270 I 2023. JUDECATA DREAPTĂ [2 Cronici 19.5–7 I Deuteronomul 25.1–3 I Iacov 2.4]

270 I 2023. JUDECATA DREAPTĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 5 – 7 I Deuteronomul 25 : 1 – 3 I Iacov 2 : 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Septembrie 2023 I

Atunci când un vânzător cântărea corect, ambele talere ale cumpenei pe care el o folosea erau în echilibru și se forma o linie dreaptă și la fel ar trebui să fie și mintea sănătoasă. Să judece drept, să fie imparțială, să fie la mijloc și să nu țină nici cu o parte nici cu cealaltă.


Despre dreptatea care era simbolizată prin cumpănă vom nota trei adevăruri despre judecata dreaptă pentru a observa cum trebuie să fie :
1. judecătorul drept,
2. judecata dreaptă și în final să mă întreb dacă
3. nu cumva și eu m-am făcut judecător dar nu sunt un judecător drept ci sunt un judecător nedrept ?!


I. Judecătorul drept

În II Cronici 19 : 5 – 7, scrie despre judecătorii instalați în funcție de împăratul Iosafat. În acest pasaj sunt notate câteva dintre caracteristicile unui judecător drept care vor fi analizate într-un studiu ulterior.


II. Judecata dreaptă

În Deuteronomul 25 : 1 – 3 sunt scris cuvintele Lui Dumnezeu din care înțelegem ce înseamnă o judecată dreaptă (dar și acest subiect va fi detaliat cu ajutorul Lui Dumnezeu într-un studiu ulterior).


După ce s-a amintit foarte sucint cum ar trebui să fie un judecător și cum se face o judecată dreaptă să mă întreb :

III. Nu cumva și eu m-am făcut judecător, dar nu sunt un judecător drept ci sunt un judecător nedrept ?

Poate că eu citind sau ascultând aceste observații voi spune că acest studiu nu se referă la mine, deoarece eu nu sunt judecător de profesie ci am o altă meserie. Dar în Iacov 2 : 1 – 3, apostolul Iacov a notat că un creștin chiar în momentul în care în sala Bisericii intră doi oameni, în mintea lui deja poate să se facă judecător, atunci pe moment.

Apoi în versetul următor (și anume în Iacov 2 : 4) apostolul Iacov referindu-se la un astfel de comportament a scris clar :

Nu faceţi voi oare o deosebire în voi înşivă şi nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele ?


Iacov a scris în context despre despre faptul că un creștin poate să fie judecător nedrept în momentul în care îl favorizează pe cel bogat dar îl disprețuiește pe cel sărac și deși totul se întâmplă doar în mintea lui ceea ce gândește se observă prin modul în care se va comporta imediat după aceea.

Dar trebuie să notăm și faptul că tot judecător nedrept este și cel care procedează invers și anume îl judecă greșit pe un om doar pentru că care are mari posibilități financiare dar îl avantajează pe un creștin care este sărac.


Dumnezeu să mă ajute să nu mă fac singur judecător iar în mintea mea să nu îi judec „la rând” pe cei din jurul meu !

Iar dacă cumva deja stau pe scaunul de judecător, să mă pocăiesc înaintea Lui Dumnezeu de acest păcat și să mă preocup mai întâi de problemele mele și abia mai apoi să îi judec pe alții (a se vedea ce a spus Domnul Isus despre bârnă și pai în Matei 7 : 1 – 5).


Doamne ajută ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :