul
  3. se transformă treptat în râuri de apă

ÎN ZIUA CINCIZECIMII [Faptele Apostolilor 2.1-21] În aceeaşi adunare erau prezenţi :

1. oameni duhovniceşti (caracteristica lor de bază era / este ascultarea de Dumnezeu), 2. oameni cucernici (caracterizaţi de ascultarea cu atenţie) dar şi 3. batjocoritori (privitorii, cei care îi iau în râs şi pe cei credincioşi dar şi Cuvântul, de aceea apostolul Petru trebuie să le atragă atenţia asupra faptului că ceea ce se petrecea acolo era scris de multă vreme prin proorocul Ioel)


VORBIREA ÎN LIMBI, II [EFESENI 1 : 13]

Interpretarea denaturată a unui pasaj biblic (în care se face referire la botezul în Duhul Sfânt şi la vorbirea în limbi) nu este ceva neobişnuit în mediul evanghelic. 

Să privim pasajul din Efeseni 1 : 13 – 16 (şi în special Efeseni 1 : 13), unde apostolul Pavel, pur şi simplu le reamintea efesenilor de experienţa lor din trecut, de acel moment în care a venit Duhul Sfânt în viaţa lor


VĂ RĂTĂCIŢI sau RĂTĂCIREA [Matei 21.23-27, 22.9]

În urmă cu câţiva ani mă aflam în zona lacului Bucura (din munţii Retezat). Acolo am avut ocazia să văd un berbec care era rătăcit, fiind singur într-o zonă în care se ştia că sunt şi urşi sălbatici.

În momentul repectiv nu era niciun cioban pe acolo şi nu puteam face nimic pentru a-l salva. A trecut noaptea şi a doua zi


CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


NU ŞTIŢI CE CEREŢI [Matei 20.22]

Nu ştiţi ce cereţi”, au fost cuvintele Domnului Isus pentru Iacov şi Ioan. Aceste cuvinte i-ar fi putut fi adresate şi conducătorilor poporului Israel de către Samuel, când îşi doreau un om / Saul, în locul lui Dumnezeu !

Au greşit evreii şi cu Saul, dar o vinovăţie mai mare şi-au atras mai târziu când urmaşii lor l-au ales pe Baraba îl locul Domnului Isus, (a se vedea Matei 27 : 26), deşi aşa s-a făcut voia lui Dumnezeu ! Ei însă au trebuit să-şi plătească decizia


MAREA DE NECAZURI sau Crucea, vinul şi hainele [Matei 27.32-38]

Atunci când mă aflu într-o încercare, Dumnezeu poate să :

  • intervină în ajutorul meu (v. 32), să mă scoată din cuptor,
  • îngăduie încă o încercare / încă un test … să crească temperatura cuptorului în care mă aflu (v. 33 – 34), sau se poate ca Dumnezeu să
  • nu intervină deloc, iar lucrurile se îndreaptă în direcţia dorită de EL, care mie poate că nu îmi place, dar sunt conştient că îmi face bine (v. 35–38) …

AUTOEVALUAREA (II)

Pentru a avea o viaţă binecuvântată este necesar :

1. să-mi autoevaluez viaţa spirituală,

2. să constat care este situaţia mea reală înaintea Lui Dumnezeu şi

3. să parcurg cel puţin trei trepte pentru a-mi reface relaţia spirituală cu Domnul Isus, (ruptă prin păcat)


PE ARIPI DE VULTUR (Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13)

Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine”. (Exodul 19 : 4) Acest verset vorbeşte despre lecţiile pe care vulturul le dă puilor lui, pentru a-i învăţa să zboare. Textul Biblic descrie ultima perioadă petrecută în Egipt de copiii lui Israel, care a fost urmată de ieşirea din ţară şi ajungerea la Muntele Sinai.


O CASĂ ÎN CER 2019. Aşa se numeşte proiectul prin care, (în acest an) ne dorim extinderea spaţiului clădirii Bisericii.

Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. În fiecare an (ca Biserică), am fost alături de o familie, dar anul acesta s-a decis să facem tot ce ţine de noi, pentru a rezolva problemele ce ţin de spaţiul pe care este amplasată clădirea Bisericii. (Click aici sau pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974