145 I 2023. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER 2. AJUTORUL SUPRANATURAL [Marcu 16.19–20 I 1 Corinteni 2.4 I Matei 28.20]

145 I 2023. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER 2. AJUTORUL SUPRANATURAL

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 16 : 19 – 20 I I Corinteni 2 : 4 I Matei 28 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Mai 2023 I

În prezentul studiu vom accentua faptul că dacă un creștin chiar vrea să se implice în mântuirea semenilor va beneficia de ajutorul supranatural al Lui Dumnezeu care este garantat deoarece Domnul Isus S-a înălțat la Cer dar este în și cu creștinul care face voia Lui Dumnezeu.

În Marcu 16 : 19 – 20 scrie că :

Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu.

Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)”.


În acest studiu, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom face o scurtă exegeză a acestor versete și vom nota ce înțeles au următoarele cuvinte :

1. Domnul,
2. întărirea Cuvântului,
3. însoțirea predicării.


1. Domnul

Termenul Stăpânul (în greacă kýrios) este folosit pentru : „o persoană care exercită drepturi absolute de proprietate”).

Stăpânul Isus ar vrea să fim lucrători împreună cu EL iar dacă suntem cu adevărat sau nu, noi știm … În II Corinteni 6 : 1, apostolul Pavel a scris :

Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu”.


În contextul pasajului amintit mai sus scrie despre Maria Magdalena că :

Ea s-a dus şi a dat de ştire celor ce fuseseră împreună cu El, care plângeau şi se tânguiau”. (Marcu 16 : 10)

Dar chiar dacă noi uneori, din diverse motive nu suntem cu EL, Domnul, a promis (în Matei 28 : 20) : „ … Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului”.


2. Întărirea Cuvântului

În Marcu 16 : 20 scrie despre apostoli că :

„ … ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)”.

A întări (gr. bebaioó : „a confirma, a asigura”) înseamnă : „a merge acolo unde este solid (de încredere, garantat)”.

Domnul Isus este Cel care confirmă Cuvântul rostit prin omul care vorbește din partea Lui … sau nu va confirma mesajul altui predicator care poate fi un bun vorbitor, care să fie și plin de vervă dar care este lipsit de ungerea și de puterea Duhului Sfânt (de însoțirea Divină).


3. Însoțirea Cuvântului rostit prin semne supranaturale

„ … semnele care-l însoţeau”. (Marcu 16 : 20)

În traducerea Cornilescu, în Marcu 16, verbul a însoți este folosit de două ori dar a însoți” din versetul 17 unde scrie despre : „semnele care vor însoţi” (Marcu 16 : 17) este diferit de „semnele care-l însoţeau” din versetul 20.

În Marcu 16 : 20 este folosit un cuvânt (gr. epakoloutheó) care înseamnă : „a urma aproape după”.


Ce trebuie să urmeze aproape și imediat după predicarea Cuvântului ?

În I Corinteni 2 : 4, apostolul Pavel a scris despre o :

dovadă dată de Duhul şi de putere”.


În ce constă această dovadă dată de Duhul Sfânt ?

În Marcu 16 : 17 – 18, Domul Isus a spus :

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede : în Numele Meu vor scoate draci ; vor vorbi în limbi noi ; vor lua în mână şerpi ; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma ; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”

La fel cum Domnul Isus este cu noi deoarece a promis în Matei 28 : 20 acest lucru și această listă este valabilă deoarece acolo unde Domnul Isus era prezent când a trăit pe acest pământ Se manifesta puterea Lui Dumnezeu și impicit și acolo unde este un creștin prin care lucrează Domnul Isus puterea Duhului Sfânt Se va manifesta prin semnele care vor confirma că acolo este „mâna Lui Dumnezeu” !


Doamne Isuse, ajută-mă să am o astfel de viață plină de Duhul Sfânt, spre slava Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :