Biserica din Filadelfia. II. Cheia, uşa şi stâlpul. Evanghelizarea [Apocalipsa 3.7-13]

Cheia, uşa şi stâlpul (II)

Atunci când citim acest pasaj putem observa şi un alt aspect (nu doar al oportunităţilor care a fost menţionat anterior), deoarece tot Isus este Cel ce deţine cheia prin care se deschide şi uşa Cerului pentru cei ce decid să-I asculte Cuvântul şi chemarea la mântuire.

Domnul Isus i-a spus lui Ioan : „Nu te teme ! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor”. (Apocalipsa 1 : 17 – 18)

Pentru ca un om să ajungă să fie mântuit este nevoie de conlucrarea factorului uman (creştinul prin care omul nemântuit aude mesajul Evangheliei : cheia) cu factorul Divin (Duhul Sfânt) care acţionează în momentul respectiv şi-l convinge pe ascultător să-şi deschidă uşa inimii Domnului Isus, care-i vorbeşte prin trimisul Lui.

În măsura ascultării de Duhul Sfânt, creştinul devine un stâlp în Templul Lui Dumnezeu (un om de neînlocuit).

Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i : „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide :

„Ştiu faptele tale : iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu.

Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint ; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând.

Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el.

Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.”
Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul”. (Apocalipsa 3 : 7 – 13)


Introducere

Fiecare pasaj Biblic poate fi înţeles literal, spiritual sau profetic. Din pasajul de mai sus, vom analiza ce înseamnă din punct de vedere spiritual : cheia (v. 7), uşa (v. 8) şi stâlpul (v. 12).

Atunci când ne referim la cheia potrivită pentru o uşă, ştim că există multe feluri de uşi care au fiecare câte o cheie personalizată.

Pentru a închide (în scopul blocării accesului într-o locuinţă, de exemplu) sau a deschide o uşă (în vederea permiterii accesului în locul respectiv) ai nevoie exact de cheia uşii respective.


Adevărul central

În împăcarea omului cu Dumnezeu putem vorbi despre :

  1. o cheie : Cuvântul Lui Dumnezeu, Evanghelia mântuirii pe care un credincios o împărtăşeşte unui om nemântuit (aflat în sinagoga Satanei),
  2. o uşă închisă care se deschide când cheia se răsuceşte în broască (este acea cercetare şi convingere a Duhului Sfânt, acel moment în care conştiinţa omului este atinsă de Lumina Evangheliei, iar omul realizează în ce întuneric al păcatului trăia şi se decide să se întoarcă la Dumnezeu) precum şi despre
  3. stâlpul, omul statornic în credincioşia lui faţă de Dumnezeu, om care se pune la dispoziţia Duhului Sfânt atunci când EL îl trimite cu Evanghelia la un om nemântuit (credinciosul care este folosit pentru împăcarea omului cu Dumnezeu).

[Sursa foto : https://terrasantaviagens.com.br]


STUDII ASEMĂNĂTOARE :