Pilda celor zece fecioare 4. Vegherea [Matei 25.1-13]

Vegheaţi !Vegheaţi [gr. grēgoreite, sensul literal este : staţi treji], dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Matei 25 : 13) … „Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind !” (Luca 12 : 38).

I. Ce este vegherea ? Un act de voinţă
II. În ce constă vegherea ?
III. De ce trebuie vegherea ? Pentru a nu cădea în păcat. Ce s-a întâmplat cu ucenicii în Ghetsimani ?
1. Trebuie luptat pentru a avea roada Duhului, liniştea interioară ! Altfel stările interioare negative, favorizează căderea
2. Avem neputinţa fizică, limitările …
3. Aşa se primeşte puterea spirituală
4. În spatele acestor stări de oboseală / epuizare fizică poate fi Cel rău
5. Domnul va veni
6. Pentru a fi îmbrăcat spiritual
7. Domnul ne supraveghează … în funcţie de alegerile noastre sunt şi intervenţiile Lui

IV. Cum se face vegherea ?
1. Prin rugăciune
2. Trebuie avut grijă cu cine colaborez
3. Trebuie avută atenţie asupra trăirilor interioare
4. Trebuie atenţie la cuvintele rostite :

V. De ce avem nevoie, pentru a putea veghea ? În special de chibzuinţă
VI. Beneficiile vegherii
VII. Vegherea trebuie să fie zilnică


Introducere

Există cel puţin două feluri de veghere, prima este cea fizică, iar a doua este cea spirituală. Diferenţa dintre vegherea trupului şi vegherea inimii apare în Cântarea cântărilor 5 : 2, (de exemplu), unde scrie :
Adormisem, dar inima îmi veghea … Este glasul preaiubitului meu, care bate : „Deschide-mi, soro, scumpo, porumbiţo, neprihănito ! Căci capul îmi este plin de rouă, cârlionţii îmi sunt plini de picurii nopţii.

Vegherea duhului este însă strâns legată de vegherea trupului. În grădina Ghetsimani, Domnul Isus le-a cerut ucenicilor să vegheze. Nu trebuiau să se lase doborâţi de somn. Adormirea trupului a adus nevegherea şi implicit căderea în ispită.

Verset de aur poate fi II Timotei 4 : 5, unde apostolul Pavel îi scrie lui Timotei : „Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba”. A fi treaz înseamnă aici : 1. a răbda, 2. a lucra şi 3. a împlini bine ceeea ce este de făcut !


Definiţii

Somnolenţa este o : Stare intermediară între somn şi veghe, în care diverse funcţii şi reacții ale organismului sunt diminuate; moleşeală, toropeală, somnie, somnoroşie. (Din fr. somnolence, lat. somnolentia).

A veghea înseamnă : 1. A sta treaz noaptea, a nu dormi în timpul nopții. 2. A îngriji un bolnav (stând noaptea la căpătâiul lui). 3. A păzi, a sta de strajă. ♦ A supraveghea o activitate ; a fi atent la ceva. — Lat. vigilare înseamnă : a sta treaz ; a fi atent ; a veghea.

Un cuvânt foarte interesant, (care ne poate ajuta să înţelegem viaţa de veghere), apare în Septuaginta, fiind cuvântul grecesc acedia, (pe care îl avem în limba română sub forma de : acedie şi este tradus cu : 1. Plictiseală. 2. Depresie psihică. Dar este mai mult decât atât. Poate cuvântul care ne face să-i înţelegem mai bine sensul este lehamite : Oboseală, plictiseală, dezgust, silă (față de cineva sau de ceva).


I. Ce este vegherea ? Un act de voinţă :

 • Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa”. (Matei 24 : 43).
 • Să ştiţi bine că, dacă ar şti stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa”. (Luca 12 : 39).

II. În ce constă vegherea ?

 • Fiindcă n-aţi văzut niciun chip în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre … ”. (Deuteronomul 4 : 15).
 • Vegheaţi asupra voastră, ca să nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru şi să nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo înfăţişare oarecare pe care ţi-a oprit Domnul Dumnezeul tău, s-o faci.” (Deuteronomul 4 : 23).
 • Numai ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi”. (Deuteronomul 4 : 9).
 • Vegheaţi, dar, cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru”. (Iosua 23 : 11).
 • Acum, frica Domnului să fie peste voi ; vegheaţi asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri.” (II Cronici 19 : 7).
 • Perioade de timp fără somn :  „ … în bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi” (II Corinteni 6 : 5); ele pot fi de noapte sau de zi : „ … fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum.” (Marcu 4 : 27).

III. De ce trebuie vegherea ? Pentru a nu cădea în păcat. Ce s-a întâmplat cu ucenicii în Ghetsimani ?

1. Trebuie luptat pentru a avea roada Duhului, liniştea interioară ! Altfel stările interioare negative, favorizează căderea :

 • Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui Petru : „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine !” (Matei 26 : 40).
 • După ce S-a rugat, S-a sculat şi a venit la ucenici ; i-a găsit adormiţi de întristare”. (Luca 22 :45).

2. Avem neputinţa fizică, limitările …

 • Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită ; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26 : 41).
 • Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită ; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” (Marcu 14 : 38).
 • Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte ; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.” (Matei 26 : 38).

3. Aşa se primeşte puterea spirituală :

 • Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21 : 36).
 •  „Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă !” (I Corinteni 16 : 13).

4. În spatele acestor stări de oboseală / epuizare fizică poate fi Cel rău :

 • Fiţi treji şi vegheaţi ! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (I Petru 5 : 8). De aceea păcatul, (de exemplu), trebuie să fie mărturisit imediat !

5. Domnul va veni :

 • Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru”. (Matei 24 : 42).
 • Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei : sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa”. (Marcu 13 : 35).
 • Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii”. (I Petru 4 : 7).

6. Pentru a fi îmbrăcat spiritual :

 • Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea !” – (Apocalipsa 16 : 15). A se vedea exemplul din Eden !

7. Domnul ne supraveghează … în funcţie de alegerile noastre sunt şi intervenţiile Lui :

 • Dacă zici : „Ah ! N-am ştiut !”… Crezi că nu vede Cel ce cântăreşte inimile şi Cel ce veghează asupra sufletului tău ? Şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui ? ” (Proverbe 24 : 12). (Nu erau atenţi pe unde mergeau, dar au devenit conştienţi) : „Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelor voastre”. (I Petru 2 : 25).
 • Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu”. (Apocalipsa 3 : 2).
 • Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Şi au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înştiinţări către Darius şi până la primirea unei scrisori de la el în această privinţă”. (Ezra 5 : 5).
 • „ … dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate”. (Iov 8 : 6).
 • Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu …”. (Iov 29 : 4).
 • Şi cum am vegheat asupra lor ca să-i smulg, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc şi să le fac rău, tot aşa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc şi să-i sădesc, zice Domnul”. (Ieremia 31 : 28).
 • Iată, voi veghea asupra lor ca să le fac rău, şi nu bine; şi toţi oamenii lui Iuda care sunt în ţara Egiptului vor fi nimiciţi de sabie şi de foamete, până vor pieri de tot”. (Ieremia 44 : 27).

IV. Cum se face vegherea ?

1. Prin rugăciune :

 • Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii”. (Efeseni 6 : 18).
 • Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri”. (Coloseni 4 : 2). Să am grijă la comportamentul meu … pot gândi, spune sau face ceva ce să-L întristeze pe Dumnezeu!

2. Trebuie avut grijă cu cine colaborez :

 • Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea. Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut. Ştiţi că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit ; pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe”. (Evrei 12 : 14 – 17).

3. Trebuie avută atenţie asupra trăirilor interioare :

 • Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale.” (Proverbe 16 : 17).
 • Cine păzeşte porunca, îşi păzeşte sufletul; cine nu veghează asupra căii sale, va muri”. (Exemplu clar este Saul : amaleciţii, (nu a făcut tot ce i s-a spus), jertfa adusă, (a făcut ce nu avea voie să facă)… (Proverbe 19 : 16).

4. Trebuie atenţie la cuvintele rostite :

 • Ziceam : „Voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba; îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea.” (Psalmi 39 : 1).
 • Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele şi păzeşte uşa buzelor mele !” (Psalmul 141 : 3).
 • În Ieremia 1 : 11 – 12 este scris : „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel : „Ce vezi, Ieremio ?” Eu am răspuns : „Văd un veghetor.” Şi Domnul mi-a zis : „Bine ai văzut ; căci Eu veghez asupra cuvântului Meu ca să-l împlinesc.”

V. De ce avem nevoie, pentru a putea veghea ? În special de chibzuinţă :

 • Proverbe 2 : 11 „ … chibzuinţa (Dex : Examinarea atentă a împrejurărilor, judecată cumpănită ; însușire care caracterizează pe omul chibzuit) va veghea asupra ta, priceperea (pricepere : Faptul de a (se) pricepe. 1. Facultatea de a înțelege, de a pătrunde ceva (uşor) cu mintea ; înțelegere ; p. ext. judecată, inteligenţă. 2. Îndemânare, abilitate, iscusinţă.) te va păzi … ”.

VI. Beneficiile vegherii :

1. Răspunsul la rugăciune :

 • M-am dus la locul meu de strajă şi stăteam pe turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi spună Domnul şi ce-mi va răspunde la plângerea mea”. (Habacuc 2 : 1).

2. Călăuzirea spirituală :

 • Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.” (Psalmi 50 : 23).

VII. Vegherea trebuie să fie zilnică

 • Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele şi păzeşte pragul uşii mele.” (Proverbe 8 : 34)

Studii asemănătoare :