Viaţa veşnică : se primeşte, se întreţine şi se menţine. [Ioan 6.52-59]

Viaţa veşnică [Ioan 6.52-59]

Să observăm trei adevăruri :

 1. ce se înţelege prin expresia : „Trupul Meu” ?
 2. cum poate primi (şi avea) cineva viaţa veşnică ?
 3. viaţa veşnică : se primeşte, se întreţine şi se menţine.

Continue reading „Viaţa veşnică : se primeşte, se întreţine şi se menţine. [Ioan 6.52-59]”

Isaia 53 [Introducere]

În Isaia 53.1-3 era proorocită Jertfa Domnului Isus (modul în care a fost perceput de către contemporanii Lui, de Dumnezeu precum şi ce fel de viaţă a avut) : „1 Cine a crezut în ceea ce ni se vestise ? Cine a cunoscut braţul Domnului ?

2 El a crescut înaintea Lui

 • ca o odraslă slabă,
 • ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat.

Continue reading „Isaia 53 [Introducere]”

Jertfa Domnului Isus [Marcu 14.26-28]

Aleg să-I fiu credincios Lui Dumnezeu, indiferent de situaţiile prin care mă trece !

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris : „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” …”. (Marcu 14 : 26 – 28)

Puterea spirituală de-a-L lăuda pe Dumnezeu indiferent de greul situaţiei prin care trec, vine şi din înţelegerea Cuvântului Lui, prin descoperirea Duhului Sfânt (având parte de călăuzirea Divină). Continue reading „Jertfa Domnului Isus [Marcu 14.26-28]”

Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (II), Jertfa Domnului Isus

„ … Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !” (Matei 26 : 2)

Să fie răstignit este o expresie care este folosită pentru prima dată în acest loc, dar ea apare de încă şapte ori : Continue reading „Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (II), Jertfa Domnului Isus”

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 7) Neglijarea crucii / Jertfei Domnului Isus în favoarea filosofiei (I Corinteni 1:25)

Căci nebunia [gr. mōron] lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii ; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii”. (I Corinteni 1 : 25)

În context (în versetele 23 – 24), apostolul Pavel scria : „ … noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care

 • pentru iudei este o pricină de poticnire, şi
 • pentru Neamuri, o nebunie [gr. mōrian] ; dar
 • pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu”.

Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 7) Neglijarea crucii / Jertfei Domnului Isus în favoarea filosofiei (I Corinteni 1:25)”

Născocitori (inovatori / inventatori) de rele [Romani 1.30]

Făcătorii de releÎn Romani 1 : 30 este scris despre : „ … bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi … ”.
Omul are două modele de viaţă : Cel Bun sau cel rău !

Poate inventa lucruri prin care să îmbunăţească viaţa semenilor lui, sau să facă lucruri prin care să le înrăutăţească viaţa !
Continue reading „Născocitori (inovatori / inventatori) de rele [Romani 1.30]”

Matei 27.62-66, Înşelătorul Acela ! [Jertfa Domnului Isus]

Problema necredincioşilor nu constă doar în faptul că nu cred Cuvântul Lui Dumnezeu, ci mai ales în faptul că prin aceasta nu-L cred pe Isus. În Matei 27 : 62 – 66, scrie că :

A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat şi i-au zis :

„Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis : „După trei zile voi învia.” Continue reading „Matei 27.62-66, Înşelătorul Acela ! [Jertfa Domnului Isus]”

Ceasul vostru şi puterea întunericului / Jertfa Domnului Isus [Luca 22.53]

Atunci când ne gândim la Jertfa Domnului Isus ne amintim de cuvintele Lui : „ … acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului” (Luca 22.53), începea timpul testării încrederii Lui în Dumnezeu, perioada suferinţelor,a preţului plătit pentru mântuirea noastră ! Din cuvintele Domnului Isus învăţăm că :

 1. Domnul Isus a ştiut când va începe suferinţa,
 2. a cunoscut cât va ţinea necazul şi
 3. ştia până unde se va ajunge, cunoştea că întunericul (perioada de timp în care cel rău are autoritate) la fel ca noaptea are o putere precis limitată în timp.

Continue reading „Ceasul vostru şi puterea întunericului / Jertfa Domnului Isus [Luca 22.53]”