322 I 2023. CONȘTIINȚA CURATĂ [2 Cronici 19.7 I Levitic 19.35 I Levitic 19.15]

322 I 2023. CONȘTIINȚA CURATĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 7 I Levitic 19 : 35 I Levitic 19 : 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Noiembrie 2023 I

În încheierea studiului despre caracteristicile unui om care judecă drept vom aminti că în al cincilea rând, un judecător știa că va răspunde înaintea Lui Dumnezeu pentru sentințele pe care le pronunță.

Aceasta însemna că trebuia să fie atent să-și păstreze conștiința curată și să nu cedeze la tentații.

În II Cronici 19 : 7, sunt scrise cuvintele cu care împăratul Iosafat și-a încheiat dispozițiile pe care le-a dat judecătorilor :

„ … la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri.” … ”.

Într-o traducere mai nouă ecest verset este redat astfel :

Temeți-vă de DOMNUL și judecați cu integritate, căci Domnul Dumnezeul nostru nu tolerează dreptatea stricată, părtinirea sau luarea de mită.” (New Living Translation)


Despre Dumnezeu, împăratul Iosafat a amintit că EL este Drept și la Dumnezeu :
1. nu este nicio nelegiuire,
2. nu se are în vedere faţa oamenilor,
3. nu se primesc daruri.


Având în vedere că aceste trei principii sunt valabile și azi, să observăm cu ajutorul Lui Dumnezeu la ce se referea împăratul Iosafat.

Mai întâi, ce înseamnă :

1. Nelegiuirea

În ebraică este folosit cuvântul evel care se traduce cu „nedreptate”. Acest și anume ebraicul evel (nedreptate) este folosit și în Levitic 19 : 35, iar pentru a înțelege la ce se referă vom cita versetele 35 și 36 :

nu faceţi nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăţi, nici în măsurile de încăpere.

Să aveţi cumpene drepte, greutăţi drepte, efe drepte şi hine drepte. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din ţara Egiptului”.

A face dreptate însemna a folosi măsuri etalon adică metrul, kilogramul etc. Nu judec „după ochi” sau „după ureche” ci conform standardelor Cuvântului Lui Dumnezeu având principii clare.


În al doilea rând, împăratul Iosafat le-a atras atenția judecătrilor asupra faptului că la Dumnezeu :

2. Nu se are în vedere fața omului

Aceasta înseamnă ca omul să nu fie părtinitor. Prin Moise, Dumnezeu a poruncit :

Să nu faceţi nedreptate la judecată : să nu cauţi la faţa săracului şi să nu părtineşti pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate”. (Levitic 19 : 15)

Citind acest verset din Lege, putem constata că în II Cronici 19 : 7, împăratul Iosafat, le-a dat judecătorilor instrucțiuni preluate din Cuvântul Lui Dumnezeu.


3. Nu se primesc daruri

Este ceea ce se numește azi, luarea de mită și considerăm că la acest punct, nu trebuie dată nicio explicație deoarece noi înțelegem foarte bine despre ce este vorba.


În final, vom reaminti că judecătorilor din vremea lui Iosafata li s-a atras atenția asupra a trei aspecte care țin de moralitate.

La Dumnezeu :

  • 1. nu este nicio nelegiuire,
  • 2. nu se are în vedere faţa oamenilor și
  • 3. nu se primesc daruri.

Doamne Isuse, ajută-mă și pe mine să înțeleg aceste adevăruri și să-mi păstrez conștiința curată ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :