66. CINE ZIC OAMENII CĂ SUNT EU ? [Matei 6.13, Marcu 8.27 şi Luca 9.18]

66. CINE ZIC OAMENII CA SUNT EU ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 6 : 13, Marcu 8 : 27 şi Luca 9 : 18 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 07 Martie 2022 I

În Evanghelia după Marcu capitolul 8 : 27 scrie că : „Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare : „Cine zic oamenii că sunt Eu ?Continue reading „66. CINE ZIC OAMENII CĂ SUNT EU ? [Matei 6.13, Marcu 8.27 şi Luca 9.18]”

Cine zic oamenii că sunt eu ? [Marcu 8.27, Matei 16.13, Luca 9.18]

În Evanghelia după Marcu 8 : 27 scrie că : „Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare : „Cine zic oamenii că sunt Eu ?

Evanghelistul Matei (cap. 16 : 13) notează că : „Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi : „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului ?Continue reading „Cine zic oamenii că sunt eu ? [Marcu 8.27, Matei 16.13, Luca 9.18]”