254 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ C.2 APELE ADÂNCI ȘI APELE DE SUPRAFAȚĂ [Proverbele 20.5 I Isaia 40.15 I 1 Împărați 10.1–3]

254 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ C.2 APELE ADÂNCI ȘI APELE DE SUPRAFAȚĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbele 20 : 5 I Isaia 40 : 15 I I Împărați 10 : 1 – 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Septembrie 2023 I

În Proverbele 20 : 5 scrie că : „Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele”. Continue reading „254 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ C.2 APELE ADÂNCI ȘI APELE DE SUPRAFAȚĂ [Proverbele 20.5 I Isaia 40.15 I 1 Împărați 10.1–3]”

253 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ C.1 SFATUL OMULUI PRICEPUT ESTE INDISPENSABIL [Proverbele 20.5 I 2 Samuel 16.23 I 2 Samuel 15.31]

253 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ C.1 SFATUL OMULUI PRICEPUT ESTE INDISPENSABIL

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbele 20 : 5 I II Samuel 16 : 23 I II Samuel 15 : 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Septembrie 2023 I

În studiile anterioare am observat că ebraicul dalah (care înseamnă „a lăsa jos o găleată” și se referă la momentul în care un om coboară găleata în fântână pentru a scoate apă) este folosit de cinci ori în Vechiul Testament și anume în Exodul 2 : 16, în Exodul 2 : 19 (de două ori), în Psalmul 30 : 1 și în Proverbe 20 : 5.


Din aceste cinci versete în care este folosit cuvântul dalah („a lăsa găleata în fântână pentru a scoate apă) reamintim că putem observa trei adevăruri :

A. Fără găleată și uneori fără cineva care să te ajute nu poți avea acces la apă.
B. Dumnezeu ne scoate din situațiile din care noi nu ne putem salva singuri.
C. Omul priceput este indispensabil deoarece știe să scoată și să ofere exact informația de care ai nevoie (sfatul pe care ți-l dorești).


În următoarele trei studii, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota acest al treilea aspect :

C. În viață, omul priceput este indispensabil deoarece știe să scoată și să ofere exact sfatul (sau informația) de care ai nevoie

Acest adevăr reiese din al cincilea verset (în care este scris ebr. dalah) și anume Proverbele 20 : 5 unde este notat faptul că :

Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele”.

Acest verset poate fi tradus literal astfel :

Sfatul din inima omului [este] apă adâncă. Și un om priceput îl extrage”. (Literal Standard Version)


La fel cum apa există într-o fântână dar este inaccesibilă din cauza adâncimii fântânii (dar ție îți este sete iar pentru aceasta ai nevoie de o găleată cu care să scoți apa atât de necesară), tot la fel există situații din viață în care ai nevoie de un sfat, iar cel care ți-l oferă este asemenea găleții de la o fântână, este indispensabil pentru tine în rezolvarea problemei pe care o ai.


Și probabil că fiecare dintre noi știm ce valoare a avut sfatul ispirat de Dumnezeu, pe care l-am primit de la Stăpânul nostru printr-un om al Lui !


În limba română, cuvântul sfat este definit astfel :

Vorbe, argumente spuse cuiva pentru a-l convinge să procedeze într-un anumit fel, într-o împrejurare dată ; povață, îndemn, îndrumare”. (DEX, 2009)


Astăzi cu ajutorul Lui Dumnezeu, doar vom aminti însemnătatea sfatului deoarece acesta este un subiect foarte vast. În ebraică, cuvântul sfat este folosit de optzeci și nouă de ori în Vechiul Testament …

Despre sfat se vorbește foarte mult în cartea II Samuel capitolele 15, 16 și 17 unde este descrisă situația în care se afla David când împotriva lui lupta Absalom de partea căruia trecuse Ahitofel (care era un om înțelept).

Despre el scrie că :

Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca şi când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot aşa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom”. (II Samuel 16 : 23)


Dar în viață nu este destul să primesc un sfat bun, contează foarte mult să am discernământul de-a-i înțelege valoare și de-a-l aplica în viața mea, iar pentru aceasta contează sinceritatea inimii !


În împrejurarea de atunci, Ahitofel a dat două sfaturi. Pe primul, Absalom l-a ascultat în timp ce pe al doilea sfat nu l-a ascultat … deși era un sfat foarte bun.

De ce nu l-a ascultat ? Deoarece Dumnezeu a intervenit în ajutorul lui David, care s-a rugat Lui Dumnezeu. Iar urmarea este notată în II Samuel 17 : 14 unde scrie că :

Absalom şi toţi oamenii lui Israel au zis : „Sfatul lui Huşai, architul, este mai bun decât sfatul lui Ahitofel.” Dar Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea peste Absalom”.

În II Samuel 15 : 31 scrie ce s-a petrecut cu foarte puțin timp înainte :

Au venit şi au spus lui David : „Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori.” Şi David a zis : „Doamne, nimiceşte sfaturile lui Ahitofel !

Și acest exemplu ne arată cât de importantă este o rugăciune făcută din toată inima !


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a-mi păstra inima curată și de-a avea întotdeaune parte de sfătuitori buni pe care să-i și ascult ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :

252 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ B.3 DUMNEZEU ESTE FOARTE PREZENT ÎN NECAZURI [Psalmul 30.1 I Psalmul 46.1 I 2 Samuel 22.1-4]

252 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ B.3 DUMNEZEU ESTE FOARTE PREZENT ÎN NECAZURI !

I Podcast I Pasaje Biblice : Psalmul 30 : 1 I Psalmul 46 : 1 I Matei 28 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Septembrie 2023 I

Psalmul 46 : 1 poate fi tradus literal astfel : „Dumnezeu este refugiul și puterea noastră, un ajutor foarte prezent în necazuri”. Continue reading „252 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ B.3 DUMNEZEU ESTE FOARTE PREZENT ÎN NECAZURI [Psalmul 30.1 I Psalmul 46.1 I 2 Samuel 22.1-4]”

251 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ B.2 DUMNEZEU NE SCOATE DIN SITUAȚII FĂRĂ IEȘIRE [Psalmul 30.1 I Psalmul 46.1 I 2 Samuel 22.1-4]

251 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ B.2 DUMNEZEU NE SCOATE DIN SITUAȚII FĂRĂ IEȘIRE

I Podcast I Pasaje Biblice : Psalmul 30 : 1 I Psalmul 46 : 1 I 2 Samuel 22 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Septembrie 2023 I

Cel de-al patrulea pasaj Biblic în care este folosit ebraicul dalah care înseamnă : „A lăsa jos o găleată” (pentru a scoate apă) este în Psalmul 30 : 1 unde David a notat această laudă la adresa Lui Dumnezeu : „Te înalţ, Doamne, căci m-ai ridicat şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure de mine”. Continue reading „251 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ B.2 DUMNEZEU NE SCOATE DIN SITUAȚII FĂRĂ IEȘIRE [Psalmul 30.1 I Psalmul 46.1 I 2 Samuel 22.1-4]”

250 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ B.1 DUMNEZEU NE SCOATE DIN SITUAȚIILE DIN CARE NOI NU NE PUTEM SALVA SINGURI [Isaia 40.15 I Psalmul 30.1 I Exodul 2.19]

250 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ B.1 DUMNEZEU NE SCOATE DIN SITUAȚIILE DIN CARE NOI NU NE PUTEM SALVA SINGURI

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 40 : 15 I Psalmul 30 : 1 I Exodul 2 : 19 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 Septembrie 2023 I

Dumnezeu ne scoate din situațiile din care noi nu ne putem salva singuri. Acesta este cel de-al doilea aspect al metaforei găleții. Continue reading „250 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ B.1 DUMNEZEU NE SCOATE DIN SITUAȚIILE DIN CARE NOI NU NE PUTEM SALVA SINGURI [Isaia 40.15 I Psalmul 30.1 I Exodul 2.19]”

249 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII. CONCLUZII [Luca 11.49–52 I Isaia 49.6]

249 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII. CONCLUZII

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 11 : 49 – 52 I Isaia 49 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 6 Septembrie 2023 I

Poporul Evreu nu și-a îndeplinit mandatul de-a trăi conform voiei Lui Dumnezeu iar în anul 70 au avut parte de judecata Lui Dumnezeu. Continue reading „249 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII. CONCLUZII [Luca 11.49–52 I Isaia 49.6]”

248 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.3 „GĂLEATA” A TRECUT LA NEAMURI, IAR PICĂTURA A RĂMAS LA POPORUL CARE NU ȘI-A ÎNDEPLINIT MANDATUL [Romani 11.25–27 I Luca 16.24–26]

248 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.3 HARUL LUI DUMNEZEU A TRECUT LA NEAMURI, IAR PICĂTURA A RĂMAS LA POPORUL CARE NU ȘI-A ÎNDEPLINIT MANDATUL

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 11 : 25 – 27 I Luca 16 : 24 – 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 5 Septembrie 2023 I

În primul secol după Christos, „găleata” (iar aici folosim cu tot respectul metafora din Isaia 40 : 15, în sensul de „ceva mult”) adică Harul Lui Dumnezeu a trecut la Neamuri, iar picătura a rămas la poporul care nu și-a îndeplinit mandatul. Continue reading „248 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.3 „GĂLEATA” A TRECUT LA NEAMURI, IAR PICĂTURA A RĂMAS LA POPORUL CARE NU ȘI-A ÎNDEPLINIT MANDATUL [Romani 11.25–27 I Luca 16.24–26]”

247 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.2 CE PRIMESC DIN FÂNTÂNA APELOR VII, DAU ȘI ALTORA ? [ Ieremia 2.13 I Deuteronom 7.6 I Luca 4.25–30]

247 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.2 CE PRIMESC DIN FÂNTÂNA APELOR VII, DAU ȘI ALTORA ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Ieremia 2 : 13 I Deuteronom 7 : 6 I Luca 4 : 25 – 30 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 4 Septembrie 2023 I

În Biblie, Dumnezeu este comparat cu „o fântână” sau cu „un Izvor”. În Ieremia 2 : 13, Dumnezeu spune că EL este : „Izvorul apelor vii” (pentru izvor este folosit ebr. maqor : izvor, fântână). Dar ceea ce este interesant este faptul că, poporul Lui Dumnezeu erau singurii care asemenea lui Moise, puteau să scoată apă din Izvorul apelor vii, apă pe care să o ofere celor care aveau nevoie de ea. Continue reading „247 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.2 CE PRIMESC DIN FÂNTÂNA APELOR VII, DAU ȘI ALTORA ? [ Ieremia 2.13 I Deuteronom 7.6 I Luca 4.25–30]”

246 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.1 FĂRĂ GĂLEATĂ NU POȚI AVEA ACCES LA APA DINTR-O FÂNTÂNĂ [Exodul 2.15–19]

246 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.1 FĂRĂ GĂLEATĂ NU POȚI AVEA ACCES LA APA DINTR-O FÂNTÂNĂ

I Podcast I Pasaj Biblic : Exodul 2 : 15 – 19 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 3 Septembrie 2023 I

În aceste studii, folosind metafora vedrei nu ne vom opri la acest cuvânt, ci vom analiza cuvântul din care provine cuvântul vadră și anume ebraicul dalah care însemna : „A lăsa jos o găleată” (pentru a scoate apă) dintr-o fântână. Continue reading „246 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.1 FĂRĂ GĂLEATĂ NU POȚI AVEA ACCES LA APA DINTR-O FÂNTÂNĂ [Exodul 2.15–19]”

245 I 2023. 1. POPORUL EVREU ESTE COMPARAT CU O VADRĂ FOLOSITĂ PENTRU A SCOATE ȘI A DĂRUI APA DIN FÂNTÂNĂ [Isaia 40.15 I Exodul 2.15–19 I Proverbele 20.5]

245 I 2023. 1. POPORUL EVREU ESTE COMPARAT CU O VADRĂ FOLOSITĂ PENTRU A SCOATE ȘI A DĂRUI APĂ DIN FÂNTÂNĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 40 : 15 I Exodul 2 : 15 – 19 I Proverbele 20 : 5 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Septembrie 2023 I

Nu dorim să avem o exprimare ireverențioasă dar trebuie să spunem că pentru a arăta cât de mare este utilitatea poporului Lui, Dumnezeu Și-a asemănat poporul cu o găleata (sau cu o vadră folosită în special pentru a scoate apa dintr-o fântână), cu o cumpăna (sau balanță) și cu ostroavele, în timp ce despre toate națiunile de pe pământ spunea că erau abia asemenea unei picături de apă, a unui praf de pe o cumpănă (de pe-o balanță) și a unui bob de nisip. Continue reading „245 I 2023. 1. POPORUL EVREU ESTE COMPARAT CU O VADRĂ FOLOSITĂ PENTRU A SCOATE ȘI A DĂRUI APA DIN FÂNTÂNĂ [Isaia 40.15 I Exodul 2.15–19 I Proverbele 20.5]”