Biserica din Filadelfia. III. Cheia. Evanghelizarea [Apocalipsa 3.7-13]

În continuare vom aminti trei paşi ai vieţii de credinţă :

  1. Evanghelizarea (folosirea cheii / Apocalipsa 3 : 7)
  2. Primirea Mântuitorului (deschiderea uşii inimii / Apocalipsa 3 : 8)
  3. Maturizarea spirituală (stâlpul / Apocalipsa 3 : 12)

I. Cheia (v. 7)

Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i : „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide …”. (Apocalipsa 3 : 7)

Ce reprezintă cheia din Apocalipsa 3 : 7 ? În Luca 11 : 52 Domnul Isus a spus despre învăţătorii Legii : „ … voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei : nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat să intre.”

Cheia necesară pentru deschiderea uşii Cerului este Evanghelia pe care foarte mulţi oameni nu au auzit-o. Am putea spune că este informaţia despre Jertfa Domnului Isus, prin care ascultătorul aude adevărul Evangheliei.

Să ne amintim trei exemple din Noul Testament (din cartea Faptele Apostolilor) :

  1. în capitolul 8 : 5 – 6 scrie că : „Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care le făcea”.
  2. în capitolul 11 : 19 – 20 scrie că : „Cei ce se împrăştiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau Cuvântul numai iudeilor. Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit şi grecilor şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus”.
  3. în Faptele Apostolilor 16 : 25 scrie că : „Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu ; iar cei închişi îi ascultau”. Fapte 16 : 27 – 32 scrie că : „Temnicerul s-a deşteptat ; şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare : „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici.” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila ; i-a scos afară şi le-a zis : „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit ?” Pavel şi Sila i-au răspuns : „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui cât şi tuturor celor din casa lui”.

[Sursa foto : https://pixabay.com]


STUDII ASEMĂNĂTOARE :