Isaia 53 [Introducere]

În Isaia 53.1-3 era proorocită Jertfa Domnului Isus (modul în care a fost perceput de către contemporanii Lui, de Dumnezeu precum şi ce fel de viaţă a avut) : „1 Cine a crezut în ceea ce ni se vestise ? Cine a cunoscut braţul Domnului ?

2 El a crescut înaintea Lui

 • ca o odraslă slabă,
 • ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat.

Continue reading „Isaia 53 [Introducere]”

Ajută-ne ! [Faptele Apostolilor 16.9-10]

În Faptele Apostolilor 16.9–10 srie că : Noaptea, Pavel a avut o vedenie : un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte : „Treci în Macedonia şi ajută-ne !”  După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia”.

Introducere

Apostolul Pavel a scris şi din experienţa de pe câmpul de misiune :

Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” Dar

 • cum vor chema pe Acela în care n-au crezut ? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit ? Şi
 • cum vor auzi despre El fără propovăduitor ? Şi
 • cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi ? După cum este scris : „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia !” (Romani 10 : 13 – 15)

Este adevărat că Dumnezeu poate mântui pe oricine printr-o revelaţie directă, fără a se folosi de vreo intervenţie umană, dar regula Divină este aceasta : pentru ca un om să fie mântuit este nevoie de un vestitor al Evangheliei. Continue reading „Ajută-ne ! [Faptele Apostolilor 16.9-10]”

Lepra sau Despre boala infecţioasă şi contagioasă [Levitic 13, Exod 15.26]

Boala infecţioasă (termenul generic era lepra) este descrisă în Biblie încă de acum mii de ani, (iar Levitic 13 este capitolul care se ocupă specific de lepră).

În contextul actual este bine să ne reamintim că Dumnezeu încă din perioada Vechiului Testament a :

 1. detaliat consultul de specialitate precum şi diferite situaţii de viaţă în care se putea produce infectarea,
 2. prescris regulile de igienă din Vechiul Testament care erau obligatorii pentru evitarea îmbolnăvirii,
 3. descris regulile de prevenţie.

Continue reading „Lepra sau Despre boala infecţioasă şi contagioasă [Levitic 13, Exod 15.26]”

Nu ar fi murit fratele meu ! [Ioan 11.21, 32]

N-ar fi murit fratele meu! [Ioan 11.21, 32]

Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !”… (Ioan 11 : 21)

Printre cei care ÎL urmează pe Domnul Isus există :

1.cei la care ţine Isus şi
2.cei / cel care ţine la Isus.

Lazăr intra în ambele categorii. Continue reading „Nu ar fi murit fratele meu ! [Ioan 11.21, 32]”

Dumnezeu îmi poartă de grijă [Isaia 40.27-31]

Dumnezeu îmi poartă de grijă întotdeauna în toate aspectele vieţii şi în cele mari şi în cele mici !

„Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele : „Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu” ?
Nu ştii ? N-ai auzit ? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte ; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină ; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii ; aleargă, şi nu obosesc ; umblă, şi nu ostenesc”. (Isaia 40 : 27 – 31) Continue reading „Dumnezeu îmi poartă de grijă [Isaia 40.27-31]”

Ispitirea Domnului Isus, III. În ce poate să constea încercarea [Luca 4.1-15]

III. Cum pot ieşi biruitor din încercare / ce trebuie să am pentru a ieşi biruitor din încercare ? [Luca 4.1-15]

În Luca 4 : 2 este folosit gr. peirazomenos din peirazó: “a face dovada, a încerca, a testa, a ispiti”. Sensul este :

 • a încerca sau a testa propria credință, virtutea, caracterul, prin încurajarea păcatului ; prin urmare, conform contextului echivalent cu a solicita păcatul, a ispiti“. (Lexicon)

Continue reading „Ispitirea Domnului Isus, III. În ce poate să constea încercarea [Luca 4.1-15]”

Ispitirea Domnului Isus, I. Ce scop are încercarea [Luca 4.1-15]

Ispitirea Domnului Isus [Luca 4.1-15]

Să observăm mai întâi :

I. Ce scop are încercarea ?

Încercarea are cel puţin trei scopuri :

 1. maturizarea credinciosului,
 2. verificarea relaţiei personale cu Dumnezeu,
 3. pregătirea creştinului pentru o slujire eficientă.

Continue reading „Ispitirea Domnului Isus, I. Ce scop are încercarea [Luca 4.1-15]”

Ispitirea Domnului Isus, II. În ce poate să constea încercarea [Luca 4.1-15]

II. În ce poate să constea încercarea ?

Unui creştin îi poate fi testat :

 1. trupul / foamea (Luca 4 : 2 – 4 / atunci când ai o problemă să o rezolvi de unul singur ; ex. David / I Samuel 25 : 26),
 2. sufletul / smerenia (Luca 4 : 5 – 8 / viaţa dublă, compromisul făcut în ascuns ; ex. Ezechiel 8),
 3. duhul / preluarea controlului asupra vieţii spirituale (Luca 4 : 9 – 14). Continue reading „Ispitirea Domnului Isus, II. În ce poate să constea încercarea [Luca 4.1-15]”

Plin de puterea Duhului Sfânt sau Ispitirea Domnului Isus, Introducere [Luca 4.1-15]

Ispitirea Domnului Isus [Luca 4.1-15]

„1 Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu, 2 unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea ; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit.

3 Diavolul I-a zis :
„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.” 4 Isus i-a răspuns : „Este scris : „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

5 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului 6 şi I-a zis : „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii ; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc.
7 Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” 8 Drept răspuns, Isus i-a zis : „Înapoia Mea, Satano ! Este scris : „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.”

9 Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis :
„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici ; 10 căci este scris : „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească” ; 11 şi : „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”
12 Isus i-a răspuns : „S-a spus : „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
13 După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.
14 Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea şi I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur. 15 El învăţa pe oameni în sinagogile lor şi era slăvit de toţi”. (Luca 4 : 1 – 15)

Continue reading „Plin de puterea Duhului Sfânt sau Ispitirea Domnului Isus, Introducere [Luca 4.1-15]”

Constrâns de Duhul Sfânt [Faptele Apostolilor 20.13–22]

Constrâns de Duhul Sfânt [Faptele Apostolilor 20.13–22]

Adevărul central : Duhul Sfânt / Stăpânul are un plan pentru viaţa fiecărui credincios. Pentru apostolul Pavel, Dumnezeu a decis o viaţă de suferinţă (Fapte 9 : 15 – 16) şi o moarte de martir. Pentru a merge pe traseul stabilit de Dumnezeu, la un moment dat, apostolul Pavel a fost constrâns de Duhul Sfânt să facă ceva ce poate nu i-a fost uşor.

Constrângerea constă în a face :

 1. ce vrea Duhul Sfânt (fapta),
 2. când decide Duhul Sfânt (la timpul ales de EL) şi
 3. exact cum vrea Duhul Sfânt (în modalitatea decisă de EL).

Continue reading „Constrâns de Duhul Sfânt [Faptele Apostolilor 20.13–22]”