143 I 2023. ISPITIREA LUI DUMNEZEU (II) [Matei 4.10–11 I Luca 4.9–12 I 1 Corinteni 10.9]

143 I 2023. ISPITIREA LUI DUMNEZEU (II)

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 4 : 10 – 11 I Luca 4 : 9 – 12 I I Corinteni 10 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Mai 2023 I

Satana este cel care-l ispitește pe credincios să facă ceva prin care să-L ispitească direct pe Dumnezeu. În Matei 4 : 7 sunt notate cuvintele Domnului Isus care atunci când a fost ispitit de Cel rău să Se arunce în gol a spus : „De asemenea este scris”, a zis Isus : „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” … ”.

Să ne reamintim cum au decurs lucrurile. În Matei 4 : 5 – 7 scrie că :

Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis :

„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos ; căci este scris : „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta ; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” „De asemenea este scris”, a zis Isus : „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău”.

În Matei 4 : 10 – 11 este descris sfârşitul întâmplării :

Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris : „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească”.


Domnul Isus nu a făcut experimentul propus de cel rău, deoarece Dumnezeu nu ascultă de cel rău şi nu face ceva la comanda celui rău !

În acel caz, cel rău nu avea nimic de pierdut, el fiind iniţiatorul răului şi ar fi rămas doar spectator la nenorocirea altuia (aşa cum a fost şi în cazul Evei şi al lui Adam, precum şi al multor celor care l-au ascultat şi au făcut ce le-a trecut cândva prin minte, fără să analizeze bine gândul venit şi oportunitatea unei astfel de iniţiative).

În Luca 4 : 9 – 12 este descrisă aceeaşi ispitire din viaţa Domnului Isus, pe care o redăm pentru a observa detaliile care diferă :

Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis : „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici ; căci este scris : „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească” ; şi : „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”

Isus i-a răspuns : „S-a spus : „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău”.


La final, amintim că apostolul Pavel le-a scris creștinilor din Corint aceste cuvinte :

Să nu ispitim [gr. ekpeirazó „a testa temeinic, a ispiti”] pe Domnul, cum L-au ispitit [gr. peirazó „testăm”] unii din ei, care au pierit prin şerpi”. (I Corinteni 10 : 9)

La fel cum Dumnezeu poate fi ispitit (a se vedea Matei 4 : 7 unde este scris : Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”) și Domnul Isus poate fi ispitit.


În ce constă ispita ?

În I Corinteni 10 : 9 scrie de două ori despre a ispiti, dar în greacă nu este folosit același cuvânt.

Cel de-al doilea cuvânt din I Corinteni 10 : 0 este cuvântul folosit pentru „a ispiti”, „a testa” care poate avea fie sens pozitiv, fie sens negativ (iar înțelesul reiese din context).

Dar primul cuvânt folosit în I Corinteni 1 : 9 este ekpeirazó care înseamnă : „a testa temeinic, a ispiti” cumva a hiper-testa și este folosit în Noul Testament numai de patru ori.

Conform Lexiconului Biblic, ekpeirazó se referă la omul care prin :

ireligiozitate și imoralitate testează răbdarea sau puterea răzbunătoare a lui Hristos (înălțat la dreapta lui Dumnezeu)”.


Și testele își au limitele lor iar când un om depășește măsura, poate suferi consecințele nesăbuinței lui … de aceea să ÎL rugăm pe Dumnezeu să ne dea Harul de-a cere zi de zi protecția Lui Dumnezeu față de ispite și de-a ne încărca de dimineață cu putere din Dumnezeu și cu Cuvântul Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :