271 I 2023. JUDECĂTORUL DREPT [2 Cronici 19.5-7 I Matei 28.20]

271 I 2023. JUDECĂTORUL DREPT

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 5 – 7 I Matei 28 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Septembrie 2023 I

Despre dreptatea simbolizată prin cumpănă, vom aminti astăzi primul dintre cele trei adevăruri care au fost menționate anterior și anume cum trebuie să fie :


I. Judecătorul drept

În II Cronici 19 : 5 – 7 scrie despre judecătorii instalați în funcție de împăratul Iosafat. În acest pasaj este menționat că împăratul Iosafat :

A pus judecători în toate cetăţile întărite din ţara lui Iuda, în fiecare cetate. Şi a zis judecătorilor :

„Luaţi seama la ce veţi face, căci nu pentru oameni veţi rosti judecăţi ; ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veţi rosti.

Acum, frica Domnului să fie peste voi ; vegheaţi asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri.” … ”.


În aceste versete sunt notate câteva dintre caracteristicile unui judecător drept, ale unui om care cumpănește sau judecă bine înainte de-a spune ceva.

1. Un judecător sau un credincios care are o minte sănătoasă, în primul rând este foarte atent când deschide gura și va judeca înainte de-a vorbi

El este atent la ce face. În II Cronici 19 : 6 scrie că Iosafat a spus :

Gândiți-vă întotdeauna bine înainte de a pronunța judecata …”. (A fost folosită o traducere mai nouă : New Living Translation)

Aici este folosit un verb (ebr. raah) care înseamnă „a vedea” dar aici se traduce cu :

Luați în considerare cu atenție”.


De ce trebuie să fiu atent la cuvintele pe care le rostesc ? Deoarece, în al doilea rând :

2. Judecătorul de pe vremuri și omul cu judecată de azi este conștient că Dumnezeu este lângă el în momentul în care pronunță o sentință, în momentul în care vorbește

„ … nu pentru oameni veţi rosti judecăţi ; ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veţi rosti”. (II Cronici 19 : 6)

În ebraică, este folosit aici un cuvânt (ebr. mishpat) care înseamnă „judecată”. Împăratul Iosafat avea să plece de lângă ei și era clar că el nu-i putea supraveghea pe toți judecătorii instalați în funcție. De aceea i-a făcut conștienți că Dumnezeu este lângă ei în momentul în care aveau să pronunțe sentința sau verdictul.


3. În al treilea rând, un om care este conștient de puterea cuvântului rostit, ia deciziile cu frică de Dumnezeu

Împăratul Iosafat a mai spus : „frica Domnului să fie peste voi”. (II Cronici 19 : 7) Dar în original nu este folosit cuvântul frică, ci groază (ebr. pachad).

Groaza este definită ca fiind o :

Emoție puternică și violentă provocată de un lucru înfiorător, de un pericol mare, de o nenorocire etc.”. (DEX, 2009)


4. În al patrulea rând, un judecător trebuia să fie atent la ceea ce face

„ … vegheaţi asupra faptelor voastre … ”, a mai spus împăratul Iosafat (II Cronici 19 : 7).

A veghea traduce un cuvânt (ebr. shamar) care înseamnă și „a păstra”, dar are mai multe sensuri și înseamnă printre altele și :

a îngrădi … a proteja, a se îngriji … fii circumspect, ține seama … ”.

Un al doilea cuvânt este „a face” („faptele” în traducerea Cornilescu). Este traducerea unui cuvânt (ebr. asah) care înseamnă „a realiza”.

În limba română a realiza înseamnă :

A aduce (ceva) la îndeplinire, a face să devină real ; a atinge (un scop), a înfăptui”. (DEX, 2009)

Iar un om care vorbește, care este foarte atent, care veghează asupra lucrurilor pe care le face este conștient că prin cuvintele lui realizează ceva, fie bine fie rău.


5. Iar în ultimul rând, în al cincilea rând, un judecător știa că va răspunde înaintea Lui Dumnezeu pentru sentințele pe care avea să le dea

În II Cronici 19 : 7, sunt scrise cuvintele cu care împăratul Iosafat și-a încheiat dispozițiile pe care le-a dat judecătorilor :

„ … la Domnul Dumnezeul nostru

  • nu este nicio nelegiuire,
  • nici nu se are în vedere faţa oamenilor,
  • nici nu se primesc daruri.” … ”.

Și nouă, Domnul Isus ne-a spus clar :

Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele …”. (Matei 28 : 20)


Dacă aș fi conștient că Domnul Isus chiar este lângă mine tot timpul, ce cuvinte aș rosti și mai ales ce cuvinte nu aș mai spune deloc ?


Doamne Isuse, ajută-mă să înțeleg faptul că și eu asemenea judecătorilor din vechime, va trebui să dau socoteală într-o zi, de fiecare cuvânt pe care l-am rostit. De aceea, ajută-mă TE rog, să am acea stare de liniște interioară, de care am nevoie pentru a vorbi numai ce trebuie ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :