18 I 2024. PRIMIREA DOMNULUI ISUS ACUM [Ioan 1.12–13 I 1 Petru 2.25]

18 I 2024. PRIMIREA DOMNULUI ISUS ACUM !

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 1 : 12 – 13 I I Petru 2 : 25 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Ianuarie 2024 I

Atunci când mă gândesc la primirea Domnului Isus în viața mea, știu că pe Domnul ÎL pot primi : 1. în primul rând într-un mod călduros, 2. în al doilea rând trebuie să fiu hotărât să-L primesc, iar 3. în al treilea rând, am voința de a-L primi acum și de-a nu mai amâna momentul acceptării Lui în viața mea.

Este ca și cum prind o ofertă reală și pun mâna acum și repede pe produsul respectiv ca nu cumva să mi-l ia altul.

În Ioan 1 : 12 – 13 scrie despre Domnul Isus că :

„ … tuturor celor ce L-au primit [gr. lambanó : „a lua, a primi”], adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu ; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu”.


Al treilea cuvânt folosit pentru „a primi” este subiectul prezentului studiu :

III. A apuca în mod activ (gr. lambánō) înseamnă :

a pune stăpânire pe ceea ce este oferit. Acest cuvânt subliniază voința receptorului”.


Putem spune că accentul cade pe acum, pe folosirea imediată a oportunității.

De exemplu în Ioan 16 : 24 sunt scrise cuvintele Domnului Isus :

Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu : cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină”.

Accentul cade și aici pe folosirea momentului de față, pe ceea ce fac imediat.


Cuvântul imediat este definit astfel :

1.Fără întârziere, numaidecât, îndată. 2. Care urmează să se producă fără întârziere ; care este de primă necesitate sau urgență …”. (DEX, 2009)


Ce trebuie să fac imediat ?

Să ÎL primesc în viața mea pe Domnul Isus ca Stăpân și Mântuitor, crezând atât în Jertfa răscumpărătoare a Lui de pe cruce, cât și în Moartea și Învierea Lui, în locul meu.


Poate că una dintre cele mai mari probleme ale omului este amânarea. Eu pot să țin foarte mult la Domnul Isus, să fiu decis să ÎL primesc cândva în viața mea, numai că, dacă mai amân pasul pentru mai târziu … aceasta poate însemna de fapt : niciodată.

În final vom aminti cuvintele apostolului Petru :

Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelor voastre”. (I Petru 2 : 25)


Fie ca acest versete să fie reale pentru cei care au ascultat aceste cuvinte, dar tot au amânat momentul întoarcerii la Dumnezeu ! Dumnezeu să ne binecuvânteze cu mântuirea Lui ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :