Pilda celor zece fecioare (5), Vegheaţi ! (Matei 25.1-13)

De ce trebuie vegherea ? La ce ne ajută ?

Din Pilda celor zece fecioare, învăţăm că cinci dintre ele, (aceasta însemnând practic jumătate din numărul total), nu au vegheat, de aceea nici nu au ajuns cu Mirele !

Vegheaţi (gr. grēgoreite, literal : staţi treji), este folosit de zece ori în Biblie, (în Noul Testament) :

1.  Domnul Isus Se poate reîntoarce în orice zi :Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.” (Matei 24 : 42).

2. Nu ştim în ce moment al zilei, va fi revenirea :Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului”. (Matei 25 : 13).

3. A veghea înseamnă a simţi cu Isus … cu fratele meu care trece prin încercări :Isus le-a zis atunci : „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte ; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.” (Matei 26 : 38). În versetele următoare, (39 şi 40), scrie : „Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând : „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta ! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui Petru : „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi [gr. grēgoresai] împreună cu Mine !”.

4. Avem o luptă interioară între duh şi partea fizică :Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită ; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26 : 41).

5. A fi treaz, trebuie să fie regula, nu excepţia :Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei : sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa. Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.” (Marcu 13 : 35 – 36). Este clar că Domnul Isus, nu se referă la somnul fizic, pentru că dacă am înţelege textul literal, s-ar înţelege că nu ai voie să dormi nici seara, nici noaptea nici dimineaţa ! În Romani 13 : 11 este scris : „ … ştiţi în ce împrejurări ne aflăm : este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut”. În context, apostolul Pavel, vorbeşte despre trăirea vieţii de credinţă !

6. Vegherea este o regulă generală :Ce vă zic vouă, zic tuturor : Vegheaţi !” (Marcu 13 : 37).

7. Vegherea înseamnă renunţarea, (pentru un timp), la ceva ce am nevoie … doar pentru că Isus îmi cere acel lucru :El le-a zis : „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte ; rămâneţi aici şi vegheaţi !” (Marcu 14 : 34).

8. Renunţarea la somn, în anumite momente, este esenţială, pe calea credinţei :Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită ; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” (Marcu 14 : 38).

9. Atenţie mărită trebuie în special, la ceea ce se întâmplă în interior :Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma ; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.” (Faptele Apostolilor 20 : 28 – 32).

10. Vegherea aduce tăria spirituală :Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă !” (I Corinteni 16 : 31).