144 I 2023. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER 1. TREI CATEGORII DE EVENIMENTE [Marcu 16.14–20]

144 I 2023. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER 1. TREI CATEGORII DE EVENIMENTE

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 16 : 14 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Mai 2023 I

Deoarece cu ajutorul Lui Dumnezeu, mâine vom sărbători Înălțarea Domnului Isus la Cer (sau Ispasul cum se mai spune în termeni populari), astăzi vom aminti pasajul Biblic în care Evanghelistul Marcu a descris evenimentele premergătoare plecării Domnului Isus de pe pământ.

În Evanghelia după Marcu 16 : 14 – 20 scrie despre Domnul Isus că :

În sfârşit, S-a arătat celor unsprezece, când şedeau la masă ; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.

Apoi le-a zis : „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

1. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit ; dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede :
2. în Numele Meu vor scoate draci ;
3. vor vorbi în limbi noi ;
4. vor lua în mână şerpi ;
5. dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma ;
6. îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar
7. ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)”.


Este bine să reamintim că în viaţă există cel puţin trei categorii de evenimente (care se petrec sau pur și simplu ni se întâmplă sau se petrec în viața noastră) :

  1. realizările voliţionale sunt actele voinţei sau înfăptuirile adică : „transformarea gândurilor în fapte”, care sunt obţinute ascultând de Dumnezeu (Marcu 16 : 16 – 18, 20),
  2. accidentele sunt acele lucruri nedorite care i se pot întâmpla cuiva, independent de voinţa lui (Marcu 16 : 18) şi
  3. experimentele care constau în forţarea ilegitimă a voinţei Lui Dumnezeu.

Experimentele se produc în momentele în care omul este voit neascultător sau chiar mai rău, acţionează ascultând de cel rău ! În mediul creștin, evenimentele de acest fel se produc din cauza inițiativei celor care aduc ceea ce în limbajul Vechiului Testament se numește „focul străin” care este probabil că nu avea o altă consistență dar avea o altă sursă, nu era din Dumnezeu și din acest motiv alte amănunte nici nu mai contează !


Vom încheia această meditație cu o întrebare :

Oare mai ard eu pentru Dumnezeu !” Doamne ajută-mi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :