Pilda celor zece fecioare 5. Vegheaţi! [Matei 25.1-13]

De ce trebuie vegherea ? La ce ne ajută ?

Din Pilda celor zece fecioare, învăţăm că cinci dintre ele, (aceasta însemnând practic jumătate din numărul total), nu au vegheat, de aceea nici nu au ajuns cu Mirele !

Vegheaţi (gr. grēgoreite, literal : staţi treji), este folosit de zece ori în Biblie, (în Noul Testament) :


1.  Domnul Isus Se poate reîntoarce în orice zi

Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.” (Matei 24 : 42).


2. Nu ştim în ce moment al zilei, va fi revenirea

Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului”. (Matei 25 : 13).


3. A veghea înseamnă a simţi cu Isus … cu fratele meu care trece prin încercări

Isus le-a zis atunci : „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte ; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.” (Matei 26 : 38). În versetele următoare, (39 şi 40), scrie :

Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând : „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta ! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui Petru : „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi [gr. grēgoresai] împreună cu Mine !”.


4. Avem o luptă interioară între duh şi partea fizică

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită ; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26 : 41).


5. A fi treaz, trebuie să fie regula, nu excepţia

Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei : sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa. Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.” (Marcu 13 : 35 – 36).

Este clar că Domnul Isus, nu se referă la somnul fizic, pentru că dacă am înţelege textul literal, s-ar înţelege că nu ai voie să dormi nici seara, nici noaptea nici dimineaţa ! În Romani 13 : 11 este scris :

„ … ştiţi în ce împrejurări ne aflăm : este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut”.

În context, apostolul Pavel, vorbeşte despre trăirea vieţii de credinţă !


6. Vegherea este o regulă generală :

Ce vă zic vouă, zic tuturor : Vegheaţi !” (Marcu 13 : 37).


7. Vegherea înseamnă renunţarea, (pentru un timp), la ceva ce am nevoie … doar pentru că Isus îmi cere acel lucru :

El le-a zis : „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte ; rămâneţi aici şi vegheaţi !” (Marcu 14 : 34).


8. Renunţarea la somn, în anumite momente, este esenţială, pe calea credinţei :

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită ; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” (Marcu 14 : 38).


9. Atenţie mărită trebuie în special, la ceea ce se întâmplă în interior

Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.

Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma ; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.

De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.” (Faptele Apostolilor 20 : 28 – 32).


10. Vegherea aduce tăria spirituală :Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă !” (I Corinteni 16 : 31)


Studii asemănătoare :