Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic IV. Realitatea [Isaia 53.9, Luca 12.4]

III. Realitatea

Vă spun vouă, prietenii Mei : să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă ; da, vă spun, de El să vă temeţi”. (Luca 12 : 4 – 5)

Dacă Dumnezeu îngăduie, un credincios poate să fie condamnat la moarte pe nedrept şi chiar să fie executat (aşa cum a şi fost cazul Domnului Isus). Dar de acolo mai departe, omul nu mai poate face nimic … Continue reading „Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic IV. Realitatea [Isaia 53.9, Luca 12.4]”

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic III. Intenţia [Isaia 53.9, Luca 12.4]

II. Intenţia

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui”. Apocalipsa 12 : 9

Vă spun vouă, prietenii Mei : să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă ; da, vă spun, de El să vă temeţi”. (Luca 12 : 4 – 5)

Liderii relogioşi au dorit ca Isus să aibă parte de înjosire şi după moarte, iar pentru aceasta au decis :

 • îngroparea Lui va fi într-o groapă comună (în care urmau să fie aruncaţi toţi cei trei care au fost crucificaţi),
 • mormântul Lui urma să arate realitatea răului, prin asocierea cu cei răi, iar scopul lor era
 • perpetuarea pentru veşnicie a ideii că EL a fost rău iar ei au fost cei buni care au făcut dreptate.

Ce metode foloseşte şarpele (întunericul) pentru a înşela ?

 1. procesul nedrept (procuror / acuzare nedreaptă, martori mincinoşi (Marcu 14 : 55 – 59), judecător drept care dă o sentinţă strâmbă (Marcu 15 : 15, Matei 27 : 24 – 31) ;
 2. presiunea masei de oameni, a democraţiei, manifestările de stradă : Luca 23 : 21 – 24 (în v. 13 sunt notaţi cei care au forţat mâna judecătorului : „preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod”). La ei trebuie să fim atenţi şi noi !
 3. mita (banii murdari). A se vedea :
  • Marcu 14 : 10 – 11 „Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoţii cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat şi i-au făgăduit bani. Şi Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea în mâinile lor”.
   Matei 28 : 12, 15 „Aceştia [preoţii cei mai de seamă] s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi baniOstaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat”.

STUDII ASEMĂNĂTOARE :

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic II. Aparenţa [Isaia 53.9, Luca 12.4]

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic II. Aparenţa

Şi în Isaia 53 : 9 este arătată înşelarea (orbirea). Aparent, pe dealul Gologotei erau trei criminali condamnaţi la moarte care tocmai ce fuseseră executaţi pe drept, iar versetul 9 surprinde perioada de timp de după deces în care trebuia făcută înmormântarea celor trei în groapa comună … Dar în realitate lucrurile erau mult mai nuanţate.

Continue reading „Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic II. Aparenţa [Isaia 53.9, Luca 12.4]”

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic I. Introducere [Isaia 53.9, Luca 12.4]

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic

În Isaia 53 : 9 scrie că : „Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui”. New International Version „I s-a atribuit un mormânt cu cei răi și cu cei bogați în moartea sa, deși nu făcuse violență și nici nu avea vreo înșelăciune în gura lui”. Continue reading „Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic I. Introducere [Isaia 53.9, Luca 12.4]”

Viaţa veşnică : se primeşte, se întreţine şi se menţine [Ioan 6.52-59]

Viaţa veşnică [Ioan 6.52-59]

Să observăm trei adevăruri :

 1. ce se înţelege prin expresia : „Trupul Meu” ?
 2. cum poate primi (şi avea) cineva viaţa veşnică ?
 3. viaţa veşnică : se primeşte, se întreţine şi se menţine.

Continue reading „Viaţa veşnică : se primeşte, se întreţine şi se menţine [Ioan 6.52-59]”

Isaia 53 [Introducere]

În Isaia 53.1-3 era proorocită Jertfa Domnului Isus (modul în care a fost perceput de către contemporanii Lui, de Dumnezeu precum şi ce fel de viaţă a avut) : „1 Cine a crezut în ceea ce ni se vestise ? Cine a cunoscut braţul Domnului ?

2 El a crescut înaintea Lui

 • ca o odraslă slabă,
 • ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat.

Continue reading „Isaia 53 [Introducere]”

Jertfa Domnului Isus sau Trei realităţi despre moarte [Matei 27.50-54]

Moartea este un sfârşit, o continuare sau un nou început ? Depinde de relaţia pe care cel care pleacă de pe pământ (moare) o are cu Dumnezeu !

Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul. Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. Continue reading „Jertfa Domnului Isus sau Trei realităţi despre moarte [Matei 27.50-54]”

Jertfa Domnului Isus [Marcu 14.26-28]

Aleg să-I fiu credincios Lui Dumnezeu, indiferent de situaţiile prin care mă trece !

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris : „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” …”. (Marcu 14 : 26 – 28)

Puterea spirituală de-a-L lăuda pe Dumnezeu indiferent de greul situaţiei prin care trec, vine şi din înţelegerea Cuvântului Lui, prin descoperirea Duhului Sfânt (având parte de călăuzirea Divină). Continue reading „Jertfa Domnului Isus [Marcu 14.26-28]”

Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (II), Jertfa Domnului Isus

„ … Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !” (Matei 26 : 2)

Să fie răstignit este o expresie care este folosită pentru prima dată în acest loc, dar ea apare de încă şapte ori : Continue reading „Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (II), Jertfa Domnului Isus”

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 7) Neglijarea crucii / Jertfei Domnului Isus în favoarea filosofiei (I Corinteni 1:25)

Căci nebunia [gr. mōron] lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii ; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii”. (I Corinteni 1 : 25)

În context (în versetele 23 – 24), apostolul Pavel scria : „ … noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care

 • pentru iudei este o pricină de poticnire, şi
 • pentru Neamuri, o nebunie [gr. mōrian] ; dar
 • pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu”.

Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 7) Neglijarea crucii / Jertfei Domnului Isus în favoarea filosofiei (I Corinteni 1:25)”