143 I 2023. ISPITIREA LUI DUMNEZEU (II) [Matei 4.10–11 I Luca 4.9–12 I 1 Corinteni 10.9]

143 I 2023. ISPITIREA LUI DUMNEZEU (II)

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 4 : 10 – 11 I Luca 4 : 9 – 12 I I Corinteni 10 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Mai 2023 I

Satana este cel care-l ispitește pe credincios să facă ceva prin care să-L ispitească direct pe Dumnezeu. În Matei 4 : 7 sunt notate cuvintele Domnului Isus care atunci când a fost ispitit de Cel rău să Se arunce în gol a spus : „De asemenea este scris”, a zis Isus : „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” … ”. Continue reading „143 I 2023. ISPITIREA LUI DUMNEZEU (II) [Matei 4.10–11 I Luca 4.9–12 I 1 Corinteni 10.9]”