Biserica din Filadelfia. V. Stâlpul. Maturizarea spirituală [Apocalipsa 3.7-13]

III. Stâlpul (Apocalipsa 3:12)

Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp [gr. styloi „suport, coloană, sprijin”] în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el …”. (Apocalipsa 3 : 12)

În Galateni 2 : 9, apostolul Pavel scria despre stâlpii din Biserica Primară :

„ … când au cunoscut harul care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim : noi la Neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur”.

Şi la ora actuală este nevoie de stâlpi ai credinţei, de oameni statornici care duc greul şi nu pleacă din locul în care Dumnezeu i-a pus să stea, ci dimpotrivă ei Îi rămân credincioşi Domnului Isus … oricât de greu le este !


Concluzii

Cele prezentate mai sus fac parte din istoria Bisericii. Am putut observa cât de important era / este ca un om să-L asculte pe Domnul Isus, să meargă unde este trimis şi să rostească acel Cuvânt pe care trebuie să-l spună. Mesajul despre Jertfa Domnului Isus este cheia folosită de Domnul Isus, iar EL prin Duhul Sfânt deschide uşa inimii ascultătorului sincer.

Dar oare eu :

  1. la câţi oameni le-am vestit Evanghelia în acest an ?
  2. câţi s-au întors la Dumnezeu, în acest an prin mine ?
  3. şi câţi l-au cunoscut pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii lor în timpul anilor de când m-a adus Dumnezeu la pocăinţă ?

Diagnosticul corect poate fi pus foarte clar cu scopul de-a lua decizii sfinte şi de-a le duce la îndeplinire !

Sunt un stâlp (un om de bază) sau am rămas credincios … dar pe mine nimeni nu se poate baza ?

[Sursa foto : https://www.publicdomainpictures.net]


STUDII ASEMĂNĂTOARE :