111 I 2024. CÂND TE-AM VĂZUT NOI [Matei 25.41–46 I Iacov 4.17] 20 Aprilie 2024

111 I 2024. CÂND TE-AM VĂZUT NOI ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 25 : 41 – 46 I Iacov 4 : 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Aprilie 2024 I

Când Te-am văzut noi ? Prin această întrebare, cei care vorbesc așa încearcă să se dezvinovățească pentru binele pe care la un moment dat, puteau să I-l facă și nu I L-au făcut Domnului Isus.

Va veni o zi în care binele pe care nu l-am făcut ne va osândi. Și ceea ce trebuie să înțelegem este faptul că motivele și justificările noastre nu vor avea absolut nicio valoare, de aceea trebuie să ne schimbăm perspectiva din care privim viața de credință.

În Matei 25 : 41 – 46, sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Apoi va zice celor de la stânga Lui : „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui !

Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc ; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau ; am fost străin, şi nu M-aţi primit ; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat ; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.”

Atunci Îi vor răspunde şi ei : „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit ?”

Şi El, drept răspuns, le va zice : „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.”

Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” … ”.


Apostolul Iacov a scris :

Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat !” (Iacov 4 : 17)

Nu ne-am gândi că un astfel de păcat este un păcat de moarte, dar citind cuvintele spuse de Domnul Isus în Matei 25 : 41 – 46, realizăm cât este de gravă neimplicarea noastră atunci și acolo unde este nevoia !

Când un om are probleme cu ochii și nu mai vede prea bine, el știe ce are de făcut pentru a-și recăpăta vederea (fie și parțial). Dar când un om nu vrea să vadă … problema este la el, nu la ochii lui.


Eu mai văd nevoile celor din jurul meu sau în zona mea chiar nu este nimeni care să aibă vreo nevoie ?


Dacă nu văd cu ce-aș putea ajuta, chiar am mari probleme spirituale.

Poate că azi aș mai putea face ceva pentru a-mi remedia problemele. Mâine poate fi prea târziu !


Doamne Isuse, ajută-mă să văd și să fac tot ce ține de mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :