267 I 2023. LECȚIA LUI IACOV [Isaia 5.1-9]

267 I 2023. LECȚIA LUI IACOV

I Podcast I Pasaj Biblic : Isaia 5 : 1 – 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Septembrie 2023 I

S-a amintit că Poporul Israel era asemenea unei cumpene, a unui cântar prin care Dumnezeu voia să facă dreptate. Dar deoarece cumpăna nu și-a împlinit menirea, a trebuit să fie dată „la reparat” (dacă se poate spune așa deși nu este alegerea cea mai fericită, dar totuși exprimă foarte plastic ideea), iar poporul Israel a ajuns să fie dus în robie.


Prin proorocul Isaia, Dumnezeu a vorbit într-un mod simbolic dar foarte clar astfel :

Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă.

I-a săpat pământul, l-a curăţat de pietre şi a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici.

„Acum, dar – zice Domnul – locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi voi între Mine şi via Mea ! Ce aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut ? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă aşteptam să facă struguri buni ?

Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele : îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite ; îi voi surpa zidul, ca să fie călcată în picioare ; o voi pustii ; nu va mai fi curăţată, nici săpată ; spini şi mărăcini vor creşte în ea ! Voi porunci şi norilor să nu mai plouă peste ea.”

Via Domnului oştirilor este casa lui Israel, şi bărbaţii lui Iuda sunt viţa pe care o iubea. El se aştepta la judecată, şi când colo, iată sânge vărsat ! Se aştepta la dreptate, şi când colo, iată strigăte de apăsare !

Vai de cei ce înşiră casă lângă casă şi lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc, şi locuiesc în mijlocul ţării !

Iată ce mi-a descoperit Domnul oştirilor : „Hotărât, aceste case multe vor fi pustiite, aceste case mari şi frumoase nu vor mai fi locuite”. (Isaia 5 : 1 – 9)


Poporul Evreu poate că a uitat prin ce a trecut chiar întemeietorul lui și anume Iacov când a ajuns să înșele în mod repetat. A trebuit să își părăsească familia și țara și să plece într-o țară străină unde cumva putem spune că a ajuns în robie.

Și nu s-a putut întoarce la Tatăl lui și în țara lui până ce nu a avut o viață transformată și până nu a ales el de bunăvoie să trăiască după voia Lui Dumnezeu.


Tot la fel a procedat Dumnezeu și cu poporul Lui, care din vie de calitate a ajuns o vie sălbatică cu struguri care nu se puteau mânca. Iar Dumnezeu care este judecătorul cel drept a decis robia, cumpăna lui nu Îi mai era de folos, trebuia să fie dată la reparat.

Și eu sunt o cumpănă în mâna Lui Dumnezeu.

  • Dar oare sunt un cântar bun care cântărește ca la carte și care funcționează conform manualului de instrucțiuni al Lui Dumnezeu ?
  • Respect eu Cuvântul sau asemenea lui Eli am ajuns să mă respect mai mult pe mine decât pe Dumnezeu și voia Lui ?
  • Îmi mai pasă de cei care vor ajunge în iad dacă eu nu le voi spune despre Dumnezeu, de pocăință, de salvarea prin jertfa Domnului Isus ?

Dacă fac ce vreau eu să nu mă mir dacă și Dumnezeu va face cu mine ce vrea EL și numai voi constata cum nu mai am parte de protecția Lui Dumnezeu (de gardul Divin despre care scria în pilda din Isaia, capitolul 5),voi constata că alții îmi fac rău și Dumnezeu nu intervine, că mă confrunt cu spinii, cu dependențele de care nu mai scap etc.


Ce să fac ?

Să mă pocăiesc și Dumnezeu să toarne peste mine un Duh de îndurare și de rugăciune, de pocăință și să îmi dea harul de-a mă întoarce din nou cu fața spre Domnul Isus, iar El să fie modelul meu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :