189 I 2024. HARUL RUGĂCIUNILOR ASCULTATE [Luca 9.18 I Luca 9.27-28 I Luca 9.32] 07 Iulie 2024

189 I 2024. HARUL RUGĂCIUNILOR ASCULTATE

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 9 : 18 I Luca 9 : 27 – 28 I Luca 9 : 32 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 07 Iulie 2024 I

Harul rugăciunilor ascultate ! Este o binecuvântare imensă … să poți vorbi direct cu Dumnezeu ! Cu Stăpânul Universului, iar dacă cererea ta este conform voii Lui, EL să-Și dea aprobarea iar tu să primești exact ce ai cerut !

Cei ce credeau în Dumnezeu în Vechiul Testament (adică în special poporul Evreu) dar și noi creștinii avem harul de-a ÎL ruga pe Dumnezeu, iar EL ne ascultă !

Pentru a argumenta acest fapt, să revenim la ce s-a petrecut înainte de Schimbarea la față a Domnului Isus. În Luca 9 : 18 scrie că :

Într-o zi, pe când Se ruga Isus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui …”.

În acest context se aflau, când după aceea, Domnul Isus le-a spus ucenicilor Lui :

Adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu”. (Luca 9 : 27)


Din versetul imediat următor, Luca avea să descrie această vedere, această pătrundere parțială în domeniul spiritual, adică vederea Împărăţiei lui Dumnezeu.

În Luca 9 : 28 sunt scrise aceste cuvinte :

Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov şi S-a suit pe munte să Se roage”.

Din acest verset, putem observa faptul că, această chemarea de-a se putea ruga Lui Dumnezeu și de-a se apropia de El, nu-i este oferită oricui !

Înainte de Schimbarea la față din cei doisprezece ucenici, Domnul Isus i-a ales să vină cu El numai pe Petru, pe Ioan și pe Iacov.


Și totuși și din acei puțini care ar fi putut avea parte de-o față strălucitoare și de-o transformare în bine a vieții, nu a beneficiat decât Domnul Isus, deoarece despre cei trei ucenici scrie clar că, la un timp după ce au ajuns în locul respectiv deși Domnul Isus Se ruga, totuși :

Petru şi tovarăşii lui erau îngreuiaţi de somn ; dar, când s-au deşteptat bine, au văzut slava lui Isus şi pe cei doi bărbaţi care stăteau împreună cu El”. (Luca 9 : 32)


  • Oare la ora actuală, lucrurile s-au schimbat mai mult în bine ?
  • Sau și azi ucenicii Domnului Isus dorm când ar trebui să se roage ?

Doamne Isuse, dă-mi Te rog frumos harul de-a mă ruga imediat atunci când Tu îmi ceri să fac o rugăciune ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :