Despre războiul spiritual I. Introducere [Efeseni 6.12, II Împăraţi 6.8-23]

În pasajul din II Împăraţi 6 : 8 – 23 este descrisă o confruntare dintre două armate, una fiind cea atacatoare (siriană) şi a doua fiind cea atacată (israeliană). În realitatea lumii spirituale există un duşman nevăzut care îi atacă în special pe creştinii dedicaţi.

Despre aceasta le-a scris apostolul Pavel credincioşilor din Efes : „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”. (Efeseni 6 : 12)

Adevărul central

În procesul maturizării credinciosului, Duhul Sfânt Se foloseşte de împăratul Siriei (atacatorul) şi de Elisei (apărătorul). Din punct de vedere spiritual înţelegem că în acest pasaj se face referire la trei categorii de oameni care pot fi (sunt) o reprezentare a :

1. celui rău (sursa răului),
2. Celui Bun (sursa răului), a Domnului Isus şi
3. credinciosului.


„Împăratul Siriei era în război cu Israel. Şi, într-un sfat pe care l-a ţinut cu slujitorii săi, a zis : „Tabăra mea va fi în cutare loc.” Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel : „Fereşte-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunşi sirienii.”

Şi împăratul lui Israel a trimis nişte oameni să stea la pândă spre locul pe care i-l spusese şi despre care îl înştiinţase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu o dată, nici de două ori.

Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi şi le-a zis : „Nu voiţi să-mi spuneţi care din noi este pentru împăratul lui Israel ?” Unul din slujitorii săi a răspuns :

„Nimeni, împărate, domnul meu ; dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rosteşti în odaia ta de culcare.” Şi împăratul a zis : „Duceţi-vă şi vedeţi unde este, ca să trimit să-l prindă.” Au venit şi i-au spus : „Iată că este la Dotan.” A trimis acolo cai, care şi o oaste puternică. Au ajuns noaptea şi au înconjurat cetatea.

Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi care. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu : „Ah ! domnul meu, cum vom face ?” El a răspuns : „Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.”

Elisei s-a rugat şi a zis : „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei.

Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul : „Loveşte, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire.” Şi Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis : „Nu este aceasta calea şi nu este aceasta cetatea ; veniţi după mine, şi vă voi duce la omul pe care-l căutaţi.” Şi i-a dus la Samaria.

Când au intrat în Samaria, Elisei a zis : „Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă !” Şi Domnul le-a deschis ochii şi au văzut că erau în mijlocul Samariei.

Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei : „Să-i măcelăresc ? Să-i măcelăresc, părinte ?” „Să nu-i măcelăreşti”, a răspuns Elisei.

„Obişnuieşti tu oare să măcelăreşti pe aceia pe care îi iei prinşi cu sabia şi cu arcul tău ? Dă-le pâine şi apă, ca să mănânce şi să bea ; apoi să se ducă la stăpânul lor.” Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare, şi ei au mâncat şi au băut ; apoi le-a dat drumul, şi au plecat la stăpânul lor. Şi oştile sirienilor nu s-au mai întors pe ţinutul lui Israel”. (II Împăraţi 6 : 8 – 23)


Întrebarea pe care trebuie să mi-o pun este aceasta :

Cu cine mă identific (mă asemăn) ? Cu :

I. Împăratul Siriei (cel rău) :

  1. are boala cercetărilor fără rost (v. 13),
  2. vrea să deţină controlul asupra altora / vrea să-l prindă pe omul Lui Dumnezeu (v. 13),
  3. are mulţi supuşi / oameni de care se foloseşte (v. 14).

II. Elisei (Domnul Isus) :

  1. are dar de cunoştinţă / de descoperire (v. 17),
  2. încurajează (v. 16),
  3. Se roagă Lui Dumnezeu (v. 17 – 18).

III. Slujitorul (credinciosul care învaţă meseria de creştin) :

  1. este disciplinat (v. 15 a),
  2. are şi el temerile lui (v. 15 b),
  3. experimentează puterea rugăciunii (v. 17 – 20) !

STUDII ASEMĂNĂTOARE :