166 I 2024. ÎN V. T. LUMINA ERA SEMĂNATĂ NUMAI PENTRU OMUL DREPT [Matei 5.45 I Psalmul 97.11 I Matei 5.43-48] 14 Iunie 2024

166 I 2024. ÎN V. T. LUMINA ERA SEMĂNATĂ NUMAI PENTRU OMUL DREPT

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 5 : 45 I Psalmul 97 : 11 I Matei 5 : 43 – 48 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Iunie 2024 I

În Vechiul Testament, lumina era semănată numai pentru omul neprihănit, adică drept.


Lumina soarelui este un semn al iubirii Lui Dumnezeu, deoarece :

El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni”. (Matei 5 : 45)

Dar în Vechiul Testament de lumină, de iubire, beneficia numai omul drept nu și omul rău. Reamintim că în Psalmul 97 : 11 scrie că :

Lumina este semănată pentru cel neprihănit …”.

În ebraică nu este folosit termenul de „neprihănit” ci scrie despre „omul drept” (în ebr. tsaddiq : drept).

Aceasta înseamnă că, omul nedrept nu avea parte de lumină în viața lui, adică nu experimenta binecuvântarea sau manifestarea iubirii Lui Dumnezeu. De ce ? Nu trebuie să uităm că era vremea Legii Lui Moise.


În Vechiul Testament, era iubit omul care-ți era apropiat, dar dușmanul care-ți făcea rău trebuia să fie urât. Omul rău nu beneficia de dragoste !

Dar în Noul Testament vorbind despre cum era în Legea lui Moise, Domnul Isus a spus :

Aţi auzit că s-a zis :

 • Să iubeşti pe aproapele tău şi
 • să urăşti pe vrăjmaşul tău.”

Dar Eu vă spun :

 • iubiţi pe vrăjmaşii voştri,
 • binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă,
 • faceţi bine celor ce vă urăsc şi
 • rugaţi-vă pentru cei ce
  • vă asupresc şi
  • vă prigonesc,

ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri ; căci

 • El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi
 • dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi ? Nu fac aşa şi vameşii ? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi ? Oare păgânii nu fac la fel ?

Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit”. (Matei 5 : 43 – 48)


Creștinul răsfrânge lumina și binecuvântarea Lui Dumnezeu exact cum o face și Dumnezeu. Dumnezeu oferă gratuit lumina soarelui peste toți fie buni, fie răi. Fie drepți, fie nedrepți !

Tot la fel este și creștinul, el nu-și trăiește viața de credință numai pentru cei credincioși, ci vrea ca prin trăirea lui să-i câștige pentru Dumnezeu și pe cei răi !

Și cea mai eficientă metodă de câștigare a sufletelor, este iubirea jertfitoare despre care scrie în Ioan 3 : 17.


Să ne ajute Dumnezeu să devenim câștigători de suflete ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :