268 I 2023. CARE SUNT SIMPTOMELE ȘI CONSECINȚELE DEGRADĂRII SPIRITUALE [Isaia 5.3–6 I 2 Corinteni 5.15 I Ieremia 2.26]

268 I 2023. CARE SUNT SIMPTOMELE ȘI CONSECINȚELE DEGRADĂRII SPIRITUALE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 5 : 3 – 6 I II Corinteni 5 : 15 I Ieremia 2 : 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Septembrie 2023 I

Degradarea spirituală se manifestă prin cel puțin două simptome și atrage și consecințe nedorite. În Isaia 5 : 3 – 6 sunt notate cele puțin două dintre simptomele degradării spirituale, dar mai există și altele (a se vedea de exemplu Ieremia capitolul 2, unde poporul Israel nu este comparat doar cu o viță de vie care s-a sălbăticit ci există și alte comparații).

Dar astăzi vom aminti numai două simptome ale degradării spirituale și anume :

1. trăirea conform naturii păcătoase, a firii pământești care este simbolizată prin sălbăticirea viei și producerea de struguri sălbatici și
2. înșelarea așteptărilor pe care Dumnezeu le are de la cel în care a investit foarte mult și i-a oferit toate condițiile necesare pentru a trăi după voia Lui Dumnezeu.


Dar să ne reamintim cuvintele Lui Dumnezeu :

Acum, dar – zice Domnul – locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi voi între Mine şi via Mea ! Ce aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut ? Pentru ce

1. a făcut ea struguri sălbatici, când
2. Eu mă aşteptam să facă struguri buni ?

Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele :

1. îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite ;
2. îi voi surpa zidul, ca să fie călcată în picioare ;
3. o voi pustii ;
4. nu va mai fi curăţată,
5. nici săpată ;
6. spini şi mărăcini vor creşte în ea !
7. Voi porunci şi norilor să nu mai plouă peste ea.” (Isaia 5 : 3 – 6)


Sunt notate șapte consecințe (care au fost numerotate în textul de mai sus, deși ele nu apar în original), șapte consecințe de care are parte cel care își face pe plac în loc de-a trăi după voia Lui Dumnezeu, deoarece în II Corinteni 5 : 15, scrie despre Domnul Isus :

Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei”.


O viță de vie se poate sălbătici. Pentru un om, esența unei astfel de vieți de sălbăticire este aceasta : în loc să trăiască pe placul Lui Dumnezeu un astfel de om trăiește ca să-și facă lui pe plac și astfel înșeală așteptările Lui Dumnezeu.

Și în loc să trăiască pentru cei din jur, unui astfel de om nici măcar nu îi mai pasă de ei și se poate ca acest lucru să fie valabil chiar și pentru cei ce-i sunt apropiați (a se vedea I Timotei 5 : 8).

Dar îndepărtarea de Dumnezeu este urmată de consecințe, iar prin Ieremia, Dumnezeu a vorbit astfel :

Cum rămâne uluit un hoţ când este prins, aşa de uluiţi vor rămâne cei din casa lui Israel, ei, împăraţii lor, căpeteniile lor, preoţii lor şi prorocii lor”. (Ieremia 2 : 26)

În pasajul din Isaia 5 : 3 – 7, sunt notate șapte astfel de consecințe de care are parte cel care se îndepărtează de Dumnezeu.


În prezentul studiu, doar le vom aminti :

1. lipsirea de protecția Lui Dumnezeu,
2. umiliri din partea altora,
3. degenerarea oamenilor și a locurilor,
4. lăsarea în voia minții lor (ceea ce aduce accentuarea degradării spirituale a vieții respective),
5. lipsa prezenței sfințitoare a Lui Dumnezeu,
6. apariția îngrijorărilor și a dependențelor (a „spinilor”, conform Marcu 4 : 18 – 19) și în ultimul rând
7. schimbările climatice negative


Îndepărtarea de Dumnezeu atrage consecințe pe care omul la bine nu poate să creadă că le va avea, exact ca și Adam și Eva care înțelegem că nu au realizat cât de mare va fi schimbarea în rău a vieților lor după Căderea în păcat !


Doamne Isuse, fă-mi Te rog parte de prezența Ta și ajută-mă să iau decizii sfinte ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :