69. DOAMNE DĂ-MI MULTĂ ÎNŢELEPCIUNE, CĂ PUŢINĂ AM! (1 Cronici 19.1-6)

69. DOAMNE DĂ-MI MULTĂ ÎNŢELEPCIUNE, CĂ PUŢINĂ AM !

I Podcast I Pasaj Biblic : I Cronici 19 : 1 – 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Martie 2022 I

După aceea, Nahaş, împăratul fiilor lui Amon, a murit, şi în locul lui a domnit fiul său. David a zis : „Voi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaş, căci tatăl lui a arătat bunăvoinţă faţă de mine.”

Şi David a trimis soli să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în ţara fiilor lui Amon, la Hanun, ca să-l mângâie, căpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun :

„Crezi că David îţi trimite oameni să te mângâie, ca să cinstească pe tatăl tău ? – Oare n-au venit slujitorii lui la tine ca să cunoască cetatea şi s-o nimicească, şi ca să iscodească ţara ?”

Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus să-i radă şi să le taie hainele pe la mijloc până la brâu. Apoi le-a dat drumul. David, căruia au venit şi i-au dat de ştire despre cele întâmplate cu oamenii aceştia, a trimis nişte oameni înaintea lor, căci li se făcuse mare ruşine ; şi împăratul a trimis să le spună :  „Rămâneţi la Ierihon până vă va creşte barba, şi apoi să vă întoarceţi.”

Fiii lui Amon au văzut că se făcuseră urâţi lui David, şi Hanun şi fiii lui Amon au trimis o mie de talanţi de argint să tocmească în slujba lor care şi călăreţi de la sirienii din Mesopotamia şi de la sirienii din Maaca şi din Ţoba. Au tocmit treizeci şi două de mii de care şi pe împăratul din Maaca împreună cu poporul lui, care au venit şi au tăbărât înaintea Medebei. Fiii lui Amon s-au strâns din cetăţile lor şi au mers la luptă.

La auzul acestei veşti, David a trimis împotriva lor pe Ioab şi toată oştirea de oameni viteji. Fiii lui Amon au ieşit şi s-au înşirat în linie de bătaie la intrarea cetăţii; împăraţii care veniseră au tăbărât deosebit pe câmp.

Ioab a văzut că avea de luptat şi înainte şi înapoi. A ales atunci din toţi voinicii de frunte ai lui Israel o ceată pe care a aşezat-o împotriva sirienilor ; şi a pus sub porunca fratelui său Abişai cealaltă parte a poporului, ca să ţină piept fiilor lui Amon. El a zis:

„Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să-mi vii tu în ajutor; şi dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, îţi voi veni eu în ajutor. Fii tare şi să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru, şi Domnul să facă ce va crede !”

Ioab, cu poporul lui, a înaintat la luptă împotriva sirienilor, şi ei au fugit dinaintea lui. Şi, când au văzut fiii lui Amon că sirienii o luaseră la fugă, au fugit şi ei dinaintea lui Abişai, fratele lui Ioab, şi s-au întors în cetate. Şi Ioab s-a întors la Ierusalim. Sirienii, văzând că fuseseră bătuţi de Israel, au trimis şi au adus pe sirienii care erau de cealaltă parte a Râului ; şi Şofah, căpetenia oştirii lui Hadarezer, era în fruntea lor”. (I Cronici 19 : 1 – 16)


Dacă vom citi continuarea (I Cronici 19 : 17 – 19) vom observa că Hanun (împăratul Amonit) nu a învăţat nimic din prima lecţie pe care a primit-o. Deşi a fost înfrânt, totuşi a căutat să se răzbune şi a suferit o a doua înfrângere.

Dar lucrurile nu s-au terminat aici. În I Cronici 20 : 1 – 3 este descrisă nimicirea poporului Amonit, pierderea coroanei împăratului şi distrugerea ţării începând cu capitala.

De la ce a pornit totul ? De la un gest de bunăvoinţă a lui David care a fost interpretat greşit …


Concluzii

În viaţă pentru a reuşi :

  1. nu este destul să ai bani (să ai putere financiară). Este o lecţie a pasajului Biblic de mai sus. Împăratul a dat banii pe ce nu trebuia şi-a ajuns să piardă tot
  2. nu este destul să fii împărat (să ai cea mai mare funcţie din stat … dacă te laşi dus / influenţat de alţii),
  3. nu este destul să ai armată (să ai forţa militară) dacă foloseşti rău capacităţile de orice fel pe care le-ai primit de la Dumnezeu !

Dar ce trebuie pentru a reuşi ?

Trebuie să ai înţelepciune de-a şti că ceea ce era de preţ pe vremea tatălui tău a rămas valoare şi azi … David nu s-a schimbat. El a ţinut la Nahaş tatăl lui Hanun şi bineînţeles că ţinea şi la fiul lui.


Ce mai pot învăţa din acest pasaj Biblic ?

Că din punct de vedere spiritual David este o personificare a Domnului Isus …

  • dacă-ţi baţi joc de trimişii Lui să nu uiţi că în Evrei 1 : 9 scrie despre Domnul Isus : „Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea …” ! Nu răsplăti cu rău binele primit …
  • gândeşti greşit când ÎL crezi pe Dumnezeu capabil de interese ascunse. EL ceea ce spune aceea şi gândeşte despre tine :
    • prin Isaia (în capitolul 51 : 12) Dumnezeu a spus : „Eu, Eu vă mângâi”. Aceasta era şi aceasta a rămas dorinţa inimii Domnului Isus şi azi !
    • iar în Ieremia 29 : 11 sunt notate cuvintele Lui Dumnezeu : „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde”.

În conştiinţa ta ştii că te-ai împotrivit şi tu Lui Dumnezeu exact ca Hanun ?

Amintim ce scrie în cartea II Corinteni 5 : 20

Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos ; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos : împăcaţi-vă cu Dumnezeu !


Iar după împăcarea cu Dumnezeu îndeplineşte ce scrie în Psalmul 34 : 14

Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea !

Evită orice formă de război cu orice om. Dumnezeu să ne ajute tuturor la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :