323 I 2023. ȘAPTE CONSECINȚE ALE ÎNDEPĂRTĂRII DE DUMNEZEU [Isaia 5.3-6 I Isaia 64.7 I Deuteronom 28.23–24]

323 I 2023. ȘAPTE CONSECINȚE ALE ÎNDEPĂRTĂRII DE DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 5 : 3 – 6 I Isaia 64 : 7 I Deuteronom 28 : 23 – 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 noiembrie 2023 I

Șapte consecințe ale îndepărtării de Dumnezeu

Judecătorii au fost instalați în funcție pentru a face dreptate dar Dumnezeu și-a avertizat poporul că îndepărtarea lor voită de EL va atrage consecințe nedorite (a se vedea Isaia 5 : 3 – 6).

În Meditația din Cuvânt 268 / 2023 au fost amintite dar azi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota câteva scurte observații în dreptul fiecărei consecințe.


Poporul Israel a fost comparat cu o vie iar îndepărtarea lor de Dumnezeu avea să atragă următoarele consecințe.

1. Lipsirea țării de protecția Lui Dumnezeu

În Isaia 5 : 5, Dumnezeu a spus :

Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele : îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite …”.

Ne vom opri aici doar la a spune că Poporul Israel și apoi poporul din Iuda au ajuns să fie luați din țara lor și să fie duși în robie, iar ei nu numai că nu au mai avut parte de o intervenție miraculoasă din partea Lui Dumnezeu ci de fapt Dumnezeu a poruncit ca ei să treacă prin așa ceva.


2. Umiliri din partea altora

„ … îi voi surpa zidul, ca să fie călcată în picioare”. (Isaia 5 : 5)

Amintim doar cotropirea de care au avut parte ca țară prin Sanherib (a se vedea Isaia 36 și 37).

Și în cazul credincioșilor este la fel. Când se îndepărtează de Dumnezeu, un od de-a ne întoarce la Dumnezeu este prin problemele pe care ni le fac anumiți oameni, ceea ce ne face să cerem ajutorul Lui Dumnezeu și bineînțeles să ne facem ordine în viață.


3. Degenerarea oamenilor și a locurilor

o voi pustii …”. (Isaia 5 : 6)

Ceva mai târziu, starea poporului era descrisă de prorocul Isaia astfel :

Nu este nimeni care să cheme Numele Tău sau care să se trezească şi să se alipească de Tine : de aceea ne-ai ascuns faţa Ta şi ne laşi să pierim din pricina nelegiuirilor noastre”. (Isaia 64 : 7)


4. Lăsarea în voia minții lor (ceea ce aduce accentuarea degradării spirituale a vieții respective)

„ … nu va mai fi curăţată …”. (Isaia 5 : 6)

La fel cum o grădină care nu este întreținută constant și curățată de bruieni, nu după multă vreme va deveni sălbatică și un om sau un popor care nu cultivă virtuți va avea vicii.


5. Lipsa prezenței sfințitoare a Lui Dumnezeu

„ … nu va mai fi … nici săpată …”. (Isaia 5 : 6)

Duhul Sfânt ne face conștienți de problemele noastre. Un om care face păcate în ascuns, pe care nu și le mărturisește se poate asemăna cu un pământ care conține rădăcinile unor viitoare buruieni care dacă nu vor fi scoase prin săpare și îndepărtare vor urma problemele.


6. Apariția îngrijorărilor și a dependențelor

„ … spini şi mărăcini vor creşte în ea !

Ce sunt spinii ? Scrie despre ei în Marcu 4 : 19 unde este consemnat ce reprezintă spinii : „ … grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul şi-l fac astfel neroditor”.


7. Schimbările climatice negative

Voi porunci şi norilor să nu mai plouă peste ea.” (Isaia 5 : 6)

Aceasta însemna că la temperaturile ridicate (care oricum sunt în Orient) avea să urmeze seceta cu toate consecințele ei.

Printre blestemele care aveau să urmeze din cauza neascultării poporului Israel, în Deuteronom 28 : 23 – 24 sunt consemnate acestea :

Cerul deasupra capului tău va fi de aramă, şi pământul sub tine va fi de fier. Domnul va trimite ţării tale, în loc de ploaie, praf şi pulbere care vor cădea din cer peste tine până vei fi nimicit”.


Ce înseamnă aceasta din punct de vedere spiritual ? Să ÎL rogi pe Dumnezeu și să nu fii ascultat, iar în loc să îți fie mai bine să ai și mai multe probleme.

Așa este viața omului care-și spune credincios dar este doar religios fără însă a se pocăi cu adevărat de păcatele lui !


Doamne Isuse, dă-mi Harul de-a învăța din istoria poporului Evreu că îndepărtare de Dumnezeu atrage consecințe.
Doamne ajută-mă să Te ascult ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :