Jertfa Domnului Isus [Marcu 14.26-28]

Aleg să-I fiu credincios Lui Dumnezeu, indiferent de situaţiile prin care mă trece !

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris : „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” …”. (Marcu 14 : 26 – 28)

Puterea spirituală de-a-L lăuda pe Dumnezeu indiferent de greul situaţiei prin care trec, vine şi din înţelegerea Cuvântului Lui, prin descoperirea Duhului Sfânt (având parte de călăuzirea Divină).


I. Puterea spirituală

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor”. (Marcu 14 : 26)

Când au cântat cântările de laudă la adresa Lui Dumnezeu, într-un moment de bucurie ? Nu, deoarece Domnul Isus era într-un moment de durere, de anticipare a suferinţei, a jertfei de pe cruce. Ucenicii nu ştiau că toate urmau să înceapă în scurtă vreme, dar Isus ştia.

Numai Dumnezeu îţi poate da puterea să-L lauzi pe EL, chiar şi atunci când te afli în necazuri pe care EL le-a decis pentru tine !

  • Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim”. (Luca 9 : 51)
  • Isus, care ştia tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei şi le-a zis : „Pe cine căutaţi ?” (Ioan 18 : 4)

II. Cunoaşterea şi (mai ales) înţelegerea Cuvântului Lui Dumnezeu

Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris : „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite”. (Marcu 14 : 27)
Reamintim că Marcu a scris că :

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris : „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite”. (Marcu 14 : 26 – 27)

Citatul este preluat din Zaharia 13 : 7

Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu şi asupra omului care Îmi este tovarăş ! – zice Domnul oştirilor. Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile ! Şi Îmi voi întoarce mâna spre cei mici”. Sabia nu se poate ridica singură, este nevoie de o mână care să o scoată din teacă, mâna fiind comandată de cineva care are ceva de împărţit cu cel pe care-l atacă. Sabia era doar arma / unealta, omul care o folosea era cel ce voia să-I facă rău Păstorului cel Bun, dar deasupra era Dumnezeu !

A lovi cu sabia (din Zaharia 13 : 7) este explicat de Domnul Isus ca însemnând a bate păstorul. Dar de ce să-l baţi ? Şi de ce să risipeşti oile de care s-a ocupat El ? Cine face acest lucu, un duşman rău care vrea să-I distrugă lucrarea ?

Nu, ci Isus :

Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri ; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător”. (I Petru 2 : 23)

Dumnezeu a decis ca Isus (care era Singurul Lui Copil Preaiubit) să moară pe cruce !

Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite”. (Marcu 14 : 27)

Isus le-a spus ucenicilor că El va fi bătut, aceasta fiind prima parte a Suferinţelor Lui, dar sabia (proorocită în Zaharia) se referea la moartea care avea să urmeze după Jertfa Lui !

Foarte mult contează să cunosc şi să înţeleg Cuvântul Lui Dumnezeu aşa cum este scris, nu cum este explicat / răstălmăcit de alţii.


III. Călăuzirea Divină

Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris : „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite”. (Marcu 14 : 27)

Era scris ce se va întâmpla, nu şi când aveau să fie făcute acele lucruri. În Zaharia 13 : 7 scria : „Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu şi asupra omului care Îmi este tovarăş ! – zice Domnul oştirilor. Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile !

Pentru o astfel de călăuzire (să ştii că peste câteva ore se va împlini ce era scris de mult în Biblie) era / este nevoie de Duhul Sfânt, deoarece aşa ceva nu este posibil prin capacitatea omenească. Noi înţelegem ce se va întâmpla văzând cursul pe care-l iau evenimentele şi aşa realizăm ce va fi doar cu puţin timp înainte de-a se întâmpla, dar pentru Dumnezeu viitorul este cunoscut de mult …

Ucenicii şi-au dat seama de ce avea să fie abia atunci pe momemt. Luca (în capitolul 22 : 49) a relatat ce s-a petrecut înainte de prinderea Domnului Isus, când :

Cei ce erau cu Isus, au văzut ce avea să se întâmple şi au zis : „Doamne, să lovim cu sabia ?

Dar Domnul Isus a ştiut mai dinainte ce avea să fie şi le-a şi spus ucenicilor :

  • Nu vorbesc despre voi toţi ; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice : „Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea.” Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt”. (Ioan 13 : 18 – 19)
  • Aţi auzit că v-am spus : „Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.” Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis : „Mă duc la Tatăl” ; căci Tatăl este mai mare decât Mine. Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeţi”. (Ioan 14 : 28 – 29)

Dorinţa credinciosului este ca indiferent ce va îngădui Dumnezeu în viaţa lui, să aibă puterea de-I mulţumi. Pentru aceasta trebuie să cunoască şi să înţeleagă din Biblie care este voia Lui Dumnezeu pentru el (aici şi acum) şi prin Duhul Sfânt să aibă parte de călăuzirea Divină !