Liniştirea Divină. II. Liniştirea inimii [Ioan 14.1-14]

I. Liniştirea inimii (v. 1 – 7)

Să nu vi se tulbure [gr. tarassesthō din tarassó: „a se agita, a se tulbura”] inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri.

Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.” „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci ; cum putem să ştim calea într-acolo ?” Isus i-a zis : „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la [gr. pros „spre”] Tatăl decât prin Mine”. (Ioan 14 : 1 – 7)

Continue reading „Liniştirea Divină. II. Liniştirea inimii [Ioan 14.1-14]”

Liniştirea Divină. I. Introducere [Ioan 14.1-14]

Credinţa în Domnul Isus şi în Dumnezeu aduce :

1. liniştirea inimii (v. 1 – 7),
2. o cunoaştere mai profundă a Lui Dumnezeu prin Isus (v. 8 – 11) mai ales în perioadele de încercare, iar aceasta linişte încrezătoare ne face să ne bazăm pe Dumnezeu pentru
3. intervenţiile Lui Divine, supranaturale (v. 12 – 14), de care are parte cel ce se încrede în Dumnezeu.

Pasajul poate fi rezumat prin versetul din Isaia 26 : 3

Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti [garantezi] pacea ; da, pacea, căci se încrede în Tine”. Continue reading „Liniştirea Divină. I. Introducere [Ioan 14.1-14]”

Rolul necazului este cel de a da nu cel de a lua ! [Iov 5.8-9]

Rolul necazului este cel de a da nu cel de a lua !

Iov 5 : 8 – 9 „Eu aş alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aş spune necazul meu. El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr”.

Eu la cine alerg când trec prin necazuri ? Îmi pierd timpul cu lamentaţii cu justificări etc. sau ascult de Cuvântul Lui Dumnezeu (de mai sus) şi petrec mai mult timp cu Dumnezeu ?

Necazul a avut de fapt exact acest rol … să îl (să mă) aducă înapoi la Cel de la care Iov a plecat (şi eu am plecat) şi la fel cum el nu a mai avut timp, nici eu nu mai am „timp de Dumnezeu” ! Continue reading „Rolul necazului este cel de a da nu cel de a lua ! [Iov 5.8-9]”

Lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor [II Corinteni 8.21]

Lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor (II Corinteni 8 : 21)

Trad. Cornilescu : „Căci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor”.
New International Version : „Căci ne străduim să facem ceea ce este bine, nu numai în ochii Domnului, ci și în ochii omului”.

Când vorbim despre cinste, există cel puţin trei posibilităţi. Să lucrezi (să fii):

  1. cinstit înaintea Lui Dumnezeu şi a oamenilor (cazul descris în II Corinteni 8 : 16 – 24),
  2. cinstit înaintea lui Dumnezeu, dar necinstit înaintea oamenilor (ex. Iosif şi soţia lui Potifar / Geneza 39 : 7 – 20),
  3. necinstit înaintea Lui Dumnezeu, dar cinstit înaintea oamenilor (ex. Saul şi prada de la Amaleciţi / I Samuel 15 : 1 – 31).

Continue reading „Lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor [II Corinteni 8.21]”

Calcă exact pe urmele Domnului Isus. IV. Cum trebuie să reacţionez în timpul întunericului? [Isaia 53.7 şi I Petru 2.21]

Cum trebuie să reacţionez în timpul întunericului ? Să tac şi să rabd …

A răbda înseamnă : „A suporta (fără împotrivire și cu resemnare) greutăți, neplăceri fizice sau morale; a îndura. 2. A accepta, a îngădui, a permite, a tolera. 3. A-și înfrâna neliniștea, enervarea, a avea răbdare, a-și păstra calmul”. (DEX, 2009)

Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund : n-a deschis gura”. (Isaia 53 : 7) În Eclesiastul 3 : 7 scrie că : „tăcerea îşi are vremea ei, şi vorbirea îşi are vremea ei …”. Continue reading „Calcă exact pe urmele Domnului Isus. IV. Cum trebuie să reacţionez în timpul întunericului? [Isaia 53.7 şi I Petru 2.21]”

Calcă exact pe urmele Domnului Isus. III. Ce scop are întunericul (suferinţa) ? [Isaia 53.7 şi I Petru 2.21]

II. Ce scop are întunericul (suferinţa) ?

Problema suferinţei este un subiect extrem de amplu. Noi o vom numi binecuvântarea suferinţei. De ce trebuie să fie suferinţă ? Pot fi mai multe răspunsuri.


1. În cazul Domnului Isus, suferinţa Lui a fost înlocuitoare (a suferit în locul nostru, iar prin moartea Lui a plătit preţul pe care fiecare ar fi trebuit să IL dea Lui Dumnezeu pentru păcatele lui). Se pare că în ebraică acesta este sensul expresiei : „El a fost asuprit …”. Continue reading „Calcă exact pe urmele Domnului Isus. III. Ce scop are întunericul (suferinţa) ? [Isaia 53.7 şi I Petru 2.21]”

Calcă exact pe urmele Domnului Isus. II. În ce constă întunericul spiritual ? [Isaia 53.7 şi I Petru 2.21]

I. În ce constă întunericul spiritual (suferinţa) ?

Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund : n-a deschis gura”. (Isaia 53 : 7)

Suferinţa este o : „Trecere (silită sau de bună voie) printr-o situație, o stare de neplăceri fizice sau morale … 2 Stare a celui care trece printr-o astfel de situație”. (MDA2, 2010) Continue reading „Calcă exact pe urmele Domnului Isus. II. În ce constă întunericul spiritual ? [Isaia 53.7 şi I Petru 2.21]”

Calcă exact pe urmele Domnului Isus. I. Introducere [Isaia 53.7 şi I Petru 2.21]

Introducere

Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund : n-a deschis gura”. (Isaia 53 : 7)

Isus a murit în locul meu, dar acum eu trebuie să trăiesc cum a trăit EL. „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”. (Galateni 2 : 20) Continue reading „Calcă exact pe urmele Domnului Isus. I. Introducere [Isaia 53.7 şi I Petru 2.21]”

Cincizecimea sau Trei reacţii faţă de Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, IV. Concluzii [Fapte 2.1-13]

Concluzii

În Faptele Apostolilor 2 : 32 – 33, sunt notate cuvintele apostolului Petru care a spus : „Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum, odată ce

  1. S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi
  2. a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt,
  3. a turnat ce
    • vedeţi şi
    • auziţi”.

Continue reading „Cincizecimea sau Trei reacţii faţă de Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, IV. Concluzii [Fapte 2.1-13]”

Cincizecimea sau Trei reacţii faţă de Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, III. Batjocoritorii [Fapte 2.1-13]

III. Batjocoritorii (v. 13)

Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau : „Sunt plini de must !” …”. (Faptele Apostolilor 2 : 13)

Trei observaţii

1. Dispreţuitorii (sunt oamenii care scad în mintea lor valoarea oricărui lucru … dar el rămâne de preţ) Continue reading „Cincizecimea sau Trei reacţii faţă de Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, III. Batjocoritorii [Fapte 2.1-13]”