70. EU SUNT CU VOI ÎN TOATE ZILELE ! [Matei 28.20, Ioan 11.21, 32]

70. EU SUNT CU VOI ÎN TOATE ZILELE !

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 28 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Martie 2022 I

Despre prezenţa Lui DUMNEZEU cea invizibilă, deşi este cât se poate de reală în viața noastră !

„ … EU sunt cu voi în toate zilele !” (Matei 28 : 20) Versetul complet este : „Şi iată că Eu sunt cu
voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” Amin”.
Isus este prezent chiar şi atunci când nu-L văd, dar vine vremea pentru : „Şi iată că … “. Vremea înţelegerii De ce – urilor, în care realizez că tot răul care mi s-a întâmplat în viaţă, la un moment dat … era sub controlul deplin al lui Dumnezeu !

În Ioan 11 : 19 scrie că : „ … mulţi din iudei veniseră la Marta şi Maria, ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor”. Dar când a venit Isus, ele şi-au lăsat mângâietorii pentru a ajunge în prezenţa Lui … cât mai repede ! Cerul are prioritate generală pentru cel sfânt, în competiţie cu pământul şi cu resursele lui.

  1. Doamne,
  2. dacă ai fi fost aici,
  3. n-ar fi murit fratele meu !”… (Ioan 11 : 21, 32)

Trei gânduri din aceste cuvinte :

I. „Doamne …”.

Dumnezeu este Stăpân … chiar şi atunci când trec prin dureri dar contează să-I recunosc stăpânirea asupra vieţii mele chiar şi atunci când nu pare că m-ar ajuta cu ceva.

În fond, noi chiar trăim prin credinţă, nu prin vedere ! Apostolul Pavel scria în II Corinteni 5 : 7 : „umblăm prin credinţă, nu prin vedere”.

Prin credință suntem siguri că Psalmul 145 : 18 este valabil și azi : „Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima”.

Stăpânul are drept de viaţă şi de moarte, iar cei ce-L cunosc ştiu că El este specialist în surprize plăcute … niciodată nu poţi să ştii ce bine mai are pregătit pentru tine … poate chiar azi !


II. „ … dacă ai fi fost aici … ”.

Dar unde nu este Dumnezeu, la un anumit moment dat ? De fapt … Dumnezeu este peste tot ! Acest lucru îl văd și îl înţeleg mai clar, în special cei ce caută să fugă de El, plecând într-o altă ţară (de exemplu) ! În Psalmul 139 : 7 – 10, David (care ÎL cunoștea foarte bine pe Dumnezeu) a spus :

Unde mă voi duce departe de Duhul Tău
şi unde voi fugi departe de faţa Ta ?
Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo ;
dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo ;
dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca”.


Un astfel de exemplu, (al unui om care ar fi vrut să se ascundă de Dumnezeu) îl avem în I Împăraţi 21 : 20 unde scrie că :

„Ahab a zis lui Ilie : „M-ai găsit, vrăjmaşule ?” Şi el a răspuns : „Te-am găsit, pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului”.

Ahab probabil că a rămas surprins de această întâlnire, neplăcută pentru el. Ceea ce nu știa el era faptul că lui Ilie Dumnezeu i-a spus exact unde să meargă pentru a-l găsi pe împărat și momentul în care să plece :

Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, tişbitul, astfel : „Scoală-te şi coboară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria ; iată-l este în via lui Nabot, unde s-a coborât s-o ia în stăpânire”. (I Împăraţi 21 : 17 – 18)


Dumnezeu este și Omniprezent și în spațiu dar și în timp. În Geneza 15 : 5 – 6 scrie despre Avram :

Şi, după ce l-a dus afară [Dumnezeu], i-a zis : „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis : „Aşa va fi sămânţa ta.” Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire”.

Dumnezeu i-a vorbit noaptea, deoarece probabil că Avram se ruga noaptea ! Dumnezeu știe și ce se face ziua și ce se face noaptea sau în locuri ascunse.


III. „ … n-ar fi murit …”.

Tot ce I se întâmplă unui credincios, face parte din voia Lui Dumnezeu, indiferent dacă el realizează aceasta sau nu. Isus nu le-a dat celor două surori nicio explicaţie … nu a spus de ce nu a venit mai repede, nu a spus nici ce avea de gând să facă în viitorul imediat !

În gândirea firească se crede că dacă nu-L vedem implicat în problema noastră, EL nu este prezent. Dar Dumnezeu este prezent pretutindeni în acelaşi timp, în acest spaţiu micuţ pentru EL … suficient doar cât să-şi odihnească picioarele.

Ochii spiritualizaţi primesc puterea să-L vadă pe Isus exact acolo unde nu pare deloc a fi, dar este ! Isus este prezent şi în deces … Isus este Învierea şi viaţa ! După înviere de fapt urmează adevărata viaţă, viaţa cu Dumnezeu !

Ceea ce numim noi Pământ, sau Terra, (ceva imens), EL numeşte „aşternutul [sau scăunelul] picioarelor LUI” (Matei 5 : 35) ! Pentru Dumnezeu întregul pământ este așa de mic încât abia are loc să-și pună picioarele …

Omniprezenţa Lui nu poate fi disociată de puterea Lui. Dumnezeu este Atotputernic, chiar şi atunci … când nu pare a fi ! Harul celor ce cred în Dumnezeu este că au parte de surprize plăcute, deşi uneori au și ei de trecut şi prin teste !


Indiferent prin ce trec în aceste momente să-L laud pe Dumnezeu exact cum a făcut și Domnul Isus în Matei 11 : 26
Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :