Vorbirea sau Izvorul, conducta şi robinetul 4. Robinetul sau Stăpânirea de sine [Iacov 3.10-11]

III. Robinetul sau Stăpânirea de sine (autocontrolul personal / stăpânirea de sine / voinţa) [Iacov 3.10-11]

În Iov 13 : 5 sunt notate cuvintele pe care Iov le-a adresat prietenilor săi : „O, de aţi fi tăcut, ce înţelepciune aţi fi arătat !

Atunci când ne referim la cuvintele pe care le putem rosti ne gândim la faptul că omul are :

  1. capacitate intelectuală,
  2. autocontrol (puterea de-a se controla),
  3. voinţă şi înfăptuire.

1. Capacitatea intelectuală

Pentru a nu vorbi ce nu trebuie este nevoie să ne folosim mintea

Aici este mintea plină de înţelepciune”. (Apocalipsa 17 : 9)

Ce se înţelege prin mintea plină de înţelepciune (de care era nevoie atât pentru înţelegerea celor văzute cât şi pentru a nu exprima în public ceea ce se afla în minte) reiese din context. În versetele anterioare (Apocalipsa 17 : 6 – 7) Ioan notase :

Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Şi îngerul mi-a zis : „De ce te miri ? Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă …”.


2. Autocontrolul (puterea omului de-a se controla)

Sunt situaţii în viaţă în care este necesară tăcerea, (abţinerea de la vorbă) deoarece furtuna interioară din inima omului respectiv poate avea consecinţe dezastruoase în exterior, din momentul în care iese pe poarta gurii …

În cartea Estera 5 : 9 – 10 scrie că :

Haman a ieşit în ziua aceea vesel şi cu inima mulţumită. Dar, când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mişca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. A ştiut totuşi să se stăpânească şi s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi şi pe nevasta sa, Zereş”.


3. Voinţa (înclinaţia spre rău, înspre bine sau decizia de-a tăcea / a se abţine de la a vorbi) şi înfăptuirea (puterea)

În Psalmul 50 : 16, 19 scrie că :

Dumnezeu zice însă celui rău : … „Dai drumul gurii la rău, şi limba ta urzeşte vicleşuguri”.

Aceasta înseamnă că omul are nu doar capacitatea de-a gândi (şi de a se alimenta cu o informaţie) ci şi puterea de-a spune ce trebuie şi de-a nu rosti rele, acel tip de cuvinte foc pe care le aruncă peste butoiul de benzină din faţa lui …

Romani 7 : 18

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac”.

Dacă omul îşi doreşte să vorbească cuvintele Lui Dumnezeu, le va afla şi va primi şi puterea nu doar de-a le rosti ci şi puterea de-a nu spune ce nu trebuie …


Concluzii

Prin cuvintele rostite eu pot să aleg să fac fie :

  1. voia lui Dumnezeu (Isus),
  2. voia mea sau a altui om (Ioan 1 : 13),
  3. voia celui rău (Iuda Iscarioteanul).

Decid să mă supun zi de zi Lui Dumnezeu !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :

Vorbirea sau Izvorul, conducta şi robinetul 3. Conducta (omul prin care trec şi din care ies diferite cuvinte) [Iacov 3.10-11]

II. Conducta (omul prin care trec şi din care ies diferite cuvinte / ape)

A. Cuvântul rău
1. cuvântul nefolositor,
2. cuvântul de batjocură,
3. cuvântul stricat.

B. Cuvântul nechibzuit
1. cuvântul spus în pripă (prin jurământul făcut de omul aflat la greu)
2. cuvântul necredinţei
3. cuvântul spus la mânie (poate fi rostit chiar şi în rugăciune)

C. Cuvântul bun
1. prin el accept voia Lui Dumnezeu,
2. îl încurajez pe cel deznădăjduit,
3. îl direcţionez pe un semen al meu înspre Dumnezeu … Continue reading „Vorbirea sau Izvorul, conducta şi robinetul 3. Conducta (omul prin care trec şi din care ies diferite cuvinte) [Iacov 3.10-11]”

Vorbirea sau Izvorul, conducta şi robinetul 2. Izvorul. Sursele de informare [Iacov 3.10-11]

Izvorul (vâna / apele), conducta (omul prin care trec diferite ape) şi robinetul (voinţa / stăpânirea de sine)

I. Izvorul (vâna / apele) Cine poate să fie sursa mea de informare (sau de dezinformare) ?

1. Dumnezeu
2. Cel rău
3. Omul Continue reading „Vorbirea sau Izvorul, conducta şi robinetul 2. Izvorul. Sursele de informare [Iacov 3.10-11]”

Valoarea norului din viaţa ta 4. Ei / noi cei rămaşi [Faptele Apostolilor 1.9-11]

III. Ei / Noi

Cel drag a plecat. În Iov 37 : 21 scrie : „Acum, fireşte, nu putem vedea lumina soarelui care străluceşte în dosul norilor, dar va trece un vânt şi-l va curăţa …”. Pe cel plecat dintre noi, noi nu-l mai vedem din cauza norului care l-a acoperit, dar ştim că el este Acasă.

1. Ceva din mine a plecat Acasă la Domnul

Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră”. (Luca 12 : 34)

Eu mă apropii mai mult de Dumnezeu. Ceva din mine a plecat Acolo. Continue reading „Valoarea norului din viaţa ta 4. Ei / noi cei rămaşi [Faptele Apostolilor 1.9-11]”

Valoarea norului din viaţa ta 3. Norul [Faptele Apostolilor 1.9-11]

II. Norul

În Fapte 1 : 9 scrie că : „După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor”.

Norul (problema, mijlocul folosit pentru a-L ascunde de mine pe cel drag, în zilele noastre poate fi un virus)

1. Noi trebuie să trăim prin credinţă
2. Norul este mai tare decât Dumnezeu ? Nu !
3. Faptul că cineva se îmbolnăveşte şi moare nu înseamnă că el are o problemă spirituală ! Continue reading „Valoarea norului din viaţa ta 3. Norul [Faptele Apostolilor 1.9-11]”

Valoarea norului din viaţa ta 2. Cel drag [Faptele Apostolilor 1.9-11]

I. EL (Cel drag) cel plecat pe care noi nu-l mai vedem

După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor”. (Fapte 1 : 9)

1. Nu se ştie niciodată când va fi plecarea Acasă

Să ne reamintim care este contextul versetului 9 din Faptele Apostolilor, capitolul 1. Medicul Luca a scris : Continue reading „Valoarea norului din viaţa ta 2. Cel drag [Faptele Apostolilor 1.9-11]”

Valoarea norului din viaţa ta 1. Introducere [Faptele Apostolilor 1.9-11]

Valoarea norului din viaţa ta [Faptele Apostolilor 1.9-11]

După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor”. (Fapte 1 : 9)

Introducere

Suntem obişnuiţi să gândim viaţa în termenii consumismului. Aşa vedem şi boala şi vindecarea. Am ajuns să considerăm că vindecarea este un produs pe care Dumnezeu trebuie să ni-l ofere imediat atunci când Îi cerem să facă acest lucru.

Ni se pare normal să fie aşa, deoarece noi suntem copiii Lui şi cum să nu-i dai copilului tău ce-ţi cere, mai ales atunci când nu te roagă pentru vindecarea lui, ci pentru însănătoşirea cuiva drag din familia lui … Continue reading „Valoarea norului din viaţa ta 1. Introducere [Faptele Apostolilor 1.9-11]”

Aici şi acum este timpul întoarcerii la Dumnezeu [Psalmul 34.5, Evrei 2.17–3.1]

Aici şi acum este timpul întoarcerii la Dumnezeu

Psalmul 34 : 5 „Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine”.

1. Timpul : „Când îţi întorci privirile …”.
2. Decizia întoarcerii (actul voinţei) : „îţi întorci”.
3. Dumnezeu sau Când Isus devine ţinta vieţii tale : „îţi întorci privirile spre El”. Continue reading „Aici şi acum este timpul întoarcerii la Dumnezeu [Psalmul 34.5, Evrei 2.17–3.1]”

Creaţia Lui Dumnezeu şi lumea : inovaţia celui rău 5. Concluzii [Geneza 1.1, 3.1]

Concluzii

Din Căderea în păcat precum şi din Ispitirea Domnului Isus, putem observa care sunt dorinţele, planurile şi obiectivele celui rău precum şi paşii concreţi pe care-i face pentru îndeplinirea ţelurilor lui de :

1. degradare a omului,
2. de trăire iresponsabilă a vieţii lui de credinţă şi
3. de distrugere a creaţiei Lui Dumnezeu : omul care trăieşte după voia Lui Dumnezeu. Continue reading „Creaţia Lui Dumnezeu şi lumea : inovaţia celui rău 5. Concluzii [Geneza 1.1, 3.1]”

Creaţia Lui Dumnezeu şi lumea : inovaţia celui rău 4. Distrugerea creaţiei Lui Dumnezeu [Geneza 1.1, 3.1]

III. Distrugerea creaţiei Lui Dumnezeu

Din Căderea în păcat precum şi din Ispitirea Domnului Isus, putem observa care sunt dorinţele, planurile şi obiectivele celui rău precum şi paşii concreţi pe care-i face pentru îndeplinirea ţelurilor lui de :

1. degradare a omului,
2. de trăire iresponsabilă a vieţii lui de credinţă şi
3. de distrugere a creaţiei Lui Dumnezeu : omul care trăieşte după voia Lui Dumnezeu. Continue reading „Creaţia Lui Dumnezeu şi lumea : inovaţia celui rău 4. Distrugerea creaţiei Lui Dumnezeu [Geneza 1.1, 3.1]”