18 I 2024. PRIMIREA DOMNULUI ISUS ACUM [Ioan 1.12–13 I 1 Petru 2.25]

18 I 2024. PRIMIREA DOMNULUI ISUS ACUM !

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 1 : 12 – 13 I I Petru 2 : 25 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Ianuarie 2024 I

Atunci când mă gândesc la primirea Domnului Isus în viața mea, știu că pe Domnul ÎL pot primi : 1. în primul rând într-un mod călduros, 2. în al doilea rând trebuie să fiu hotărât să-L primesc, iar 3. în al treilea rând, am voința de a-L primi acum și de-a nu mai amâna momentul acceptării Lui în viața mea. Continue reading „18 I 2024. PRIMIREA DOMNULUI ISUS ACUM [Ioan 1.12–13 I 1 Petru 2.25]”

Oameni şi mentalităţi [ Luca 15.11 I Luca 16.11 I Luca 16.19]

I. Mentalitatea

  • Un om bogat avea doi fii”. (Luca 15 : 11)
  • Un om bogat avea un ispravnic”. (Luca 16 : 11)
  • „ ... un om bogat … se îmbrăca în porfiră şi în in subţire …”. (Luca 16 : 19)

Continue reading „Oameni şi mentalităţi [ Luca 15.11 I Luca 16.11 I Luca 16.19]”

Pilda celor zece fecioare 4. Vegherea [Matei 25.1-13]

Vegheaţi !Vegheaţi [gr. grēgoreite, sensul literal este : staţi treji], dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Matei 25 : 13) … „Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind !” (Luca 12 : 38).

I. Ce este vegherea ? Un act de voinţă
II. În ce constă vegherea ?
III. De ce trebuie vegherea ? Pentru a nu cădea în păcat. Ce s-a întâmplat cu ucenicii în Ghetsimani ? Continue reading „Pilda celor zece fecioare 4. Vegherea [Matei 25.1-13]”