141 I 2023. NESINCERITATEA NE COSTĂ [Marcu 11.27–33 I Luca 7.29–30 I 1 Petru 2.12]

141 I 2023. NESINCERITATEA NE COSTĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 11 : 27 – 33 I Luca 7 : 29 – 30 I I Petru 2 : 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Mai 2023 I

Nesinceritatea ne costă mai ales atunci când Domnul Isus ne oferă Harul de-a privi la viața noastră și de-a face schimbările care sunt necesare. Apostolul Petru a scris care ar trebui să fie răspunsul omului la Mâna întinsă a Lui Dumnezeu : „să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării”. (I Petru 2 : 12)

Dar nu întotdeauna este așa, iar omul căruia Domnul Isus îi pune în față oglinda Cuvântului Lui Dumnezeu pentru a se privi în ea și-a se vedea cum ÎL vede Dumnezeu … poate alege să nu se întoarcă la Dumnezeu !

În Marcu 11 : 27 – 33 scrie că Domnul Isus împreună cu ucenicii Lui :

S-au dus din nou în Ierusalim. Şi, pe când Se plimba Isus prin Templu, au venit la El preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii şi I-au zis :

„Cu ce putere faci Tu aceste lucruri ?
Şi cine Ţi-a dat puterea aceasta ca să le faci ?”

Isus le-a răspuns : „Am să vă pun şi Eu o întrebare ; răspundeţi-Mi la ea, şi apoi vă voi spune şi Eu cu ce putere fac aceste lucruri.
Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni ? Răspundeţi-Mi !

Ei însă vorbeau astfel între ei : „Dacă răspundem : „Din cer”, va zice : „Dar de ce nu l-aţi crezut ?” Şi dacă vom răspunde : „De la oameni…” se temeau de norod, căci toţi socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc.
Atunci au răspuns lui Isus : „Nu ştim.” Şi Isus le-a zis : „Nici Eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.” … ”.


Și noi suntem asemenea unora dintre contemporanii Domnului Isus :

  1. Îi punem întrebări despre EL … dar nu suntem ucenicii Lui !
  2. Nu umblăm cu EL ci doar ne întâlnim cu EL pe la Templu, iar acolo …
  3. EL ne face să ne punem și noi anumite întrebări cu privire la lucrurile din viața noastră pe care nu le-am rezolvat, nu că nu am știi ci fiindcă nu vrem.

În Luca 7 : 29 – 30 sunt notate cuvintele Domnului Isus despre Ioan Botezătorul :

Şi tot norodul care l-a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan ; dar fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui”.

Din dialogul celor care ÎI pun întrebări Lui Dumnezeu deoarece ei sunt „cineva” … reiese clar că se temeau mai mult de oameni decât de Dumnezeu (Marcu 11 : 31 – 33).

Și … au ales să-L mintă în față exact cum au făcut Anania și Safira cu Duhul Sfânt, dar Domnul Isus nu a luat măsuri de pedepsire a lor ci : „Isus a început pe urmă să le vorbească în pilde”. (Marcu 12 : 1)
Explicația este notată în Marcu 4 : 10 – 12

[„Când a fost singur, cei ce erau în jurul Lui împreună cu cei doisprezece L-au întrebat despre pilde. „Vouă”, le-a zis El, „v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui Dumnezeu ; dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţişate în pilde ; pentru ca, „măcar că privesc, să privească şi să nu vadă, şi măcar că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele.” … ”. Marcu 4 : 10 – 12]


Nesinceritatea ne costă

De ce au mințit „preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii” (Marcu 11 : 27) ? De frica oamenilor (Marcu 11 : 32, 12 : 12).

Dar totuși Domnul le-a mai dat o șansă și ceva au înțeles (Marcu 12 : 1 – 12) dar tot nu și-au schimbat viața. De ce ?

Acționau altfel de cum erau ei, din același motiv pentru care nu au răspuns sincer Lui Dumnezeu : „se temeau de norod”. (Marcu 12 : 12)


Dar Domnul Isus le-a explicat cum acționează harul :

  • oferă în administrare gratis (via / Israelul) ceva ce pe Dumnezeu ÎL costă (Marcu 12 : 1)
  • așteaptă rodul și iartă în mod repetat până când … deoarece chiar se întrece măsura, ia măsuri radicale.

Dacă ar fi vrut să afle adevărul limpede ar fi putut să ceară explicații clare dar nu erau sinceri. De aici au pornit problemele lor și tot de la lipsa de sinceritate pornesc și problemele noastre !


Doamne Isuse, Te rog frumos, dă-mi Harul de-a fi sincer și cu mine însumi și în special cu Tine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :