Valoarea şi nonvaloarea [Ieremia 15.19, Matei 26.6-16, Marcu 14.4-5, Ieremia 23.28]

Valoarea (vieţii) şi nonvaloarea (lucrurilor supraapreciate) … treizeci de arginţi sau trei sute de lei (arginţi) ?

Lui Ieremia (capitolul 15 : 19), Dumnezeu i-a spus ce trebuie să facă pentru o reabilitare spirituală a vieţii lui : „De aceea aşa vorbeşte Domnul : „Dacă te vei lipi iarăşi de Mine, îţi voi răspunde iarăşi, şi vei sta înaintea Mea ; dacă vei despărţi ce este de preţ de ce este fără preţ, vei fi ca gura Mea”. Continue reading „Valoarea şi nonvaloarea [Ieremia 15.19, Matei 26.6-16, Marcu 14.4-5, Ieremia 23.28]”

Sub paza păcii şi a recompensei Lui Dumnezeu ! [1 Cronici 26.26-28]

Lucrurile dăruite pentru Dumnezeu se află sub paza păcii şi a recompensei Lui Dumnezeu !

Din 1 Cronici 26.26-28 putem învăţa cel puţin trei adevăruri :

 1. Orice om are şi calităţi nu doar defecte.
 2. În urma celui care moare rămâne ce-a dăruit.
 3. Dăruitorul obţine pacea şi recompensa Divină.

Continue reading „Sub paza păcii şi a recompensei Lui Dumnezeu ! [1 Cronici 26.26-28]”

Frângerea pâinii sau Neomarxismul „creştin” ? [Faptele Apostolilor 2.42, 46]

Să nu treceţi peste ce este scris !” [1 Corinteni 4 : 6] În cadrul prezentului studiu ne vom referi la ce este scris despre frângerea pâinii în Faptele Apostolilor 2.42 şi 46.

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni … Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă”. (Faptele Apostolilor 2 : 42, 46)

Personal, în perioada 16 – 19 aprilie 2010 (când ne-am amintit de suferinţele, moartea şi Învierea Domnului Isus) am auzit trei păreri care erau diferite şi de biblie dar şi una de alta, despre cum ar trebui să fie luată Cina Domnului, la ora actuală (şi întrebarea legitimă pe care trebuie să ţi-o adresezi personal când auzi astfel de păreri este aceasta :

„Pe cine să crezi ? Care este norma, părerea 1, 2, 3, sau ce scrie în Biblie ?”) Continue reading „Frângerea pâinii sau Neomarxismul „creştin” ? [Faptele Apostolilor 2.42, 46]”

Dumnezeu vorbeşte când, cui şi cum vrea EL [Exod 3.1-10]

Dumnezeu alege când, cui şi cum să vorbească scopul Lui declarat fiind eliberarea noastră de ceva sau de cineva care ne produce dureri.

În acest studiu vom observa :

 1. când vorbeşte Dumnezeu,
 2. cui îi vorbeşte Dumnezeu,
 3. cum vorbeşte Dumnezeu (ce modalitate foloseşte Dumnezeu pentru a comunica).

Continue reading „Dumnezeu vorbeşte când, cui şi cum vrea EL [Exod 3.1-10]”

Dumnezeu vorbeşte sau … Nu ştiu ce să mai fac [Iov 33.14, Luca 2.8-11, Fapte 10.13, Ps. 88.15]

Dumnezeu încă ne vorbeşte : „Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama”. (Iov 33.14)
Gândindu-mă la călăuzirea Lui Dumnezeu este bine să ştiu că în viaţă pot avea parte de cel puţin trei situaţii (iar aici ne referim la credincioşi care chiar vor să fie atenţi, să „ia seama” la Cuvântul Lui Dumnezeu) :

 1. Dumnezeu nu îmi vorbeşte, deşi ÎL rog … şi nu ştiu ce să fac ;
 2. Dumnezeu îmi vorbeşte, dar nu îmi dă toate detaliile ;
 3. Dumnezeu îmi vorbeşte foarte limpede !

Continue reading „Dumnezeu vorbeşte sau … Nu ştiu ce să mai fac [Iov 33.14, Luca 2.8-11, Fapte 10.13, Ps. 88.15]”

Pacea Domnului Isus [Luca 24.36-37]

Isus este Pacea şi aduce pacea în oameni şi între oameni sau Pacea Domnului Isus ! De unde vine salutul Pacea Domnului Isus ?

În Luca 24 : 36 – 37 scrie că : „Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis :

Pace vouă !” Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis :

„Pentru ce sunteţi tulburaţi ? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă ?Continue reading „Pacea Domnului Isus [Luca 24.36-37]”

Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia … [Apocalipsa 3.11]

Este bine să nu uit niciodată că tot ce am este primit din Cer, de la Dumnezeu. Dacă nu păstrez într-un mod corespunzător acel ceva, pot să-l pierd (să mi se ia) şi nu se ştie când sau dacă voi mai beneficia de ceea ce am avut dar nu am vrut să apreciez.

I. Tot ce am este primit din Cer

Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa”.

În I Corinteni 4 : 7, este notată întrebarea apostolului Pavel : „Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit ?” Putem adăuga aici cuvintele lui Ioan Botezătorul : „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer”. (Ioan 3 : 27) Altfel spus : „Ai ce ai deoarece ţi s-a dat din Cer !” Continue reading „Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia … [Apocalipsa 3.11]”

Cine zic oamenii că sunt eu ? [Marcu 8.27, Matei 16.13, Luca 9.18]

În Evanghelia după Marcu 8 : 27 scrie că : „Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare : „Cine zic oamenii că sunt Eu ?

Evanghelistul Matei (cap. 16 : 13) notează că : „Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi : „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului ?Continue reading „Cine zic oamenii că sunt eu ? [Marcu 8.27, Matei 16.13, Luca 9.18]”

Gustaţi şi vedeţi (prin intermediul gurii … ajungi la vedere) ! [Ioan 9.1-7, 39-41]

Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat : „Învăţătorule, cine a păcătuit : omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb ?” Isus a răspuns :

„N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui ; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis ; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.” Continue reading „Gustaţi şi vedeţi (prin intermediul gurii … ajungi la vedere) ! [Ioan 9.1-7, 39-41]”

Situaţii ipotetice … aducătoare de probleme adevărate [1 Samuel 13.10-13 ]

Studiu de caz : Saul.

Saul a fost genul de om care îşi imagina situaţii ipotetice ! Acest gen de oameni se rup de realitate, trăind (sau refugiindu-se) în lumea interioară a gândurilor proprii ! Pentru a observa cum gândea Saul, vom analiza un singur exemplu :

Pe când sfârşea de adus arderea de tot, a venit Samuel, şi Saul i-a ieşit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis : „Ce-ai făcut ?” Saul a răspuns : Când am văzut 

 1. poporul se împrăştie de lângă mine,
 2. nu vii la timpul hotărât şi
 3. filistenii sunt strânşi la Micmaş, mi-am zis :

Continue reading „Situaţii ipotetice … aducătoare de probleme adevărate [1 Samuel 13.10-13 ]”