345 I 2023. PRIN AȘTEPTAREA CU RĂBDARE CÂȘTIG DAR PRIN NERĂBDARE PIERD [Luca 4.5-8 I Luca 21.19]

345 I 2023. PRIN AȘTEPTAREA CU RĂBDARE CÂȘTIG DAR PRIN NERĂBDARE PIERD

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 4 : 5 – 8 I Luca 21 : 19 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Decembrie 2023 I

Prin așteptarea cu răbdare câștig, dar prin nerăbdare pierd foarte mult în viață, dacă nu știu să aștept și dacă vreau să obțin totul acum. Continue reading „345 I 2023. PRIN AȘTEPTAREA CU RĂBDARE CÂȘTIG DAR PRIN NERĂBDARE PIERD [Luca 4.5-8 I Luca 21.19]”

Frângerea pâinii sau Neomarxismul „creştin” ? [Faptele Apostolilor 2.42, 46]

Să nu treceţi peste ce este scris !” [1 Corinteni 4 : 6] În cadrul prezentului studiu ne vom referi la ce este scris despre frângerea pâinii în Faptele Apostolilor 2.42 şi 46.

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni … Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă”. (Faptele Apostolilor 2 : 42, 46)

Personal, în perioada 16 – 19 aprilie 2020 (când ne-am amintit de suferinţele, moartea şi Învierea Domnului Isus) am auzit trei păreri care erau diferite şi de biblie dar şi una de alta, despre cum ar trebui să fie luată Cina Domnului, la ora actuală (şi întrebarea legitimă pe care trebuie să ţi-o adresezi personal când auzi astfel de păreri este aceasta :

„Pe cine să crezi ? Care este norma, părerea 1, 2, 3, sau ce scrie în Biblie ?”) Continue reading „Frângerea pâinii sau Neomarxismul „creştin” ? [Faptele Apostolilor 2.42, 46]”

Dumnezeu vorbeşte când, cui şi cum vrea EL [Exod 3.1-10]

Dumnezeu alege când, cui şi cum să vorbească scopul Lui declarat fiind eliberarea noastră de ceva sau de cineva care ne produce dureri.

În acest studiu vom observa :

  1. când vorbeşte Dumnezeu,
  2. cui îi vorbeşte Dumnezeu,
  3. cum vorbeşte Dumnezeu (ce modalitate foloseşte Dumnezeu pentru a comunica).

Continue reading „Dumnezeu vorbeşte când, cui şi cum vrea EL [Exod 3.1-10]”

Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia … [Apocalipsa 3.11]

Este bine să nu uit niciodată că tot ce am este primit din Cer, de la Dumnezeu. Dacă nu păstrez într-un mod corespunzător acel ceva, pot să-l pierd (să mi se ia) şi nu se ştie când sau dacă voi mai beneficia de ceea ce am avut dar nu am vrut să apreciez.

I. Tot ce am este primit din Cer

Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa”.

În I Corinteni 4 : 7, este notată întrebarea apostolului Pavel : „Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit ?” Putem adăuga aici cuvintele lui Ioan Botezătorul : „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer”. (Ioan 3 : 27) Altfel spus : „Ai ce ai deoarece ţi s-a dat din Cer !” Continue reading „Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia … [Apocalipsa 3.11]”

Cine zic oamenii că sunt eu ? [Marcu 8.27, Matei 16.13, Luca 9.18]

În Evanghelia după Marcu 8 : 27 scrie că : „Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare : „Cine zic oamenii că sunt Eu ?

Evanghelistul Matei (cap. 16 : 13) notează că : „Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi : „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului ?Continue reading „Cine zic oamenii că sunt eu ? [Marcu 8.27, Matei 16.13, Luca 9.18]”

Gustaţi şi vedeţi (prin intermediul gurii … ajungi la vedere) ! [Ioan 9.1-7, 39-41]

Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat : „Învăţătorule, cine a păcătuit : omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb ?” Isus a răspuns :

„N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui ; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis ; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.” Continue reading „Gustaţi şi vedeţi (prin intermediul gurii … ajungi la vedere) ! [Ioan 9.1-7, 39-41]”

Situaţii ipotetice … aducătoare de probleme adevărate [1 Samuel 13.10-13 ]

Studiu de caz : Saul.

Saul a fost genul de om care îşi imagina situaţii ipotetice ! Acest gen de oameni se rup de realitate, trăind (sau refugiindu-se) în lumea interioară a gândurilor proprii ! Pentru a observa cum gândea Saul, vom analiza un singur exemplu :

Pe când sfârşea de adus arderea de tot, a venit Samuel, şi Saul i-a ieşit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis : „Ce-ai făcut ?” Saul a răspuns : Când am văzut 

  1. poporul se împrăştie de lângă mine,
  2. nu vii la timpul hotărât şi
  3. filistenii sunt strânşi la Micmaş, mi-am zis :

Continue reading „Situaţii ipotetice … aducătoare de probleme adevărate [1 Samuel 13.10-13 ]”

Dumnezeu în boxa acuzaţilor, C. S. Lewis

În lume există oameni care cred în evoluţie precum şi creaţioniştii (creştinii care cred în Dumnezeu şi în Cuvântul Lui, care au grijă cum trăiesc ştiind că va fi o Zi a Judecăţii, în care fiecare va da socoteală înaintea Lui Dumnezeu de tot ce a făcut în viaţa aceasta).

În aceste zile, (în care există foarte multă dezinformare) este bine să ne reamintim ce a scris C. S. Lewis special pentru evoluţionişti : Continue reading „Dumnezeu în boxa acuzaţilor, C. S. Lewis”

Suntem normali. Nu suntem fanatici si nu suntem homofobi [Prof. univ. dr. dr. Paul Negruţ]

La trecerea dintre secolul XIX și secolul XX s-a înfiripat o nouă ideologie, mai puțin băgată în seama la început, extrem de agresivă astăzi, ideologie care și-a propus să demoleze din temelii casa în care a locuit omenirea de milenii.

Această ideologie și-a propus să demoleze concepția creștină despre lume și viață. Și-a propus să demoleze credința în adevăr absolut și valori morale absolute.

Şi-a propus sa demoleze credința în biserică și familie, ca realitați întemeiate de Dumnezeu, cu un rol stabilit de Dumnezeu în societate. Continue reading „Suntem normali. Nu suntem fanatici si nu suntem homofobi [Prof. univ. dr. dr. Paul Negruţ]”

Evrei 9.27, Trei Decizii Divine şi o decizie omenească !

Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă”. (Evrei 9 : 27 – 28)

[Decizie : „Hotărâre luată în urma examinării unei probleme, a unei situații etc., soluție adoptată (dintre mai multe posibile)”. Dex] Continue reading „Evrei 9.27, Trei Decizii Divine şi o decizie omenească !”