165 I 2024. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER SAU CONTINUAREA LUCRĂRII LUI [Faptele Apostolilor 1.1-11 I Matei 28.20 I Ioan 12.46] 13 Iunie 2024

165 I 2024. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER SAU CONTINUAREA LUCRĂRII LUI !

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 1 : 1 – 11 I Matei 28 : 20 I Ioan 12 : 46 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Iunie 2024 I

Înălțarea Domnului Isus la Cer sau Continuarea Lucrării Lui. Astăzi ne reamintim că Domnul Isus S-a înălțat la Cer (a se vedea Faptele Apotolilor 1 : 1 – 11). Continue reading „165 I 2024. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER SAU CONTINUAREA LUCRĂRII LUI [Faptele Apostolilor 1.1-11 I Matei 28.20 I Ioan 12.46] 13 Iunie 2024”

271 I 2023. JUDECĂTORUL DREPT [2 Cronici 19.5-7 I Matei 28.20]

271 I 2023. JUDECĂTORUL DREPT

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 5 – 7 I Matei 28 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Septembrie 2023 I

Despre dreptatea simbolizată prin cumpănă, vom aminti astăzi primul dintre cele trei adevăruri care au fost menționate anterior și anume cum trebuie să fie : Continue reading „271 I 2023. JUDECĂTORUL DREPT [2 Cronici 19.5-7 I Matei 28.20]”

145 I 2023. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER 2. AJUTORUL SUPRANATURAL [Marcu 16.19–20 I 1 Corinteni 2.4 I Matei 28.20]

145 I 2023. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER 2. AJUTORUL SUPRANATURAL

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 16 : 19 – 20 I I Corinteni 2 : 4 I Matei 28 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Mai 2023 I

În prezentul studiu vom accentua faptul că dacă un creștin chiar vrea să se implice în mântuirea semenilor va beneficia de ajutorul supranatural al Lui Dumnezeu care este garantat deoarece Domnul Isus S-a înălțat la Cer dar este în și cu creștinul care face voia Lui Dumnezeu. Continue reading „145 I 2023. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER 2. AJUTORUL SUPRANATURAL [Marcu 16.19–20 I 1 Corinteni 2.4 I Matei 28.20]”

117. ÎNTUNERICUL SPIRITUAL [Luca 7.18-23]

117. ÎNTUNERICUL SPIRITUAL 

I Podcast I Pasaj Biblic : I Luca 7 : 18 – 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Aprilie 2022 I

Din punct de vedere spiritual fiecare credincios va avea în viaţă perioade de întuneric în care Dumnezeu nu-i va răspunde la întrebările pe care şi le pune, fiindu-i testată credinţa. Continue reading „117. ÎNTUNERICUL SPIRITUAL [Luca 7.18-23]”

70. EU SUNT CU VOI ÎN TOATE ZILELE ! [Matei 28.20, Ioan 11.21, 32]

70. EU SUNT CU VOI ÎN TOATE ZILELE !

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 28 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Martie 2022 I

Despre prezenţa Lui DUMNEZEU cea invizibilă, deşi este cât se poate de reală în viața noastră !

„ … EU sunt cu voi în toate zilele !” (Matei 28 : 20) Versetul complet este : „Şi iată că Eu sunt cu
voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” Amin”. Continue reading „70. EU SUNT CU VOI ÎN TOATE ZILELE ! [Matei 28.20, Ioan 11.21, 32]”

29. ISUS VINE ŞI INTERVINE ! [Ioan 11.1, 3]

29. ISUS VINE ŞI INTERVINE !

I Pasaj Biblic : Evanghelia după Ioan 11 : 1, 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Ianuarie 2022 [Studiu republicat. A fost publicat iniţial în 23 februarie, 2012] DOMNUL ISUS ÎŢI ASCULTĂ RUGĂCIUNEA !

Un oarecare Lazăr … era bolnav … Surorile au trimis la Isus să-i spună : „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este bolnav”. (Ioan 11 : 1, 3)

Continue reading „29. ISUS VINE ŞI INTERVINE ! [Ioan 11.1, 3]”

Ceasul Lui. I. Coordonarea Divină [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]

Ceasul Lui sau Coordonarea Divină [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]

Domnul Isus este cu noi şi la bine şi la rău, iar în spatele oricărui lucru care i se întâmplă unui credincios (într-o anumită oră / secundă) este Dumnezeu. Prin acel ceva, El ne transformă şi ne face tot mai mult asemenea Lui !

Nişte locuitori din Ierusalim ziceau : „Nu este El Acela pe care caută ei să-L omoare ? Şi totuşi iată că vorbeşte pe faţă, şi ei nu-I zic nimic ! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul ? Dar noi ştim de unde este Omul acesta ; însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va şti de unde este.”

Şi Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga :

Mă cunoaşteţi şi Mă ştiţi de unde sunt ! Eu n-am venit de la Mine însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat, şi voi nu-L cunoaşteţi. Eu Îl cunosc, căci vin de la El, şi El M-a trimis.”

Ei căutau deci să-L prindă ; şi nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul”. (Ioan 7 : 25 – 30) Nu a fost prins pentru că nu era încă ziua şi ora care erau precis stabilite !

Continue reading „Ceasul Lui. I. Coordonarea Divină [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]”

Eşti vorbit de bine sau eşti vorbit de rău ? (3. Lecţiile respingerii ne învaţă valoarea acceptării ) [Judecători 11.1-11]

Eşti vorbit de bine sau eşti vorbit de rău ?

  1. Cine te vorbeşte ? Contează foarte mult mai ales cine este cel care vorbeşte.
  2. Pentru ce eşti vorbit ? Treci printr-o perioadă în care Dumnezeu te testează prin respingere.
  3. De ce uneori eşti vorbit de rău pe nedrept ? Pentru a învăţa valoarea acceptării.

Continue reading „Eşti vorbit de bine sau eşti vorbit de rău ? (3. Lecţiile respingerii ne învaţă valoarea acceptării ) [Judecători 11.1-11]”

Pe aripi de vultur [Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13]

[Din Exod 19.4 şi Deuteronom 32.11–13 avem un studiu foarte important pentru viaţa creştinului, pentru înţelegerea a ceea ce se numeşte trăirea prin credinţă]

Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine”. (Exodul 19.4)

În textul Biblic sunt notate cuvintele pe care Dumnezeu i le-a spus lui Moise, pe muntele Sinai. Poporul evreu se îndrepta spre Canaan, era ajuns la muntele Sinai, fiind în a treia lună de la ieşirea din Egipt. Continue reading „Pe aripi de vultur [Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13]”

Învierea lui Lazăr, „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !” Matei 28.20, Ioan 11.21, 32

Ioan 11.21, 32 şi Matei 28.20
Învierea lui Lazăr, Ioan 11

„ … EU sunt cu voi în toate zilele !” (Matei 28 : 20) Versetul complet este : „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” Amin”.  

Isus este prezent chiar şi atunci când nu-L văd, dar vine vremea pentru : „Şi iată că … “. Vremea înţelegerii De ce – urilor, în care realizez că tot răul care mi s-a întâmplat în viaţă, la un moment dat … era sub controlul deplin al lui Dumnezeu ! Continue reading „Învierea lui Lazăr, „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !” Matei 28.20, Ioan 11.21, 32”