Text I Studiu Biblic

Studiu Biblic, cezareea.roSTUDIU BIBLIC CEZAREEA

[STUDIILE BIBLICE SUNT ARANJATE ÎN ORDINEA ALFABETICĂ A CĂRŢILOR DIN BIBLIE]

La început vom afişa lista studiilor Biblice, urmând a fi ataşat şi linkul către pagina respectivă.

La ora actuală sunt destul de multe studii, de aceea aducerea la zi a listei va necesita un interval de timp relativ mare, (deoarece numai o mică parte din studiile de pe site sunt trecute pe lista de mai jos).

Pentru a găsi un studiu în funcţie de o anumită temă, (evanghelizare, educarea copiilor), puteţi căuta accesând categoriile aflate în dreapta paginii.

[Harta site-ului poate fi accesată aici : http://www.cezareea.ro/sitemap-1.xml]

Amos 3.1-8, Cauza şi efectul

Amos 3.3, Căsătoria (Învoirea)

Amos 4.12-13, Pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeu

Apocalipsa 1.9–20, În Ziua Domnului, eram în Duhul

Apocalipsa 3.7–13, Biserica din Filadelfia sau Cheia, uşa şi stâlpul

Apocalipsa 3.11, Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ţi ia

Apocalipsa 3.20, Stau la uşă

Apocalipsa 17.1–7, Psalmul 1:1–6, Credinciosul adevărat şi cel fals (I)

Apocalipsa 17.1–7, Psalmul 1:1–6, Credinciosul adevărat şi cel fals (I)

Apocalipsa 18.11–13, 1 Împăraţi 21.20, 2 Împăraţi 17.15, 22-23, Vânzarea de noi înşine

Apocalipsa 20.12-16, Cartea aducerilor aminte

Cele trei gropi :

Coloseni 4.2-6, Luca 20.27-40, Asertivitatea sau Cum trebuie să răspund ?

Coloseni 4.5-6, Dreasă cu sare (I)

Deuteronom 8.2-4 :

Deuteronom 30.19, Isaia 44.19, Alege Viaţa sau Viaţa, alegerile, pedepse sau răsplătiri

Deuteronom 31.9-13, Formarea unei mentalităţi sănătoase

Deuteronom 32.28, Isaia 6.5-7, Luca 19.10, Ioan 18.9, Oi ce umblă prin gunoi

Efeseni 3.20 (I) Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi ! [Matei 28.1-10, Învierea Domnului Isus]

Efeseni 3.20 (II) Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi ! [Marcu 16.1, Luca 23.55-24.1, Învierea Domnului Isus]

Efeseni 3.20 (III) Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi ! [Luca 24.5, Marcu 8.31, 10.34, Învierea Domnului Isus]

Estera, (meditaţii din cartea Estera) sau Din orfană … împărăteasă

Estera 6.1-3, 6-11, Mardoheu, omul cinstit … de către Dumnezeu !

Estera 6.1, Ieremia 10.23,  Iacov 4.15, Ahaşveroş, Haman, Faraon, Nebucadneţar, Lucruri planificate

Evrei 4.1, Venit prea târziu (I)  [Explicat contextul versetului, paralela dintre intrarea în Canaan şi mântuirea sufletului]

Evrei 4.1, Venit prea târziu (II) [Explicat versetul]

Evrei 4.1, Venit prea târziu (III.1), Cauzele neascultării de Dumnezeu. Amânarea (Evrei 3.7-19)

Evrei 4.1, Venit prea târziu (III.2),  Cauzele neascultării de Dumnezeu. Împietrirea (Evrei 3 : 7 – 8, 13, 15)

Evrei 4.1, 3.12, 19Venit prea târziu (III.3). Cauzele neascultării de Dumnezeu. Necredinţa

Evrei 9.27-28, Trei Decizii Divine şi o decizie omenească

Evrei 12.3, Căzut de oboseală

Evrei 12.7, Suferiţi pedeapsa

Exod 1.8-10, Îndoiala sora îngrijorării

Exod 1.8-22, Faraon sau Omul obstacol, (I)

Exod 2.1–10, Încrederea în Dumnezeu

Exod 2.2, 4.10, Faptele Apostolilor 7.20, Inferioritatea interioară

Exod 3.5, Iosua 5.15, Faptele Apostolilor 7.33, Cum să ajungi slab ?

Exod 3.7-9, 2 Împăraţi 6.25, Levitic 25.1-5, 20-22, Moise, Elisei sau La câţiva metri de belşug

Exod 4.1-5, Toiagul lui Moise (I) sau Un alt trup, o altă fire

Exod 4, Apocalipsa 14.1-5, Toiagul lui Moise (II) sau Adus la Viaţă

Exod 4.1-5, 14, 3.7, Toiagul lui Moise (III), Ce ai în mână ?

Exod 4.1-9, Matei 5.47. 5.1, Toiagul lui Moise (IV) sau Apă stătătoare

Exod 4.1-2, 3.5, Iosua 5.15, Ioan 5.4, Toiagul lui Moise (V), Balaam, Minuni simple sau complicate ?

Exod 5.1-23, În Egipt

Exod 8, Mâine

Exod 10.26, Nu ştim [2 Cronici 20.12, Iov 8.9, Marcu 11.33, Ioan 9.21, 14.5, 16.18]

Exod 13.3, Dependenţa de Egipt sau Robia interioară

Exod 14, 2 Cronici 25.28, Dumnezeu are putere pentru tine sau contra ta

Exod 25.1-9, Mulţumirea,1, Sărbătoarea Recunoştinţei [1 Corinteni 15.10]

Ezechiel 22.30, Omul, zidul şi spărtura

Ezra 8.22, Căutarea Lui Dumnezeu

Faptele Apostolilor 1.3-14 şi 2.1-12 [stăruiau (gr. proskarterountes), cu un cuget (gr. homothymadon)]

Faptele Apostolilor 1.9-11 Valoarea norului din viaţa ta 1. Introducere

Faptele Apostolilor 1.9-11 Valoarea norului din viaţa ta 2. Cel drag

Faptele Apostolilor 1.9-11 Valoarea norului din viaţa ta 3. Norul 

Faptele Apostolilor 1.9-11 Valoarea norului din viaţa ta 4. Ei / noi cei rămaşi

Faptele Apostolilor 1.12-26, Trei feluri de trăire a vieţii

Faptele Apostolilor 2.1-21, Duhul Sfânt sau Puterea pe care o dă Dumnezeu

Faptele Apostolilor 4.23-31, Puterea de-a merge mai departe

Faptele Apostolilor 7.38, Cuvinte vii!

Faptele Apostolilor 8.14-25, Inima curată

Faptele Apostolilor 10.34-48, Schimbarea mentalităţii greşite

Faptele Apostolilor 17.16-34, Areopagul modern

Faptele Apostolilor 19.31, „ … să nu se ducă la teatru”

Faptele Apostolilor 27, Ce să faci … în caz că deja ai făcut o alegere greşită!

Faptele Apostolilor 27, Ce să faci pentru a avea pierderi şi furtuni în viaţă ?

Faptele Apostolilor 27, Înaintarea spre un mai bine

Faptele Apostolilor 27.8-15, Nemulţumirea sau Despre alegeri şi culegeri

Filipeni 3.14, Alergarea, (Romani 9.16)

Galateni 3.27, Botezul în apă

Gânduri I (închinare, om, abur, legi, 1 Corinteni 13.8, Geneza 1.5, Ioan 13.12, Matei 26.21, Luca 22.23, Ioan 13.24, Matei 7.3-5, Efeseni 5.29, 1 Corinteni 9.27)

Gânduri II (Matei 2.2, 6, Ilie, Domnul Isus, cădere, Mat. 10.8, Izabela, Nabot, Fapte 4.31, Isaia 40.6, Moise, Psalmul 105.19, Gen. 37.2, Mat. 25.45)

Gânduri III (Luca 1.26, Luca 2.8-11, Fapte 10.4, Matei 2.1, 2 Împăraţi 2.14, Luca 23.39-43, Matei 10.16-17, Geneza 41.38)

Gânduri IV (Matei 1.1, Judecători 8.5, 21, Efeseni  6.12, Marcu 13.34, Matei 25.14-15, Faptele Apostolilor 21.32, 22.24, 23.27, 26.21)

Gânduri V (Exod 4.10-11, Exod 3.1, Exod 12, Luca 15.11, 16.11, 19, Luca 9.46-48, 50, Luca 22.24, Luca 9.43-44, Luca 16.14, Proverbe 19.15, Exod 2.2, Exod 4.10-11, Exod 3.1, Exod 6.28-30, Exod 7.7)

Gânduri VI (Proverbe 21.33, 2 Corinteni 8.11, Iacov 1.19, 2 Timotei 2.21, Luca 22.61, Matei 26.33, 35, Geneza 21.22, Iov 33.14, Geneza 21.22-24, Geneza 15.16, Iov 42.16, Numeri 14.18, 2 Împăraţi 10.30, 2 Împăraţi 15.12)

Gânduri VII (Paşte şi Cină, Mielul, Luca 5.5-7, Luca 22.19, Daniel 7.13, Geneza 1.26, Numeri 23.19, Psalmul 90.4, 2 Petru 3.8, Efeseni 6.18-19, Efeseni 4.10)

Gânduri VIII (1 Samuel 17.4, 1 Corinteni 3.6-9, Proverbe 30.32, Proverbe 14.3, Obadia 1.3, Matei 11.28, Ezechiel 33.34, Marcu 14.4-7, 2 Cronici 24.19-24, Fapte 7.52-60, Iov 1.1, Iov 31.1, Luca 10.42, Exod 2.14, 1 Petru 4.11, Ioan 14.26, Ioan 8.47, Fapte 7.27, Matei 25.31, Ioan 5.27)

Gânduri IX Păcatul este interconfesional ?

Gânduri X sau Binecuvântarea … blestemului ! Psalmul 65.11, Psalmul 62.4, 1 Corinteni 15.23, 45, Luca 1.28, Eclesiastul 11.5, Luca 2.8-9, Judecători 17.1-3, Faptele Apostolilor 7.22-24, Psalmul 126.5, Luca 15.7

Gânduri XI Multă înţelepciune mai îmi trebuie … că puţină am !  Luca 13.31-35, Galateni 4.25-26, Luca 13.34

Gânduri XII [Rugăciunea este o viaţă de cerere, nu doar cinci minute de vorbă cu Isus !] Iona, Iosif, Isus … Geneza 44.12-16, Geneza 45.1, Ioan 14.6, Isaia 431, Isaia 45.3, Luca 11.1, Matei 25.40, Numeri 1.5, Numei 1.16-17, Proverbe 23.26

Gânduri XIII [Ioan 12.28-33, Estera 6.1-14, Luca 14.15-24 / Pilda celor chemaţi la Cină]

Gânduri XIV [2 Corinteni 3.18, Daniel 12.3, 1 Samuel 17.10, 28, Rut 3.9-11, Rut 2.10, Prov. 20.5, Ioan 4.18]

Gânduri XV [Exod 7.10-13, Numeri 24.17, 1 Împăraţi 3.25-27]

Gânduri XVI [Judecători 6.14–16, Ghedeon, 2 Cronici 16.9, Matei 20.25-28]

Gânduri XVII [Luca 10.10-12, Isaac, Matei 13.24-25, 37-38, Ioan 12.23-25]

Gânduri XVIII [Şarpele de aramă, Pilda fiului risipitor, Zgârcenia, Proverbe 23.21, Proverbe 23.26, 2 Împăraţi 18.3-7, 1 Timotei 1.17, Matei 23.13, Luca 15.21-24, Luca 15 17-19, Matei 20.1-16, până în ziua de azi, Ioan 14.19]

Gânduri XIX [I Împăraţi 6.7, 9–10, 22, Evanghelia după Luca 11.1, 22.53] De-ale copiilor

Gânduri XX

Gânduri XXI

Gânduri XXII

Gânduri XXIII [Matei 6.13, 2 Corinteni 8.11, Apocalipsa 3.8, Coloseni 3.1-3]

Gânduri XXIV

Gânduri XXV

Gânduri XXVI

Gânduri XXVII

Gânduri XXVIII

Gânduri XXIX

Gânduri XXX

Gânduri XXXI

Gânduri XXXII

Gânduri XXXIII

Gânduri XXXIV

Gânduri XXXV

Gânduri XXXVI

Gânduri XXXVI

Gânduri XXXVII [Apocalipsa 2.9, 3.17, Geneza 3.15, Ioan 7.38, 10.17]

Gânduri XXXVIII [Luca 11.1-4 / rugăciunea, Luca 22.31-32 / mijlocirea în rugăciune, Fapte 8.14-17 / ajutorul în rugăciune, Duhul Sfânt, harul]

Geneza 1.11, 14-15, 37.9, Iosif sau Pierdut timp, îl declar nul

Geneza 2.18-24, Întemeierea familiei (I)

Geneza 2.18-24, Întemeierea familiei (II). Dumnezeu este : omniprezent, omniscient şi atotputernic.

Geneza 1.28-29, Luca 4.3, 5-13, Alegerea dependenţei de Dumnezeu / Ispitirea Domnului Isus

Geneza 2.17, 1 Sam. 3.3, Ps. 90.10, Mat. 12.11-12, Luca 4.3, 5-13, Ioan 5.40, Adam, Samuel, Ilie

Geneza 2.24, Unu plus unu fac noi

Geneza 2.25, Fariseii neoprotestanţi

Geneza 3.19, Ţărâna şi pământul

Geneza 4.26, I-a pus numele [Geneza 5.29, 41.52, Exod 2.22, 1 Cronici 7.23, Iov 42.14, Matei 1.25]

Geneza 5.5, Apoi a murit

Geneza 6.1-3, Fiii Lui Dumnezeu şi fiicele oamenilor (I)

Geneza 6.1-3, Fiii Lui Dumnezeu şi fiicele oamenilor (II) Cât contează unde privesc

Geneza 11.1-9, Criterii de evaluare a unităţii dintre oamenii ce constituie o comunitate

Geneza 14.19, Matei 19.4, Proverbe 14.31, Psalmul 112.9, Zidirea spirituală (I)

Geneza 16.7-16, Agar

Geneza 17.1, Umblă şi fii !

Geneza 19.17, Scapă-ţi viaţa la Munte

Geneza 21.9-21, Viaţa în familie

Geneza 21.17-21, Agar sau În şcoala durerii

Geneza 22.6, 19, Evrei 11.17-19, Jertfirea lui Isaac sau Testul Învierii

Geneza 22.12, Avraam cel de azi

Geneza 25.29-34, Coloseni 1.15, 18, Iacov şi Esau

Geneza 28.1-5, Psalmul 124.1-2, Ce-ar putea să spună Israel

Geneza 28.10-22, Când totul pare a fi pierdut sau Binele, răul şi credinţa

Geneza 28.10-22, Providenţa Divină

Geneza 28.20-22, 31.2-3, 32.3-7, Iacov şi Esau sau Piedici pe Cale

Geneza 30.22-24, Mândria

Geneza 31.29, Omul cu două feţe

Geneza 32.13-15, Cadoul lui Iacov, 28 martie 2016

Geneza 36.6 – 8, Bogăţiile prea mari

Geneza 37.5-6, 9-10, 41.38, Rom. 4.11, Filipeni 2.10, Ioel 2.28-29, Fapte 2.12-13, 14-16, Ier. 1.11-12, Iosif. Nesupunerea cronică

Geneza 37.5-10, Iosif sau Materii predate din … Cer!

Geneza 40.1, Întâmplarea este o bucăţică din Planul Lui Dumnezeu

Geneza 40.7-8, Sentimentele pot fi înşelătoare

Geneza 40.8, 12-15, 1 Corinteni 13.9–10, 12, Iosif sau Cunoaştem în parte

Geneza 41.28-32Binecuvântarea, [Geneza 49.1, I Petru 3.9 : Iacov şi Iosif]

Geneza 48.8-19, Israel şi Iosif (I)

Geneza 48.8-19, Israel şi Iosif (II)

Geneza 49.1, 22-25, Iosif şi fraţii săi :

Geneza 49.1, 22–26, Pomul, vlăstarul şi ramurile [Iacov, Iosif, Manase şi Efraim]. Educarea copiilor

Geneza 49.28, Educarea copilului (1), Cinci tipuri de copii

Geneza 49.28, Educarea copilului (2), Tipuri de personalitate

Geneza 49.28, Educarea copilului (3), Binecuvântarea sau Valoarea cuvântului care zideşte

Geneza 49.28, Educarea copilului (4), Harul Lui Dumnezeu

Geneza 50.20, Ce se vede azi

Hagai 1.1-15, Punga spartă

Iacov 2.4, Defectele … de treabă

Ieremia 1.11, Veghează pentru că eşti vegheat

Ieremia 23.24, Ascuns (II)

Ioan 1.29-34, Cum să iau o decizie bună ?

Ioan 6.5, Aproape tot sau Înmulţirea pâinilor

Ioan 9.1-22, 33, 15.4-5, Deuteronom 19.15, Ioan 7.27, Matei 13.54-57, Vindecarea orbului din naştere (Noi ştim)

Ioan 11, Câdva-ul ca mod de viaţă

Ioan 11.1-3, Isus vine şi intervine

Ioan 11.20-27, Stăpânul de pe … limbă

Ioan 11.20-28, Învierea lui Lazăr, Privind viaţa cu ochii Lui Dumnezeu sau Pentru EL toţi sunt vii

Ioan 11.21, 32, Matei 28.20, Eu sunt cu voi în toate zilele !

Ioan 11.21, 32, Psalmul 139.8, Omniprezenţa Lui Dumnezeu

Ioan 12.1-8, Fapte sau vorbe ? Cu cine mă asemăn, cu Isus, cu Maria sau cu Iuda ?

Ioan 12.3-8, Marcu 14.3-11, Diferenţa dintre Maria şi Iuda Iscarioteanul

Ioan 12.12-16, Intrarea Domnului Isus în Ierusalim [Floriile]

Ioan 12.49, Cum trebuie să, (Expresia Biblică), Efeseni 6.20, Coloseni 4.4,6, Matei 6.9, 1 Timotei 3.15

Ioan 14.6, Biserica. Timp pierdut ?

Ioan 14.6, Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni : Omul Isus Hristos

Ioan 14.16-17, Duhul Sfânt

Ioan 14.16-18, 26, Tribunalul interior, sau Între apărător şi acuzator [Duhul Sfânt : Mângâietor, Apărător, Ajutor / Paraclet]

Ioan 14.21-26, Luca 18.19-23, Poruncile sau Seturile de legi

Ioan 19.1-16, Pilat sau Judecătorul

Ioan 20.1-10, Învierea Domnului Isus sau Ce rămâne în urma mea ?

Ioan 20.1-10, Învierea morţilor şi Judecata veşnică

Ioan 20.11-18, Maria Magdalena sau Treptele revelaţiei spirituale / Învierea Domnului Isus

Ioan 20.19-23, Învierea Domnului Isus / Iertarea păcatelor, un atribut omenesc ?

Ioan 20.24-31, Învierea Domnului Isus / Duminica Tomii

Ioel 2.25, Anii mâncaţi de lăcuste

Iona : supunerea faţă de Dumnezeu trebuie să fie forţată sau poate fi de bună voie ? [Iona, capitolul 1]

Iona 1.1-17, Bâjbâirea după Dumnezeu

Iona 1.1-17 (1.1) Şapte adevăruri din cartea Iona

Iona 1.1-17 (1.2), Şapte adevăruri din cartea Iona. Dumnezeu este Drept

Iona 1.1-17 (1.3) Şapte adevăruri din cartea Iona. Dumnezeu este Cel ce vede. El Roi

Iona 1.5, 7-12, Ascuns (I)

Iosua 1.8, (Cartea Legii) Să nu se depărteze de gura ta

Iosua 2.1-24, Ierihonul / Lumea

Iosua 6, Proverbe 25.28, Cucerirea cetăţii (Ierihonului)

Iov 1.1, Geneza 41.38, 1 Samuel 1.6, Ezechiel 22.30, Fiţi oameni

Iov 1.21, Domnul a dat, Domnul a luat

Iov 10.3, Un Dumnezeu neînţeles

Iov 19.23-29, Nu te grăbi să-l condamni pe altul !

Isaia 11.1-5 :

Isaia 38.14-20, Valoarea suferinţelor

Isaia 44.28, Dumnezeu – Cel Atotputernic

Isaia 55.8-9, Iov 17.11, Iov 23.14 Caracteristicile omului disponibil

Iuda 16, Cârtitorii

Judecători 6.1-16, Ghedeon sau Dumnezeu aduce rezolvarea problemelor de care nu putem scăpa noi

Judecători 7.1-8, 12, Ghedeon, Iosif, Pilda vierilor, Geneza 42.28, Ezechiel 2.6

Levitic 16.29, Lege veşnică

Luca 1.59-64, 76-77 Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (I)

Luca 1.67 Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (II)

Luca 1:67, 76-77 Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (III)

Luca 1.67-80, Preotul Zaharia :

Luca 1.28, Ţi s-a făcut mare Har !

Luca 1.59, Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (I)

Luca 1.59, Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (II)

Luca 1.59, Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (III)

Luca 2.21-38, Trei categorii de credincioşi. Disciplina personală : Biblia, Duhul Sfânt, postul şi rugăciunile.

Luca 2.41-52, Băiatul Isus

Luca 4.1-2, Ispitirea Domnului Isus (I) Dimensiunile testării sau Căutătorii de Isus !

Luca 4.1-13, Ispitirea Domnului Isus (II) Gânduri şi căi

Luca 4.3, Ispitirea Domnului Isus (III) Distragerea atenţiei de la voia Lui Dumnezeu

Luca 6.12-19, Alegerea ucenicilor sau Lucruri de neînţeles

Luca 6.27-36, Bunătatea (I)

Luca 6.27-36, Bunătatea (II)

Luca 7.11-23, 2 Tesalonicei 1.4, Rezilienţa sau Rezistenţa la şocurile vieţii (I)

Luca 7.11-23, Rezilienţa sau Rezistenţa la şocurile vieţii (II)

Luca 10.25-37, Pilda samariteanului, Departele celui apropiat de mine

Luca 10.42, 18.22, Filipeni 3.13, Trei categorii de oameni

Luca 11.1-4, Rugăciunea cu duhul şi rugăciunea cu mintea, [Romani 8.26-27, I Corinteni 14.14-15]

Luca 12.13-21, 1, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Caracteristicile nebunului

Luca 12.13-21, 2, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Cer pământ !

Luca 12.13-21, 3, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Gânduri

Luca 12.13-21, 1, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Planuri de Cer nu … de pământ

Luca 12.13-21, 5, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Şi se va cere sufletul înapoi 

Luca 12.13-21, 6, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Rugăciunea ca timp pierdut

Luca 12.13-21, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Corectarea gândirii greşite

Luca 12.20, Nebun (gr. aphron)

Luca 13.1-9, Pilda smochinului neroditor, 1, Învaţă de la … smochin

Luca 13.1-9, Pilda smochinului neroditor, 2, Rodirea

Luca 13.1-9, Pilda smochinului neroditor, Gânduri

Luca 13.31-35, Vulpea şi găina

Luca 14.18-21, Iona cel modern

Luca 14.34-35, Pilda sării, A înnebunit sarea, (studiul gr. moros „nebun”)

Luca 14.34-35, Pilda sării, 1, Vorbirea acuzatoare

Luca 14.34-35, Pilda sării, 2, Ascultătorul uituc, neatent; Matei 7.26-27

Luca 14.34-35, Pilda sării, 3, Miopia spirituală, Matei 23.17

Luca 14.34-35, Pilda sării, 4, Comoditatea, Matei 25.2

Luca 14.34-35, Pilda sării, 5, Nepăsarea. Neglijarea botezului în Duhul Sfânt

Luca 14.34-35, Pilda sării, 6, Pretenţii nejustificate, Matei 25.8

Luca 14.34-35, Pilda sării, 7, Neglijarea crucii, a Jertfei Domnului Isus în favoarea filosofiei

Luca 14.34-35, Pilda sării, 8,  Dispreţuirea fraţilor de credinţă mai neînsemnaţi

Luca 14.34-35, Pilda sării, 9, Autoînşelarea, I Corinteni 3 : 18

Luca 14.34-35, Pilda sării, 10, Răsturnarea valorilor personale, I Corinteni 4.10

  • Luca 14.34-35, Pilda sării, 11, Comportamentul nepotrivit, II Timotei 2.23

Luca 14.34-35, Pilda sării, 12, Fapte bune nu doar vorbe fără rost, Tit 3.8-9

Luca 15.11, (Luca 16.11, Luca 16.19), Oameni şi mentalităţi

Luca 15.25-32, Pilda fiului risipitor, Luca 18.9-14 [Pilda vameşului şi a fariseului]

Luca 15.25-32, Pilda fiului risipitor, (I) Veselie sau mânie ?

Luca 15.25-32, Pilda fiului risipitor (II), Veselie sau mânie ?

Luca 16.19-31, 1, Pilda bogatului şi a lui Lazăr, Rugăciunea

Luca 16.19-31, 2, Pilda bogatului şi a lui Lazăr, Ce să faci pentru a trăi în veşnicie cu Isus ?

Luca 16.19-31, 3, Pilda bogatului şi a lui Lazăr, Prăpastia interioară, Lucruri care dincolo nu se mai găsesc

Luca 16.23-24, Cuvânt despre zgârcenie [Luca 16.19-31, Pilda bogatului nemilostiv, bogatul şi Lazăr]

Luca 18.7-8, Judecătorul nedrept, Psalmul 39.1–2, Isaia 36.1-5, Isaia 37.4–7, 36-38, Isaia 44.28, Cum intervine Dumnezeu în ajutorul copiilor Lui ?

Luca 18.31-34 (I), Înţelegerea lucrurilor spirituale [gr. suniemi]

Luca 18.31-34 (II), Din ce cauză nu înţeleg Cuvântul Lui Dumnezeu ? [Împietrirea]

Luca 18.35-43, Vindecarea orbului

Luca 19.29-40, Intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau Lecţiile lui : Nu am

Luca 21.14-15, vă voi da o gură sau A doua gură (I)

Luca 21.15, Vă voi da o gură sau A doua gură (II)

Luca 22.53, Ceasul vostru şi puterea întunericului / Jertfa Domnului Isus, [Luca 22.53]

Luca 23.13-25 (I), Procesul Domnului Isus

Luca 23.13-25 (II), Procesul Domnului Isus, Ce trebuie să reţin din ce s-a petrecut la procesul Domnului Isus ?

Luca 23.26-34 (I), Valoarea problemelor pentru viaţa creştinului / Jertfa Domnului Isus

Luca 23.26-34 (II), Valoarea problemelor (II), Rolul suferinţei, [Jertfa Domnului Isus / Luca 23.26-34]

Luca 23.32-49, Regretul

Luca 23.50-56, Vise năruite / Când s-a ales praful de toate planurile mele

Luca 24.15-17, Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum ? (Învierea Domnului Isus, Luca 24.15-17) [Cei doi ucenici spre Emaus]

Luca 24.32, Drumul spre Emaus / Învierea Domnului Isus

Luca 24.50-53, Legaţi de tradiţiile noastre

Marcu 1.14-15, Timpul, locul şi atitudinea creştinului care face voia Lui Dumnezeu

Marcu 1.40-45, Leprosul

Marcu 4.19, În posesia lucrurilor ! [2 Corinteni 4.4]

Marcu 4.23-26, 1, Pilda seminţei sau Autoritatea Cuvântului rostit

Marcu 4.23-26, 2, Pilda seminţei sau Autoritatea Cuvântului rostit, Studiu de caz : apostolul Petru

Marcu 4.35-41, Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim ?

Marcu 5.1-20, Semnele prezenţei Divine şi a celei demonice

Marcu 5.27-34, (I) Însufleţirea sau Mentalitatea

Marcu 5.27-34, (II) Însufleţirea sau Împotrivirea spirituală

Marcu 5.35-43, Luca 18.14-16, 23.35-43, Cum să reacţionez la batjocură ?

Marcu 6.1-6Tăria morală, sau puterea de-a merge mai departe indiferent de natura adversităţilor. Respingerea (I) 

Marcu 6.1-6Tăria morală, sau puterea de-a merge mai departe indiferent de natura adversităţilor. Dispreţul (II) 

Marcu 6.1-6Tăria morală, sau puterea de-a merge mai departe indiferent de natura adversităţilor. Neîncrederea (III) 

Marcu 6.1-6 , Marcu 6.1-6, Tăria morală (IV). Concluzii : ucenicii Domnului Isus, noi cei din 2018 

Marcu 6.30-44, Înmulţirea pâinilor sau Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi ! 

Marcu 8.1-9, Mila biruie judecata [A doua înmulţire a pâinilor]

Marcu 8.10-21, De ce eu nu înţeleg realităţile spirituale ? [Trei cauze : omul nemântuit / Nicodim, conştiinţa pătată / David, creştinul firesc / Petru]

Marcu 14.26-31, Jertfa Domnului Isus sau După cine te iei în viaţă ?

Marcu 16.1-4, Învierea Domnului Isus / Christos a înviat !

Marcu 16.1-4 [Piatra din minte şi piatra din realitate / Învierea Domnului Isus. Trei aspecte ale unei situaţii dificile : îngrijorarea din minte, realitatea din viaţă de care am parte datorită intervenţiei Divine]

Marcu 16.15, Făţărnicia la maxim !

Matei, ( Evanghelia după Matei), Împărăţia Cerurilor

Matei 1.18-25, Dumnezeu este cu noi

Matei 3.11, Botezul în apă

Matei 4.1-11, Ispitirea Domnului Isus (IV)

Matei 7.15, Luca 18.11, I Corinteni 6.10, Hrăpăreţii (gr. harpages)

Matei 8.17, Neputinţele noastre (gr. astheneia)

Matei 9.18-19, Învierea fiicei lui Iair

Matei 10.16-17, Viaţa între lupi, I. IMPORTANŢA LUCRULUI ÎN ECHIPĂ

Matei 10.16-17, Viaţa între lupi, II. CLIMATUL OSTIL

Matei 10.16-17, Viaţa între lupi, III. TREI CARACTERISTICI ALE UCENICULUI LUI ISUS

Matei 11.16-19, Pilda copilaşilor care strigă în pieţe, 1

Matei 11.16-19, Pilda copilaşilor care strigă în pieţe, 2

Matei 11.29, Învăţaţi [a învăţa]

Matei 12.46-50, Importanţa deţinerii şi menţinerii priorităţilor personale

Matei 13.1-15, Pilda Semănătorului, 2, Pământul neascultător şi încăpăţânat

Matei 13.3-23, Pilda Semănătorului, 1

Matei 13.24-30, Pilda neghinei, Grâu sau neghină ?

Matei 13.26, Pilda neghinei

Matei 13.45-46, Pilda negustorului căutător de perle de mare preţ

Matei 13.45-46, Pilda negustorului, Cele trei preţuri

Matei 14.22-33, Umblarea pe ape (I)

Matei 14.22-33, Umblarea pe ape (II)

Matei 18.21-35, Pilda robului nemilostiv, 1, Contabilul

Matei 20.22 „Nu ştiţi ce cereţi” sau Rugăciunea (I)

Matei 20.20-24 Nu ştiţi ce cereţi (II) Cât rău / bine poate face o singură rugăciune ? sau Rugăciunea (II)

Matei 21.22-32, Pilda celor doi fii, 1

Matei 21.22-32, Pilda celor doi fii, 2, Matei 21.28-32

Matei 21.22-32, Pilda celor doi fii, 3

Matei 21.33-41, Pilda vierilor, 1

Matei 22.1-14, Pilda nunţii Fiului de Împărat [Cerul comparat cu o sală de nuntă : număr de locuri, accesul se face numai într-un anumit interval de timp, accessul este interzis celui ce nu se conformează Cuvântului Divin]

Matei 22.1-14, Pilda Nunţii Fiului de împărat

Matei 22.23-33, De vorbă cu Învierea !

Matei 22.32, Dumnezeul celor vii

Matei 25.1-13

Matei 25.14-30, Pilda talanţilor, 1, Răutăciosul

Matei 25.14-30, Pilda talanţilor, 2, Viclenia şi răutatea, (gr. ponera)

Matei 25.28-30, Pilda talanţilor, 3, Datul şi luatul

Matei 25.28-30, Pilda talanţilor, 4, Tehnici de manipulare demonice

Matei 26.30-35, Se supunea Dreptului judecător [1 Petru 2.23]

Matei 27.22, „… Ce să fac cu Isus … ?”, [Jertfa Domnului Isus : intenţia, presiunile, decizia]

Matei 27.62-66, Înşelătorul Acela ! [Jertfa Domnului Isus] , A înviat Domnul cu adevărat / Învierea Domnului Isus

Matei 28.1-7, Învierea Domnului Isus / A învia (gr. egeiro)

Matei 28.1-7Piatra sau Problema de nerezolvat / Învierea Domnului Isus ! 

Numeri 22.32, Drumul, calea sau cărarea pe care mergi

Numeri 23.10. Moartea celor iubiţi de Dumnezeu

Numeri 32.23, 2 Samuel 11.2-4, Uzul şi abuzul de Har! [David şi Bat-Şeba]

Proverbe 14.12, Multe că pot părea bune omului [Ioan 14.4-6]

Proverbe 17.14Curmă cearta

Proverbe 21.1 (I) Ca un râu … în mâna Domnului sau Domnul, râul şi direcţionarea

Proverbe 21.1 (II) Ca un râu … în mâna Domnului, Râul

Proverbe 21.1 (III), Ca un râu … în mâna Domnului [Direcţionarea / Îndreptarea]

Proverbe 22.6, Priveşte în viitor, ca să nu priveşti cu regrete în trecut

Proverbe 27.19, Ce reflect în viaţa celor din jurul meu, Despre puterea de influenţare

Proverbe 28.13, Mărturisirea păcatelor

Psalmul 23, Restaurarea sufletului sau Formarea caracterului

Psalmul 34.6, Când strigă un nenorocit, Domnul aude

Psalmul 37.3, Rămâi acasă sau Locuieşte în ţară (În ce ţară să stau ?)

Psalmul 58.1, Vremea vorbirii

Psalmul 103.10

Psalmul 116.115, Moartea : somn sau pedeapsă ?

Psalmul 143.10, Cum se face voia Lui Dumnezeu ? [Dorinţa şi rugăciunea, voinţa, înfăptuireaPsalmul 40.8, Filipeni 2.13, 2 Corinteni 8.11] 

Romani 1.7-12, Credinţă vie sau credinţă moartă ?

Romani 1.29, Porniri răutăcioase

Romani 1.29, Şoptitorii

Romani 1.30, Născocitorii de rele

Romani 1.31, Călcătorii de cuvânt

Romani 3.23, Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?

Romani 6.23, Plata păcatului

Romani 13.1-2, Supunerea

Romani 16.18, Elogiul şi munificenţa [generozitatea]

Rut 1.9, Să găsiţi odihnă, I

Rut 1.9, Să găsiţi odihnă, II

Rut 1.9, Să găsiţi odihnă, III

Zaharia 7.8-14, Voia lui Dumnezeu şi ce consecinţe poate avea neascultarea [voia Lui Dumnezeu, neascultarea, îndepărtarea Lui Dumnezeu din viaţa noastră sau îndepărtarea de Dumnezeu]

1 Corinteni, Studiul expresiei : Nu ştiţi

1 Corinteni 2.4-5, Despre Duhul Sfânt. Obiectiv sau subiectiv

1 Corinteni 5.11, 6.10, Defăimătorii

1 Corinteni 10.14, 19-22, 25-26,  Trei aspecte ale vieţii de credinţă, [1 Corinteni 9.1-23, 1 Corinteni 9.24-27, 1 Corinteni 10.1-6, 1 Corinteni 10.1-6, 1 Corinteni 10.7-14]

1 Corinteni 13.1, 8-13, A înceta şi Sfârşitul, (studiul cuvintelor), Ioan 4.8, 16, Prov. 8.12, Efeseni 4.10-16

1 Corinteni 13.11, Maturizarea

1 Corinteni 13.11, Om şi om mare

1 Corinteni 14.18, Vorbirea în alte limbi. Consideraţii generale

1 Corinteni 15.10, Harul Lui Dumnezeu

1 Ioan 1.1-2, Credinţa veritabilă

1 Ioan 1.7, Rai sau iad, (Evanghelizare)

1 Ioan 4.5-6, Testul ascultării

1 Împăraţi 2.15, Adonia sau Portretul încăpăţânatului desăvârşit

1 Împăraţi 3.16-28, Dreptatea nedreaptă

1 Împăraţi 3.24, Aduceţi-mi o sabie. Despre intermediere

1 Împăraţi 8.9, Numeri 17.1-11, Chivotul Mărturiei sau Noaptea folosită altfel

1 Împăraţi 13.1-32, Revelaţii mai noi

1 Împăraţi 17.1-4, Ilie

1 Împăraţi 20.3-4, Ahab, Între real si imaginar

1 Petru 2.12, Ziua cercetării

1 Samuel 1.1-18, Ana sau Nu dispreţui nevoia

1 Samuel 9.3-6, Saul sau Prefăcut într-alt om

1 Samuel 9.1–9, (9 – 20) Ce face Dumnezeu pentru fiul meu ?

1 Samuel 10.1–9, Ce să fac pentru fiul meu ?

1 Samuel 12.21, Devierea de la ţintă şi revenirea la Isus

1 Samuel 13.19, Armata fără arme

1 Samuel 16.10-11, Isus în Vechiul Testament (I), Materii predate în şcoala lui David

1 Samuel 16.10-11 şi 30.1-8, Isus în Vechiul Testament  (II), David

1 Samuel 17, Blocaţi în vale

1 Samuel 17.1-54, David şi Goliat sau Să ne facem că luptăm

1 Samuel 17.48-51, Cele două morţi

1 Samuel 28.18Gestionarea mâniei sau Aprinderea / stingerea „focului”

1 Samuel 30, Distragerea atenţiei

1 Samuel 30.1-9, David sau Ce faci când eşti într-o situaţie limită ?

1 Samuel 30.1-9, Ce să fac când am ajuns într-o situaţie fără ieşire ?

1 Timotei 3.15, Calea sau Modul de comportare

1 Timotei 5.21, Prejudecata

2 Cronici 34.14-16, 19, Iacov 2.22-25, Luca 2.43-46, Iosia, Şafan, Hilchia, Păcatul, moneda cu doua feţe, amăgirea şi dezamăgirea

2 Cronici 36.15-17, Tăcerea Lui Dumnezeu, (despre batjocură)

2 Petru 2.19, 2 Corinteni 4.4, Marcu 4.19, În posesia lucrurilor

2 Petru 2.20-13, Batjocoritorii

2 Samuel 12.1-7, De la Bat-Şeba la Şeba

2 Samuel 12.1-10, Fineţea Lui Dumnezeu

2 Samuel 12.20-25, Moartea sau Drumul cu sens unic

2 Samuel 20.14-22, Să întrebăm în Abel

2 Samuel 21.1-9, 14, Dreptatea Divină

2 Samuel 24.24

2 Timotei 3.15, Forma de evlavie

2 Timotei 4.16, Toţi m-au părăsit sau Părăsit de om dar nu de Dumnezeu !