266 I 2023. CUMPĂNA LUI DUMNEZEU [Iov 31.5–6 I Iov 6.2–3 I Daniel 5.27]

266 I 2023. CUMPĂNA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Iov 31 : 5 – 6 I Iov 6 : 2 – 3 I Daniel 5 : 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Septembrie 2023 I

În viața de credință, fiecare credincios este evaluat de Dumnezeu în mod personal, individual iar uneori avem parte de durerea care este ca focul prin temperatura căruia metalul solid devine lichid, iar la suprafață se ridică zgura.

Nu întotdeauna durerea (sau focul încercării cum se mai spune) este o metodă de disciplinare, ci poate să fie doar o testare a credinței unui creștin dar scopul este de-a-l face pe credinciosul respectiv să constate unde este în relația Lui cu Dumnezeu și care este greutatea lui spirituală.


Cu ajutorul Lui Dumnezeu, astăzi vom nota faptul că Dumnezeu are o cumpănă, un cântar dar oare la ce îl folosește ?

Cu referire la cumpăna pe care o are Dumnezeu vom reaminti pentru început faptul că Dumnezeu cântărește :
1. Cum este relația credinciosului cu Dumnezeu
2. Greutatea durerii de care are parte un om la un moment dat în viața lui
3. Care este greutatea spirituală a unui om


Să observăm în primul rând :

1. Cum este relația credinciosului cu Dumnezeu

Vom nota numai ce a spus Iov la un moment dat :

Dacă am umblat cu minciuna, de mi-a alergat piciorul după înşelăciune : să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană şi-mi va vedea neprihănirea !” (Iov 31 : 5 – 6)


2. Greutatea durerii de care are parte un om la un moment dat în viața lui

În Iov 6 : 2 – 3 sunt consemnate cuvintele lui Iov care la un moment dat a rostit aceste cuvinte :

Oh ! de ar fi cu putinţă să mi se cântărească durerea şi să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele decât nisipul mării : de aceea îmi merg cuvintele până la nebunie !

Iov nu știa dar cantitatea de durere care a trebuit să o ducă … chiar a fost cântărită de Dumnezeu, deoarece Dumnezeu i-a îngăduit Celui Rău până unde să ajungă cu suferința, dar limitele erau clar trasate și peste ele Cel Rău nu avea să se treacă dar greul din viața lui Iov nu avea să se oprească nici mai încoace de granițele hotărâte !


3. Greutatea spirituală a unui om

Dar oare avem vreun exemplu în Biblie în care să scrie că Dumnezeu a cântărit greutatea spirituală a cuiva ? Da ! În cartea Daniel 5 : 27 sunt scrie cuvintele proorocului Daniel care i-a spus împăratului Belșațar acest adevăr :

Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor !


Vom încheia această scurtă prezentare a faptul că Dumnezeu are o cumpănă a Lui, un cântar cu care cântărește relația noastră cu El, durerea de care avem parte și greutatea spirituală pe care o avem.

Cântărim copiii cât sunt mici pentru a le evalua creșterea fizică dar :

Eu oare cât cântăresc din punct de vedere spiritual ? Oare am ajuns la nivelul cerut de Dumnezeu sau sunt cam puțin dezvoltat din punctul de vedere al dezvoltării mele spirituale ?


Doamne Isuse, dă-mi Harul de-a mă ocupa de-a fi atent la relația pe care o am cu Tine, de-a învăța din durerile de care am parte și de-a mă preocupa într-un mod serios de creșterea mea spirituală ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :