PIERDUT TIMP … ÎL DECLAR NUL! [Geneza 1.14–15, Geneza 37.9, Isaia 38.1]

PIERDUT TIMP … ÎL DECLAR NUL !

I Pasaje Biblice : Geneza 1 : 14 – 15, Geneza 37 : 9, Isaia 38 : 1 I
I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I Republicat în 18 Ianuarie 2022 I  Publicat iniţial în 09 Ianuarie 2012, 19 : 16 I

Câte ore din viaţa mea nu intră la aceasta rubrică ? Pierdut timp. Îl declar nul. Pentru mine, timpul: este prieten sau duşman ?

Pentru a cumpăra timpul trebuie să vând pierde-rea de timp ! Principalul consumator de timp este lenea. Ea se hrăneşte cu timpul liber al omului care este ocupat cu statul degeaba. Pentru un leneş „puiul de somn” devine o balenă ! Continue reading „PIERDUT TIMP … ÎL DECLAR NUL! [Geneza 1.14–15, Geneza 37.9, Isaia 38.1]”

INFERIORITATEA INTERIOARĂ [Exod 2.2, Exod 4.10, Faptele Apostolilor 7.20]

INFERIORITATEA INTERIOARĂ

[Pasaje Biblice : Exod 2 : 2 şi Exod 4 : 10, Faptele Apostolilor 7 : 20]
Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Ianuarie 2022

În cartea Exod la capitolul 2 : 2 scrie despre mama lui Moise că : „Femeia aceasta … A văzut că este frumos, şi l-a ascuns trei luni …”. Este vorba despre Moise.

În Faptele Apostolilor 7 : 20, Ştefan spunea tot despre Moise cum îl vedea Dumnezeu :

Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu.” Continue reading „INFERIORITATEA INTERIOARĂ [Exod 2.2, Exod 4.10, Faptele Apostolilor 7.20]”

PACEA DOMNULUI ISUS ! [Efeseni 2.14 şi Isaia 26.3]

PACEA DOMNULUI ISUS !

Pasaje Biblice : Efeseni 2 : 14 şi Isaia 26 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I  Reşiţa I 16 Ianuarie 2022.  În aceste vremuri tulburi este bine să ne amintim că :

  1. Isus este Pacea,
  2. Isus aduce pacea în oameni şi
  3. Isus aduce pacea între oameni.

Continue reading „PACEA DOMNULUI ISUS ! [Efeseni 2.14 şi Isaia 26.3]”

CĂZUT DE OBOSEALĂ [Isaia 43.18–19 şi Evrei 12.2-3]

CĂZUT DE OBOSEALĂ [Pasaje Biblice : Isaia 43 : 18 – 19 şi Evrei 12 : 2 – 3]
[Meditaţii din Cuvânt] Cezareea, Reşiţa 15 Ianuarie 2022

Necazul poate avea consecinţe distructive, dacă eu decid să rămân blocat în trecut. Prin proorocul Isaia, Dumnezeu a spus : „Nu vă mai
1. gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi ! Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple : să nu-l cunoaşteţi voi oare ?
2. Voi face un drum prin pustiu şi
3. râuri, în locuri secetoase”. (Isaia 43 : 18 – 19) Continue reading „CĂZUT DE OBOSEALĂ [Isaia 43.18–19 şi Evrei 12.2-3]”

CARTEA [Text Biblic : Iosua 1.8]

CARTEA
[Text Biblic : Iosua 1 : 8]
Meditaţii din Cuvânt. Cezareea, Reşiţa
[14 Ianuarie 2022]

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta ; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea ; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune”. (Iosua 1 : 8)
Despre ce carte este vorba ? Atunci era Legea Lui Moise, dar la ora actuală ne referim la Biblie. Ea este CARTEA ! Continue reading „CARTEA [Text Biblic : Iosua 1.8]”

Dumnezeu vorbeşte sau … Când nu ştiu ce să mai fac [Iov 33.14, Luca 2.8-11, Fapte 10.13, Ps. 88.15]

DUMNEZEU VORBEŞTE sau Când nu ştiu ce să mai fac …
[Text Biblic : Iov 33 : 14]
Meditaţii din Cuvânt. Cezareea, Reşiţa
[13 Ianuarie 2022]

Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama”. (Iov 33 : 14)
A vorbi înseamnă : „1. a exprima prin cuvinte gânduri, sentimente, intenții … 2. A sta de vorbă ; a discuta”. (DEX, 2009) Continue reading „Dumnezeu vorbeşte sau … Când nu ştiu ce să mai fac [Iov 33.14, Luca 2.8-11, Fapte 10.13, Ps. 88.15]”

ÎNŞELĂTORUL sau Os din oasele mele [Geneza 29.13-14]

ÎNŞELĂTORUL sau Os din oasele mele

[Text Biblic : Geneza 29 : 13 – 14]
Meditaţii din Cuvânt. Cezareea, Reşiţa
[12 Ianuarie 2022]

În Geneza 29 : 13 – 14 sunt scrise aceste cuvinte : „Cum a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate. Şi Laban i-a zis : „Cu adevărat, tu eşti os din oasele mele şi carne din carnea mea !

Iacov a fost un înşelător şi avea înşelarea în esenţa fiinţei lui, iar din cauza acestui păcat, în viaţă a avut parte de probleme, dar exact problemele şi necazurile l-au condus înspre Dumnezeu, s-a întors la EL, iar Dumnezeu i-a transformat caracterul şi viaţa reabilitându-l spiritual. Continue reading „ÎNŞELĂTORUL sau Os din oasele mele [Geneza 29.13-14]”

LABAN sau CUM ESTE OMUL CU DOUĂ FEŢE ? [Geneza 31.29, I Timotei 3.8]

LABAN sau CUM ESTE OMUL CU DOUĂ FEŢE ?

[Pasaje Biblice : Geneza 31 : 29, I Timotei 3 : 8]
Meditaţii din Cuvânt. Cezareea, Reşiţa
11 Ianuarie 2022

„Diaconii … trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe … ”. (I Timotei 3 : 8) Continue reading „LABAN sau CUM ESTE OMUL CU DOUĂ FEŢE ? [Geneza 31.29, I Timotei 3.8]”

Cadoul lui Iacov pentru Esau [Geneza 32.13–15]

170.000 de euro sau Cadoul lui Iacov pentru Esau

[Pasaj Biblice : Geneza 32 : 13 – 15] Meditaţii din Cuvânt. Cezareea, Reşiţa [10 Ianuarie 2022]

Există cel puţin trei feluri de oameni :
1. zgârciţi (Iuda Iscarioteanul),
2. darnici (Iacov numit mai apoi Israel) şi
3. risipitori (fiul risipitor). Continue reading „Cadoul lui Iacov pentru Esau [Geneza 32.13–15]”

JUDECAŢI VOI SINGURI sau Despre valoare şi nonvaloare [Faptele Apostolilor 4.19, Ieremia 15.9 şi Matei 26.14-16]

JUDECAŢI VOI SINGURI sau Despre valoare şi nonvaloare

[Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 4 : 19, Ieremia 15 : 9 şi Matei 26 : 14 – 16]
Meditaţii din Cuvânt. Cezareea, Reşiţa
[9 Ianuarie 2022]

Oare nu dau cumva prea mult pe lucruri şi prea puţin pe viaţă ?

Iuda a acceptat să primească treizeci de arginţi în schimbul predării Domnului Isus … în timp ce femeia despre care scrie în Marcu 14 : 4 – 5 a dat trei sute de arginţi pentru obţinerea mirului ! Continue reading „JUDECAŢI VOI SINGURI sau Despre valoare şi nonvaloare [Faptele Apostolilor 4.19, Ieremia 15.9 şi Matei 26.14-16]”