40 I 2024. ISPITA PERSONALIZATĂ [1 Corinteni 10.13 I Matei 6.13 I 1 Împărați 11.2]

40 I 2024. ISPITA PERSONALIZATĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : I Corinteni 10 : 13 I Matei 6 : 13 I I Împărați 11 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 09 Februarie 2024 I

Ispita personalizată. Chiar am parte de ispite personalizate ? Chiar mă cunoaște cineva atât de bine încât să mă momescă exact cu ceea ce îmi place mie ? Continue reading „40 I 2024. ISPITA PERSONALIZATĂ [1 Corinteni 10.13 I Matei 6.13 I 1 Împărați 11.2]”

122. UZUL ŞI ABUZUL DE HAR [Numeri 32.23]

122. UZUL ŞI ABUZUL DE HAR I

I Podcast I Pasaj Biblic : I Numeri 32 : 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Mai 2022 I

Care este viteza de deplasare a păcatului ? Sau : Cu cât merge păcatul pe oră ?! De ce este important de ştiut acest lucru ? Pentru că Moise spunea : „Dar dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi împotriva Domnului şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge.” (Numeri 32 : 23) Continue reading „122. UZUL ŞI ABUZUL DE HAR [Numeri 32.23]”

66. CINE ZIC OAMENII CĂ SUNT EU ? [Matei 6.13, Marcu 8.27 şi Luca 9.18]

66. CINE ZIC OAMENII CA SUNT EU ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 6 : 13, Marcu 8 : 27 şi Luca 9 : 18 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 07 Martie 2022 I

În Evanghelia după Marcu capitolul 8 : 27 scrie că : „Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare : „Cine zic oamenii că sunt Eu ?Continue reading „66. CINE ZIC OAMENII CĂ SUNT EU ? [Matei 6.13, Marcu 8.27 şi Luca 9.18]”

A Lui Dumnezeu [Tatălui] este Împărăţia, puterea şi slava [Matei 6.13]

Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin !” …”. (Matei 6 : 13) La ce se referă Domnul Isus, în încheierea rugăciunii Tatăl Nostru, atunci când spune despre Dumnezeu că : „a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava … ” ?

Vom aminti doar succint cei trei termeni folosiţi :

  1. împărăţia,
  2. puterea şi
  3. slava.

Continue reading „A Lui Dumnezeu [Tatălui] este Împărăţia, puterea şi slava [Matei 6.13]”

Născocitori (inovatori / inventatori) de rele [Romani 1.30]

Făcătorii de releÎn Romani 1 : 30 este scris despre : „ … bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi … ”.
Omul are două modele de viaţă : Cel Bun sau cel rău !

Poate inventa lucruri prin care să îmbunăţească viaţa semenilor lui, sau să facă lucruri prin care să le înrăutăţească viaţa !
Continue reading „Născocitori (inovatori / inventatori) de rele [Romani 1.30]”