190 I 2024. ȘI EU SUNT OM ! [Faptele Apostolilor 5.15-16 I Faptele Apostolilor 10.25-27 I Matei 4.18-20] 08 Iulie 2024

190 I 2024. ȘI EU SUNT OM !

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 5 : 15 – 16 I Faptele Apostolilor 10 : 25 – 27 I Matei 4 : 18 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Iulie 2024 I

„ … și eu sunt om !” Acestea sunt cuvintele apostolului Petru. Pentru noi, pare a fi greu de crezut că, apostolii au fost oameni simpli, exact ca noi.

Și totuși acesta este adevărul !

Dar cum de au ajuns să fie atât de deosebiți ?

Ceea ce i-a schimbat a fost ascultarea lor de Domnul Isus și apoi de Duhul Sfânt.


În Faptele Apostolilor 5 : 15 – 16, scrie despre contemporanii apostolilor că :

„ … scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe şi îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei.

Mulţimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate : şi toţi se vindecau”.


Și totuși, apostolul Petru a spus despre el :

„ … și eu sunt om !

Acestea sunt cuvintele pe care apostolul Petru i le-a spus lui Corneliu.


Ce s-a întâmplat acolo la Cezareea, în momentul în care Petru a ajuns la casa lui Corneliu ?

În Faptele Apostolilor 10 : 25 – 27 scrie că atunci :

Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat şi a zis :

„Scoală-te, şi eu sunt om !” Şi, vorbind cu el, a intrat în casă şi a găsit adunaţi pe mulţi”.

Continuarea este cunoscută și aparent doar, de la o simplă întâlnire de casă s-a ajuns la mântuirea Neamurilor, adică a noastră a ne-evreilor.


Dar până să se ajungă acolo, acolo (și de acolo mai departe), toate lucrurile s-au întâmplat numai datorită Duhului Sfânt și a ascultării apostolului Petru de Duhul Sfânt (a se vedea Faptele Apostolilor 10 : 9 – 48).


Dar la final, trebui să notăm faptul că schimbarea radicală a apostolului Petru, a avut ca punct de pornire momentul în care :

  1. Domnul Isus l-a chemat iar
  2. el a renunțat la tot și
  3. a ascultat de Domnul Isus, imediat.

În Matei 4 : 18 – 20 scrie că :

Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi : pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare ; căci erau pescari.

El le-a zis : „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.” Îndată ei au lăsat mrejele şi au mers după El”.


Doamne Isuse, dă-mi și mie Harul de-Ți auzi glasul și puterea de-a renunța la tot ce îmi ceri Tu să renunț ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :