142 I 2023. ISPITIREA LUI DUMNEZEU (I) [Matei 4.7 I Marcu 1.23–26 I Faptele Apostolilor 19.15]

142 I 2023. ISPITIREA LUI DUMNEZEU (I)

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 4 : 7 I Marcu 1 : 23 – 26 I Faptele Apostolilor 19 : 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Mai 2023 I

Diavolul este cel care-l ispitește pe credincios să facă ceva prin care să-L ispitească pe Dumnezeu. În Matei 4 : 7 sunt notate cuvintele Domnului Isus care atunci când a fost ispitit de Cel rău să Se arunce în gol a spus : „De asemenea este scris”, a zis Isus : „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” … ”.

Iniţiativa ispitirii Lui Dumnezeu, („fă ceva extrem şi nu se va întâmpla nimic, deoarece tu eşti copilul Lui”) vine de la cel rău. El vine cu idei de genul acesta : „Aruncă-te în gol şi sigur Dumnezeu va interveni în ajutorul tău”.

Aceasta este ispita inversată faţă de cea care a fost servită Evei : „consumă din fruct şi vei vedea că Dumnezeu nu va interveni, îţi garantez că nu vei muri”. Cine garanta ? Tatăl (adică inventatorul) minciunei ! Aici se potriveşte vorba românului care spune : nu-l doare gura …


În cazul ispitirii Domnului Isus trebuie să ţinem cont de câteva lucruri :

1. ispitirea Domnului Isus, a fost ceva extrem, (permis de Dumnezeu în confruntarea directă cu cel rău) deoarece şi Jertfa Domnului Isus avea să aibă, are şi va avea o valoare veşnică.

2. Dumnezeu nu îngăduie ispite de o asemenea amploare, oricui (adică : să fie dus dintr-un loc în altul, să-l audă cu urechile lui pe cel rău etc.) Dar Domnul Isus era Dumnezeu întrupat !

3. Domnul Isus și Cel rău se cunoşteau reciproc din veşnicie. Cel rău ştia că are de-a face cu Fiul Lui Dumnezeu (atunci când L-a ispitit în pustiu), iar Isus, la urmă îi spune pe nume : Satana. Nu se vedeau pentru prima dată, ci se ştiau din alte vremuri, de când erau amândoi în Cer !


Să observăm câteva pasaje Biblice din care reiese acest adevăr (faptul că se știau, faptul că Domnul Isus era cunoscut de Cel rău) :

1. Marcu 1 : 23 – 26

În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige [duhul rău, nu omul] : „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret ? Ai venit să ne pierzi ? Te ştiu cine eşti : eşti Sfântul lui Dumnezeu !” Isus l-a certat şi i-a zis : „Taci şi ieşi afară din omul acesta !” Şi duhul necurat a ieşit din el, scuturându-l cu putere şi scoţând un strigăt mare”.


2. Marcu 1 : 34 Despre Domnul Isus este scris că :

El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli ; de asemenea, a scos mulţi draci şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau”.


3. Iar al treilea exemplu este scris din Faptele Apostolilor 19 : 15 unde este scris :

Duhul cel rău le-a răspuns : „Pe Isus Îl cunosc …”.


În final vom nota faptul că un creștin, zi de zi va înainta tot mai mult în cunoașterea Lui Dumnezeu, a Domnului Isus și a Duhului Sfânt.

Dar, în timp, va detecta foarte ușor și ispitele Celui rău și metodele lui de lucru. Dar ceea ce este esențial pentru noi este să nu uităm că victoria o obținem numai prin Domnul Isus, trăind în ascultare de EL !


Dumnezeu să ne ajute, prin Duhul Sfânt să ascultăm de Domnul Isus ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :