269 I 2023. CUMPĂNA CA SINONIM AL MINȚII OMULUI [1 Împărați 3.16–28 I Luca 23.13–16 I Iacov 2.4]

269 I 2023. CUMPĂNA CA SINONIM AL MINȚII OMULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : I Împărați 3 : 16 – 28 I Luca 23 : 13 – 16 I Iacov 2 : 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Septembrie 2023 I

Cumpăna este un sinonim al minții omului care ar trebui să fie caracterizată de dreapta judecată. Dar la fel cum cumpăna era folosită rău și mintea credinciosului poate fi folosită rău.


Deoarece ne aflăm aproape de finalul studiului despre cumpănă, astăzi cu ajutorul Lui Dumnezeu vom reaminti trei dintre cele șapte aspecte, care au fost studiate anterior despre cumpănă și le vom exemplifica prin studii de caz din Biblie.


1. Cumpăna dreaptă

În I Împărați 3 : 16 – 28 este notată Judecata lui Solomon, care este un exemplu de cumpăna ca simbol al dreptății.

Pentru toți cei prezenți în sala în care au intrat cele două femei, după ce au auzit ce s-a întâmplat … era clar că una dintre cele două femei spunea adevărul iar cealaltă mințea, dar nu se știa cine spune adevărul și cine minte !

Problema era că erau unu la unu iar în astfel de cazuri, când cumpăna are pe ambele talere aceeași greutate, este greu de dat o sentință dreaptă deoarece niciuna nu avea niciun martor care să-i susțină afirmațiile care erau opuse celeilalte.

Ce a făcut diferența (și a făcut să iese la iveală adevărul) a fost înțelepciunea de la Dumnezeu pe care o avea Dumnezeu. Deci pentru a judeca limpede am nevoie de înțelepciunea care se poate obține de la Dumnezeu, înțlepciunea care vine de sus.

Iar atunci când nu știu ce să fac, trebuie să ÎL rog pe Dumnezeu dar să și cunosc foarte bine Cuvântul Lui Dumnezeu din care Duhul Sfânt îmi poate aduce aminte exact ce am nevoie !


2. Cumpăna falsificată

Există și azi (cum au existat probabil dintotdeauna) oameni care sunt asemenea unui cântar măsluit.

Ei sunt tipul de oameni care au autoritatea de-a judeca și ceilalți cred despre ei că sunt oameni integri, dar un astfel de om poate fi influențat să treacă peste conștiința lui și să nu decidă cum știe că este drept, ci să dea o sentință strâmbă doar de dragul așa zisei păci.

Un astfel de caz este cel al lui Pilat. În Luca 23 : 13 – 16 scrie că :

Pilat a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod şi le-a zis : „Mi-aţi adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală.

Şi iată că, după ce L-am cercetat cu de-amănuntul înaintea voastră, nu L-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-L pârâţi.

Nici Irod nu I-a găsit nicio vină, căci ni L-a trimis înapoi ; şi iată că Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu deci, după ce voi pune să-L bată, Îi voi da drumul.”

Dar cu toate că a știut care este adevărul totuși Pilat a cedat în urma presiunilor, iar în Matei 27 : 23 – 25 scrie că :

Dregătorul a zis : „Dar ce rău a făcut ?” Ei au început să strige şi mai tare : „Să fie răstignit !”

Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului şi a zis : „Eu sunt nevinovat de sângele Neprihănitului acestuia. Treaba voastră !”
Şi tot norodul a răspuns : „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.”

De fapt, Pilat pentru că a condamnat la moarte un om nevinovat, chiar datorită acestui fapt, el judecătorul a devenit un vinovat !


Și amintim al treilea caz :
3. Dubla măsură sau „mumă și ciumă

Exista și pe vremuri, posibilitatea ca același negustor să folosească dubla măsură atunci când folosea cântarul în funcție de omul pe care îl avea în față.

Ne vom rezuma doar la a nota cuvintele apostolului Iacov, care referindu-se la o astfel de situație a spus :

Dar, dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat şi sunteţi osândiţi de Lege ca nişte călcători de Lege”. (Iacov 2 : 9)

Vom încheia prezentul studiu notând ca afirmație cuvintele scrise sub formă de întrebare tot de apostolul Iuda :

nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele”. (Iacov 2 : 4)


Adevărul este că sunt destui astfel de judecători care judecă strâmb, nu mai trebuie să intrăm și noi printre ei.

Să ne ajute Dumnezeu să fim atenți la modul în care ne trăim viața ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :