142 I 2023. ISPITIREA LUI DUMNEZEU (I) [Matei 4.7 I Marcu 1.23–26 I Faptele Apostolilor 19.15]

142 I 2023. ISPITIREA LUI DUMNEZEU (I)

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 4 : 7 I Marcu 1 : 23 – 26 I Faptele Apostolilor 19 : 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Mai 2023 I

Diavolul este cel care-l ispitește pe credincios să facă ceva prin care să-L ispitească pe Dumnezeu. În Matei 4 : 7 sunt notate cuvintele Domnului Isus care atunci când a fost ispitit de Cel rău să Se arunce în gol a spus : „De asemenea este scris”, a zis Isus : „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” … ”. Continue reading „142 I 2023. ISPITIREA LUI DUMNEZEU (I) [Matei 4.7 I Marcu 1.23–26 I Faptele Apostolilor 19.15]”