Pilda celor zece fecioare 5. Vegheaţi! [Matei 25.1-13]

Pilda celor zece fecioare

Din Pilda celor zece fecioare, învăţăm că cinci dintre ele, (aceasta însemnând practic jumătate din numărul total), nu au vegheat, de aceea nici nu au ajuns cu Mirele !

De ce trebuie vegherea ? La ce ne ajută ?

Vegheaţi (gr. grēgoreite, literal : staţi treji), este folosit de zece ori în Biblie, (în Noul Testament) :


1.  Domnul Isus Se poate reîntoarce în orice zi

Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.” (Matei 24 : 42).


2. Nu ştim în ce moment al zilei, va fi revenirea

Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului”. (Matei 25 : 13).


3. A veghea înseamnă a simţi cu Isus … cu fratele meu care trece prin încercări

Isus le-a zis atunci : „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte ; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.” (Matei 26 : 38). În versetele următoare, (39 şi 40), scrie :

Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând : „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta ! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui Petru : „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi [gr. grēgoresai] împreună cu Mine !”.


4. Avem o luptă interioară între duh şi partea fizică

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită ; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26 : 41).


5. A fi treaz, trebuie să fie regula, nu excepţia

Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei : sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa. Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.” (Marcu 13 : 35 – 36).

Este clar că Domnul Isus, nu se referă la somnul fizic, pentru că dacă am înţelege textul literal, s-ar înţelege că nu ai voie să dormi nici seara, nici noaptea nici dimineaţa ! În Romani 13 : 11 este scris :

„ … ştiţi în ce împrejurări ne aflăm : este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut”.

În context, apostolul Pavel, vorbeşte despre trăirea vieţii de credinţă !


6. Vegherea este o regulă generală :

Ce vă zic vouă, zic tuturor : Vegheaţi !” (Marcu 13 : 37).


7. Vegherea înseamnă renunţarea, (pentru un timp), la ceva ce am nevoie … doar pentru că Isus îmi cere acel lucru :

El le-a zis : „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte ; rămâneţi aici şi vegheaţi !” (Marcu 14 : 34).


8. Renunţarea la somn, în anumite momente, este esenţială, pe calea credinţei :

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită ; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” (Marcu 14 : 38).


9. Atenţie mărită trebuie în special, la ceea ce se întâmplă în interior

Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.

Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma ; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.

De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.” (Faptele Apostolilor 20 : 28 – 32).


10. Vegherea aduce tăria spirituală :Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă !” (I Corinteni 16 : 31)


Studii asemănătoare :