Biserica din Filadelfia. IV. Uşa. Primirea Mântuitorului [Apocalipsa 3.7-13]

II. Uşa (Apocalipsa 3 : 8)

Ştiu faptele tale : iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu”. (Apocalipsa 3 : 8)

Uşa deschisă poate reprezenta şi acel moment în care ascultătorul mesajului Evangheliei îşi deschide inima pentru Isus, chiar atunci când aude Cuvântul şi decide să ÎL primească în inima Lui pe Isus ca Domn şi Mântuitor.

În Faptele Apostolilor 16 : 13 – 15 scrie :

În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos şi am vorbit femeilor care erau adunate laolaltă.

Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: „Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea.” Şi ne-a silit să intrăm”.


Să revedem care a fost efectul celor trei mesaje notate mai sus :

  1. Filip în Samaria. Fapte 8 : 5 – 6, 12 „Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care le făcea … Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei”.
  2. Barnaba şi Saul la Antiohia. În Faptele Apostolilor 11 : 19 – 20 scrie că : „Cei ce se împrăştiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau Cuvântul numai iudeilor. Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit şi grecilor şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus”. Rezultatul este descris în versetul următor : „Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul”. (Fapte 11 : 21)
  3. Pavel şi Sila au ajuns în închisoare, fiind închişi pe nedrept. În Faptele Apostolilor 16 : 25 scrie că : „Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu ; iar cei închişi îi ascultau”. Fapte 16 : 27 – 32 scrie că : „Temnicerul s-a deşteptat ; şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare : „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici.” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila ; i-a scos afară şi le-a zis : „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit ?” Pavel şi Sila i-au răspuns : „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui cât şi tuturor celor din casa lui”. Care a fost urmarea ? În Faptele Apostolilor 16 : 33 – 34 scrie că : „Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu”.

[Sursa foto : https://pixabay.com]


STUDII ASEMĂNĂTOARE :