322 I 2023. CONȘTIINȚA CURATĂ [2 Cronici 19.7 I Levitic 19.35 I Levitic 19.15]

322 I 2023. CONȘTIINȚA CURATĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 7 I Levitic 19 : 35 I Levitic 19 : 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Noiembrie 2023 I

În încheierea studiului despre caracteristicile unui om care judecă drept vom aminti că în al cincilea rând, un judecător știa că va răspunde înaintea Lui Dumnezeu pentru sentințele pe care le pronunță. Continue reading „322 I 2023. CONȘTIINȚA CURATĂ [2 Cronici 19.7 I Levitic 19.35 I Levitic 19.15]”

301 I 2023. VEGHEREA ASUPRA FAPTELOR SAU CUVÂNT NU (CU) FURTUNĂ [2 Cronici 19.7 I Matei 12.36–37 I Matei 10.25–26]

301 I 2023. VEGHEREA ASUPRA FAPTELOR SAU CUVÂNT NU (CU) FURTUNĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 7 I Matei 12 : 36 – 37 I Matei 10 : 25 – 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Octombrie 2023 I

Un judecător trebuia să fie atent la ceea ce face este cel de-al patrulea adevăr care reiese din cuvintele împăratului Iosafat : „ … vegheaţi asupra faptelor voastre … ”, a mai spus (II Cronici 19 : 7). Continue reading „301 I 2023. VEGHEREA ASUPRA FAPTELOR SAU CUVÂNT NU (CU) FURTUNĂ [2 Cronici 19.7 I Matei 12.36–37 I Matei 10.25–26]”

300 I 2023. FRICA SAU GROAZA DE DUMNEZEU [2 Cronici 19.7 I Geneza 31.42 I Iov 4.12–15]

300 I 2023. FRICA SAU GROAZA DE DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 7 I Geneza 31 : 42 I Iov 4 : 12 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Octombrie 2023 I

Creștinul care își trăiește viața cu frică de Dumnezeu este și rămâne un om binecuvântat. Iar un om care este conștient de puterea cuvântului rostit, ia toate deciziile cu frică, cu groază de Dumnezeu. Continue reading „300 I 2023. FRICA SAU GROAZA DE DUMNEZEU [2 Cronici 19.7 I Geneza 31.42 I Iov 4.12–15]”

Pilda celor zece fecioare 4. Vegherea [Matei 25.1-13]

Vegheaţi !Vegheaţi [gr. grēgoreite, sensul literal este : staţi treji], dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Matei 25 : 13) … „Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind !” (Luca 12 : 38).

I. Ce este vegherea ? Un act de voinţă
II. În ce constă vegherea ?
III. De ce trebuie vegherea ? Pentru a nu cădea în păcat. Ce s-a întâmplat cu ucenicii în Ghetsimani ? Continue reading „Pilda celor zece fecioare 4. Vegherea [Matei 25.1-13]”