269 I 2023. CUMPĂNA CA SINONIM AL MINȚII OMULUI [1 Împărați 3.16–28 I Luca 23.13–16 I Iacov 2.4]

269 I 2023. CUMPĂNA CA SINONIM AL MINȚII OMULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : I Împărați 3 : 16 – 28 I Luca 23 : 13 – 16 I Iacov 2 : 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Septembrie 2023 I

Cumpăna este un sinonim al minții omului care ar trebui să fie caracterizată de dreapta judecată. Dar la fel cum cumpăna era folosită rău și mintea credinciosului poate fi folosită rău. Continue reading „269 I 2023. CUMPĂNA CA SINONIM AL MINȚII OMULUI [1 Împărați 3.16–28 I Luca 23.13–16 I Iacov 2.4]”