165 I 2024. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER SAU CONTINUAREA LUCRĂRII LUI [Faptele Apostolilor 1.1-11 I Matei 28.20 I Ioan 12.46] 13 Iunie 2024

165 I 2024. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER SAU CONTINUAREA LUCRĂRII LUI !

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 1 : 1 – 11 I Matei 28 : 20 I Ioan 12 : 46 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Iunie 2024 I

Înălțarea Domnului Isus la Cer sau Continuarea Lucrării Lui. Astăzi ne reamintim că Domnul Isus S-a înălțat la Cer (a se vedea Faptele Apotolilor 1 : 1 – 11).

Dar deși Domnul Isus a plecat, totuși EL Își poate trăi viața Lui prin mine și Își poate continua lucrarea de mântuire a celor pierduți, pe care a început-o pe când era pe pământ dacă eu ÎL voi asculta !

Evanghelistul Luca a scris :

despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese”. (Faptele Apostolilor 1 : 1 – 2)


Pe când era pe pământ, Domnul Isus a început opera de câștigare a sufletelor, Și-a dat viața pentru noi, a înviat și S-a înălțat la Cer, de unde ne ajută și pe mai departe și este cu noi în fiecare zi :

Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin”. (Matei 28 : 20)

Aceasta este promisiunea pe care Domnul Isus o respectă. Iar noi observăm lucrul acesta foarte bine, că EL este cu noi în fiecare zi ! Chiar și în zilele grele și rele !

Pentru a ne fi alături, Domnul Isus a dat și Duhul Sfânt celor ce ÎL ascultă (a se vedea Faptele Apostolilor 5 : 32) !


Ce mai trebuie este ca fiecare dintre noi să ÎL ascultăm și să facem ce ne poruncește Domnul Isus !

Întrebarea este : „Eu ÎL ascult ?


În contextul studiilor despre plantarea Luminii (despre care scrie în Psalmul 97 : 11), poate ne întrebăm :

Cum se plantează lumina ?

A planta lumina Lui Dumnezeu, înseamnă a le arăta iubirea Lui Dumezeu celor din jurul nostru.


Domnul Isus a spus :

Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric”. (Ioan 12 : 46)

Dar Domnul Isus, S-a înălțat la Cer, însă Își trăiește viața Lui prin mine ! Iar în Luca 6 : 32, învățându-și ucenicii despre iubirea dușmanilor, Domnul Isus a spus :

Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine ? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei”.


Numai Domnul Isus ne poate îndruma spre cei pierduți, la fel cum a făcut-o și cu Anania pentru a ajunge la Saul, la omul care ÎL căuta pe Dumnezeu dar nu știa ce să facă (a se vedea Faptele Apostolilor 9 : 10 – 18) !

Dar și pentru Anania, probabil că Saul era ultimul om de pe pământ la care ar fi mers !


Doamne Isuse, Îți mulțumesc frumos pentru Întruparea Ta, pentru viața Ta de pe pământ, pentru suferințele Tale și pentru moartea Ta de pe cruce !

Îți mai mulțumesc și pentru Învierea și pentru Înălțarea Ta le Cer și Te rog frumos, ajută-mă ca acolo unde mă trimiți să răspândesc Lumina Ta și să văd cum mulți oameni se întorc la Dumnezeu prin mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :